Privacybeleid Magnet.me

Welkom en bedankt voor het gebruiken van Magnet.me!

Dit Privacybeleid beschrijft hoe we data verzamelen, gebruiken, verwerken en delen, waaronder Persoonlijke Informatie in relatie tot jouw toegang en gebruik van het Magnet.me Platform en de Service.

1.Definities

Account

De (voornamelijke) manier via welke een Lid toegang heeft tot het Magnet.me Platform door middel van Login gegevens.

Bezoeker

Een individu anders dan een Gebruiker, die het publieke deel van de Website gebruikt, maar geen toegang heeft tot het afgesloten deel van de Website dat toegankelijk is middels inloggegevens.

Gebruiker

Een Werkzoekende of Recruiter.

Informatie

Gegevens.

Persoonlijke Informatie

Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Privacybeleid

Dit Privacybeleid.

Profiel Informatie

De definitie zoals bedoeld in sectie 2.1 van dit Privacybeleid.

Recruiter

De natuurlijke persoon die het Magnet.me Platform gebruikt namens een Werkgever.

Vacature

Een baan, stage, placement of carrière evenement dat wordt geadverteerd door een Werkgever op het Magnet.me Platform.

Werkgever

De rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Magnet.me om het Platform te gebruiken voor het werven van Werkzoekenden.

Werkzoekende

Zie “Lid” zoals bedoeld in de Servicevoorwaarden.

Indien je een ongedefinieerd begrip ziet in dit Privacybeleid, dan heeft dat begrip dezelfde betekenis zoals uiteengezet in onze Servicevoorwaarden.

2. De Informatie die we verzamelen

We verzamelen drie soorten Informatie via en door de Service. De wettelijke basis voor het verwerken van Persoonlijke Informatie is in de eerste plaats dat het verwerken ervan noodzakelijk is voor het leveren van de Service in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Magnet.me en dat de verwerking plaatsvindt in het kader van de legitieme belangen van Magnet.me, die verder worden toegelicht in de sectie "Hoe wij de informatie die we verzamelen gebruiken" van dit Privacybeleid gebruiken. We kunnen ook gegevens verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven en er, wanneer gepast, om vragen.

2.1 Door de Gebruiker verstrekte informatie

Wanneer je de Service en/of het Platform, als Gebruiker of als Bezoeker gebruikt, kun je Persoonlijke Informatie opgeven en kunnen wij Persoonlijke Informatie verzamelen.

Voor Werkzoekenden kan dit zijn:

Voor Recruiters kan dit zijn:

Bovendien kun je ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken wanneer je een formulier invult, een zoekopdracht uitvoert, Informatie bijwerkt of Informatie toevoegt aan jouw Magnet.me Account, reageert op enquêtes of andere functionaliteiten van het Magnet.me Platform gebruikt.

2.2 Automatisch verzamelde informatie

Wanneer je de Service en/of Platform, als Gebruiker of als Bezoeker gebruikt, verzamelen wij automatisch Informatie, waaronder Persoonlijke Informatie, zoals:

2.3 Informatie die we verzamelen uit andere bronnen

We kunnen Informatie, waaronder Persoonlijke Informatie, verkrijgen van derde partijen en bronnen anders dan de Service, zoals van onze partners en adverteerders. Als we Informatie uit andere bronnen combineren met- of koppelen aan Persoonlijke Informatie die we via de Service verzamelen, zullen we de gecombineerde informatie behandelen als Persoonlijke Informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We gebruiken de Informatie die we verzamelen op verschillende manieren verzamelen om de Service te leveren.

3.1 Het Magnet.me Platform aanbieden en verbeteren

3.2 Het uitvoeren van analyses

3.3 Het bieden van klantenservice

4. Met wie we Informatie delen

4.1 Het delen van Informatie van Werkzoekenden met Werkgevers

Om de Magnet.me Service te bieden en de propositie die we jou als werkzoekende aanbieden (zoals uiteengezet in onze Servicevoorwaarden) te vervullen, kunnen we bepaalde Informatie, waaronder Persoonlijke Informatie, delen met Recruiters.

4.2 Het delen van Informatie van Recruiters met Werkzoekenden

Om de Magnet.me Service te bieden en de propositie die wij jou als Recruiter aanbieden (zoals uiteengezet in het contract tussen de Werkgever en Magnet.me) te vervullen, kunnen we bepaalde Informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, delen met Werkzoekenden.

Afhankelijk van jouw zichtbaarheidsinstellingen die je kunt aanpassen in het gedeelte “Persoonlijke instellingen” van het Magnet.me Platform, kan Persoonlijke Informatie zoals jouw voornaam, achternaam en functietitel zichtbaar zijn voor Gebruikers of Bezoekers op jouw werkgeverspagina.

4.3 Naleving van de wet

Magnet.me kan jouw Informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is, of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, als antwoord op een rechterlijk bevel, een gerechtelijke of andere dagvaarding door de overheid of bevel of in een anderszinse samenwerking met wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties.

Magnet.me behoudt zich ook het recht voor om informatie te delen, waaronder Persoonlijke Informatie waarvan wij te goeder trouw denken dat het gepast en /of noodzakelijk is om dit te doen met als doel om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een aansprakelijkheidsstelling, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen een frauduleuse, beledigende of onwettige activiteit of gebruik, (iii) onderzoek te verrichten en onszeld tegen claims of beschuldigingen van derden te verdedigen, (iv) de veiligheid of integriteit van de Service en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om de Service beschikbaar te maken, te beschermen, of (v) om onze eigendommen of andere wettelijke rechten te beschermen, onze contracten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen.

4.4 Social media-platforms

Indien ​​volgens de toepasselijke wetgeving toegestaan, kunnen we bepaalde beperkte Persoonlijke Informatie over jou, zoals jouw e-mailadres, gebruiken en deze te delen met (sociale) mediaplatforms, zoals Facebook, Google of LinkedIn, om leads te genereren, verkeer naar onze websitse te leiden of op een andere manier onze producten en diensten, of het Magnet.me Platform te promoten. Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op ons legitieme belang bij het ondernemen van marketingactiviteiten om jou producten of services aan te bieden die mogelijk interessant zijn voor jou.

De social-mediaplatforms waarmee we jouw Persoonlijke Informatie kunnen delen, worden niet gecontroleerd of overzien door Magnet.me. Daarom moeten alle vragen over hoe jouw sociale mediaplatform service provider jouw persoonlijke gegevens verwerkt, worden doorgestuurd naar een dergelijke provider.

Houd er rekening mee dat je op elk moment Magnet.me kunt vragen om het verwerken van jouw gegevens voor deze directe marketingdoeleinden te staken door een e-mail te sturen naar opt-out@magnet.me.

4.5 Geaggregeerde informatie

We kunnen ook geaggregeerde Informatie delen (dat wil zeggen informatie over onze Gebruikers die we combineren, zodat deze niet langer een individuele gebruiker identificeert of ernaar verwijst) en andere geanonimiseerde informatie voor naleving van de regelgeving, industrie- en marktanalyse, demografische profilering, marketing en reclame en andere zakelijke doeleinden, zoals het maken van rapporten met verzamelde inzichten voor Werkgevers. Deze geaggregeerde informatie identificeert jou niet.

4.6 Zakelijke overdrachten

Als Magnet.me betrokken raakt bij een fusie, acquisitie, reorganisatie, verkoop van activa, faillissement of insolventie of deze onderneemt, dan mogen wij sommige of al onze activa verkopen, overdragen of delen, inclusief jouw Informatie in verband met een dergelijke transactie of in overweging van een dergelijke transactie (bijvoorbeeld due diligence). In dit geval zullen we je op de hoogte brengen voordat jouw Persoonlijke Informatie worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

5. Jouw rechten en keuzes

Je kunt de in dit gedeelte beschreven rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@magnet.me.

5.1 Jouw informatie beheren

Je kunt delen van jouw informatie openen en bijwerken via in het gedeelte “Mijn profiel”en/of “Persoonlijke instellingen” op het Magnet.me Platform. Als je ervoor hebt gekozen je Magnet.me Account aan te sluiten op een applicatie van derden, zoals Facebook of Google, kun je jouw instellingen wijzigen en de rechten verwijderen door de instellingen voor “Social Login Integratie” in jouw “Persoonlijke instellingen” sectie van het Magnet.me Platform te wijzigen.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van jouw Persoonlijke Informatie.

5.2 Herstel van onjuiste of onvolledige informatie

Je hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige Persoonlijke Informatie (die je niet zelf kunt bijwerken binnen jouw Magnet.me Account) over jou te corrigeren.

5.3 Toegang tot gegevens en draagbaarheid

Je kunt een kopie aanvragen van jouw Persoonlijke Informatie die door ons worden bewaard. We zullen in dat geval zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

5.4 Retentie en verwijdering van gegevens

We bewaren jouw Persoonlijke Informatie over het algemeen zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons (zie de Servicevoorwaarden als je een Werkzoekende bent en het contract tussen Werkgever en Magnet.me als je een Recruiter bent) en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als je niet langer wilt dat wij jouw informatie gebruiken om de Magnet.me Service aan jou te leveren, kun je ons vragen om jouw Magnet.me Account te wissen en te sluiten.
Houd er rekening mee dat als je het wissen van jouw Persoonlijke Informatie verzoekt, Informatie die je met anderen hebt gedeeld (zoals sollicitaties en berichten) mogelijk nog steeds zichtbaar is voor andere Gebruikers. We zullen deze Informatie echter zo veel mogelijk uitsluiten van persoonlijke identificatiegegevens.
Omdat we het Magnet.me Platform beschermen tegen onbedoeld en kwaadwillend verlies en vernietiging, kan het zo zijn dat resterende kopieën van jouw persoonlijke gegevens gedurende een beperkte periode niet uit onze back-upsystemen worden verwijderd.

5.5 Intrekking en beperking van verwerking

Als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door Magnet.me, kun je jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken door jouw Accountinstellingen te wijzigen of door een mededeling te sturen naar Magnet.me met vermelding van de toestemming die je intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van jouw toestemming geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op dergelijke toestemming vóór de intrekking.

6. Privacy van minderjarigen en kinderen

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is in het bijzonder belangrijk voor Magnet.me. De Magnet.me Service is bedoeld voor studenten en niet voor kinderen onder de 16 jaar, en we verzamelen geen, althans niet bewust, persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders. Als je jonger bent dan 16 jaar, gebruik de Service dan niet. Als we er achter komen dat Persoonlijke Informatie via de Service, zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, is verzameld van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen we de juiste stappen ondernemen om deze Informatie te verwijderen. Als je een ouder of voogd bent en ontdekt dat jouw kind jonger dan 16 jaar een Account heeft verkregen, dan kun je ons waarschuwen door een e-mail te sturen aan privacy@magnet.me en verzoeken dat we de Persoonlijke Informatie van het betreffende kind verwijderen uit onze systemen.

7. Gegevensbeveiliging

We volgende de algemeen aanvaarde industriestandaarden om de aan ons verstrekte Informatie te beschermen, zowel tijdens verzending als wanneer we deze ontvangen. Wij handhaven passende administratieve, technische en fysieke waarborgen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onbedoeld verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, verkeerd gebruik en enige andere onwettige vorm van verwerking van de Persoonlijke Informatie die in ons bezit is. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatie controles. We gebruiken SSL-technologie om gegevens te versleutelen tijdens verzending via het openbaare internet, en we gebruiken ook beveiligingsfuncties van applicatielagen om Persoonlijke Informatie verder te anonimiseren.

Geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. We kunnen de veiligheid van Informatie die je naar ons verzendt of op de Service bewaart, niet garanderen en je doet dit dus op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet wordt gebruikt, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Als je denkt dat jouw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@magnet.me.
Als we te maken krijgen met een inbreuk op het beveiligingssysteem, zullen we jou en de autoriteiten informeren over het optreden van de inbreuk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8. Wijzigingen en updates van dit Privacybeleid

Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid, die we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we dit Privacybeleid wijzigen, stellen we het beschikbaar via de Service en vermelden we de datum van de laatste revisie en voldoen we aan de toepasselijke wetgeving. Jouw voortdurende gebruik van de Magnet.me Service nadat het herziene beleid van kracht is geworden, geeft aan dat je de huidige versie van het Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord bent gegaan.

9. Hoe je contact met ons kunt opnemen

Neem contact met ons op met vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid, jouw Persoonlijke Informatie, ons gebruik en bekendmakingspraktijken, of jouw toestemmingskeuzen per e-mail naar privacy@magnet.me. Als jij je zorgen maakt of klachten hebt over dit Privacybeleid of jouw persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Magnet.me per e-mail op dpo@magnet.me

Laatste update: 29 maart 2021