Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Inkoper Ouderenzorg Wlz

Geplaatst 19 jun. 2024
Delen:
Werkervaring
0 tot 7 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Salaris
€ 4.333 - € 5.950 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.


Als inkoper ouderenzorg (totale inkoopwaarde ouderenzorg wlz € 6.2 mrd) ben jij voor zorgkantoorregio Utrecht (Stad en West) het aanspreekpunt waar het gaat over betaalbaarheid, toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. Jij bent de vraagbaak, aanjager en verbinder waar het gaat om het realiseren van de strategisch doelen uit ons inkoopbeleid. In Zorgkantoorregio Utrecht (Zuid-Oost en Eemland) ben je 2e inkoper. Je hebt een eigen portefeuille met zorgaanbieders, die je samen met de transitiesadviseur contracteert met bijbehorend complex stakeholderveld. Denk aan verpleeghuizen en verpleging thuis (MPT & VPT). Je gaat met zorgaanbieders in gesprek over de vraagstukken in de regio en hun plannen en vertaalt deze naar concrete afspraken. Je stemt af met de senior inkoper uit jouw regioteam zodat we samenhang hebben op de strategie voor de verschillende regio’s. Met je collega’s vanuit Zilveren Kruis zorgverzekeraar en de gemeenteadviseur ben je aan de slag in de regio voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) en vertegenwoordig je het zorgkantoor voor alle sectoren (V&V, GZ en GGZ). Voor het WOZO maak je regionale afspraken op Wlz niveau. Draag jij bij aan het vergroten van de beweging van zorg naar gewoon leven (www.vanzorgnaargewoonleven.nl)?
Daarnaast kun je concrete beleidsvoorstellen proactief inbrengen en deze laten landen in het inkoopbeleid voor de ouderenzorg. Je bent een vernieuwer en bedenkt vanuit creativiteit en verbinding met aanbieders, mogelijkheden om de beweging mogelijk te maken. Daarnaast ben jij een strategische gesprekspartner op bestuurlijk niveau en ambassadeur voor Zilveren Kruis en kunt goed aansluiting vinden bij inwoners en professionals. Deze rol vraagt dat je financieel onderlegd bent en het vermogen hebt om complexiteit en dynamiek te managen en daarin structuur aan te brengen. Je onderhandelt met aanbieders en komt tot goede afspraken vanuit ons inkoopbeleid. Je voert de financiële processen uit samen met de specialist (team Naleving & Controle) zoals een herschikking, nacalculatie en het vullen van het Early Warning System. Op basis van onze eigen analyses zoals wachtlijsten en klantsignalen bepaal je lacunes in het zorgaanbod en los je deze op. Samen zoek je naar het beste voor onze klanten en de regio. Je voelt je thuis in een team en vindt het ook heerlijk om op pad te gaan. Je bent goed in het maken van keuzes in de dingen die je doet en in de dingen die je niet doet. Binnen het regioteam voer je continu het gesprek over slimmer werken en je geeft en ontvangt graag feedback.Het team inkoop Ouderenzorg is opgedeeld in 3 regioteams (Noord, Midden en West). Regioteam Midden is verantwoordelijk voor de zorgkantoor regio’s Utrecht (Stad, West, Zuid- Oost en Eemland), Apeldoorn en Zutphen. Elk regioteam bestaat uit ongeveer 8 collega’s. Dat zijn transitieadviseurs, inkopers en een senior inkoper. Daarnaast bestaat het totale team nog uit een inkoopondersteuner en een strategisch adviseur inkoop.In totaal werken er ongeveer 100 medewerkers binnen de afdeling Zorginkoop Wlz, verdeeld over vier teams:
  • Strategie & Analyse
  • Inkoop Regio (Ouderenzorg)
  • Inkoop Landelijk (GZ, GGZ & ZG)
  • Naleving & Controle

Goed om te weten dat het maandelijkse brede teamoverleg op kantoor Apeldoorn is. Daarnaast heb je overleg met je inkoopteam in de regio, dit is ongeveer twee keer per maand in Apeldoorn en 1x per kwartaal in Zeist.Zilveren Kruis Zorgkantoor is met 11 regio’s de grootste uitvoerder van Wlz zorg in Nederland. Het zorgkantoor koopt voor ruim 11 miljard euro aan langdurige zorg in binnen een verzorgingsgebied van 6 miljoen inwoners. Met deze beschikbare middelen wordt naar de beste oplossing gezocht voor onze 100.000 klanten binnen de ouderenzorg (V&V), de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er ligt een grote uitdaging om zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen te houden. De ambitie van Zilveren Kruis Zorgkantoor is om een regionaal zorglandschap te realiseren dat past bij de huidige en toekomstige zorgvraag.Door de toenemende vergrijzing is de verwachting dat in de komende twintig jaar het aantal ouderen dat Wlz zorg nodig heeft zal verdubbelen, terwijl er krapte is op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en schaarste is aan geschikte woon- en/of zorgaccommodaties. Dit vraagt om innovaties op het gebied van ouderenzorg, scholing, arbeidsmarkt- en huisvestingsproblematiek. Intensieve samenwerking met je collega's (incl Zvw) en gemeenteadviseur is nodig om met ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging, Wlz aanbieders, sociaal domein, gemeenten, scholen en woningcorporaties in de regio een vloeiende keten te ontwikkelen met een duurzaam zorglandschap als resultaat.Wij zijn niet op zoek naar een schaap met de vijf poten maar wel naar iemand die zich (verder) wil ontwikkelen tot inkoper. Daarvoor zoeken we iemand met de volgende competenties:
  • WO- werk en denkniveau.
  • Je hebt een opleidingsachtergrond die relevant is of wellicht ervaring met de inhoud van (ouderen)zorg.
  • Goed gevoel voor cijfers
  • Je legt gemakkelijk contact, en beweegt je ontspannen in verschillende gezelschappen. Je bent een echte verbinder en kan op inhoud het gesprek voeren.
  • Je blijft op een positieve manier je inspannen om het beoogde doel te bereiken. Ook al liggen er de nodige weerstanden en hindernissen onderweg.
  • Competenties: veranderbereidheid, samenwerken, resultaatgericht, draagvlak creëren, sturen en innoveren
We bieden een uitdagende functie (WO-niveau) binnen een ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Het betreft een functie voor 34 uur per week, flexibel en deels vanuit huis in te vullen. De functie is ingeschaald in schaal I.

Al sinds 1811 zorgen wij bij Achmea er dagelijks voor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er écht toe doet; bij een woningbrand, een auto-ongeluk óf een cybercrime aanval. Maar voorkomen is beter dan genezen! Wij geloven in het duurzaam oplossen van problemen. We gaan voor onbezorgd wonen én werken, slimme mobiliteit, gezondheid dichterbij en inkomen voor nu, straks en later! Dat is Duurzaam Samen Leven volgens Achmea.

Verzekeringen
Zeist
Actief in 6 landen
13.000 medewerkers
50% mannen - 50% vrouwen
Gemiddeld 39 jaar oud