Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Financieel adviseur onderwijs / digitalisering

Geplaatst 24 mei. 2024
Delen:
Werkervaring
3 tot 4 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Salaris
€ 3.662 - € 5.586 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)
Deadline
27 mei. 2024 00:00

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

In het domein van landbouw, voedsel en natuur (het groene domein) staan we de komende jaren voor grote opgaven. Denk aan de verduurzaming van de landbouw, de vergroting van de biodiversiteit, de klimaat- en stikstofopgaven en de opgaven in het landelijk gebied. Hiervoor zijn stevige doelen gesteld. Om deze doelen te realiseren zijn kennis en innovatie nodig. Dat betekent dat we moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. Daarnaast moeten we ook investeren in kennisoverdracht en kennisvalorisatie. We moeten zorgen dat de kennis en innovaties in het groene domein een plek krijgen. Onderwijs en educatie zijn daar belangrijk voor.

Wil jij onderdeel hiervan uitmaken door jouw financiële talenten in te zetten voor een adequaat financieel beheer van Kennis & Innovatie dossiers? Dan is dit jouw kans om een verschil te maken als Financieel adviseur kennis- en innovatie bij de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I)!

De programmering van de kennis- en innovatieopgaven vraagt zowel om een goed financieel beheer van het totale bestedingsplan van de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) als om het correct en rechtmatig afhandelen van de aangegane verplichtingen (opdrachten, subsidies). Hiervoor heeft de directie een financieel cluster (4 personen). Zij houden het bestedingsplan van de directie bij en zorgen voor de financiële afwikkeling van alle subsidies en opdrachten die vanuit de directie verstrekt worden.

Als financieel adviseur ben je onderdeel van dit cluster Financiën. We hebben twee vacatures:

Vacature 1: Financieel adviseur onderwijs

Jij bent het eerste financiële aanspreekpunt voor de collega’s in het cluster Onderwijs en je beheert en ontwikkelt het onderwijs- en educatie-begrotingsinstrument. Het komende jaar denk je in dit kader actief mee over de vormgeving van de financiële relaties tussen LNV en de groene onderwijsinstellingen in de periode vanaf 2025 (de nieuwe fase van het samenwerkingsverband Groenpact).

Je ondersteunt met je financiële kennis ook de collega’s bij de directie SK&I die betrokken zijn bij het Europese investeringsprogramma Horizon Europe. Daarnaast ben je financieel adviseur subsidieverlening voor de High Containment Unit (HCU), de nationale laboratorium- en dierfaciliteit van Wageningen Research (WR) voor onderzoek en diagnostiek naar besmettelijke dierziekten en zoönosen. Hiernaast krijg je mogelijk nog andere financiële dossiers. Deze worden in overleg met jou bepaald.

Vacature 2: Financieel adviseur digitalisering

Jij bent het eerste financiële aanspreekpunt voor de collega's van het LNV Actieprogramma Digitalisering, en je zorgt voor het financiële overzicht voor de brede portefeuille aan projecten die onder dit programma vallen. Daarnaast denk je over de volle breedte van bestaande financieringsinstrumenten mee binnen de werkzaamheden van LNV Actieprogramma Digitalisering, om het proces rondom opdrachten en subsidies verder te stroomlijnen. Hiernaast krijg je mogelijk nog andere financiële dossiers. Deze worden in overleg met jou bepaald.

Beide vacatures maken deel uit van het team Kennissysteem van de directie SK&I. Het cluster Financiën valt hieronder. Door de aard van het pakket werk je intensief samen met de collega’s van SK&I, de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) van LNV en de EZK/LNV directie Financiële Diensten en Administratie (FDA). Daarnaast werk je veel samen met de staatssteuncoördinatoren en met Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en eveneens met controllers van externe partijen.

Taken en verantwoordelijkheden (voor beide functies):

 • Zorgdragen voor opdracht- en subsidieverleningen, beschikkingen vaststellen en een correcte financiële boekhouding. Hierbij controleer je in samenwerking met de afdeling staatsteun of een subsidie staatssteunproof is.
 • Adviseren en daar waar nodig ondersteunen van beleidsmedewerkers in relatie tot opbouw en routing opdrachten en subsidiedossiers.
 • Het financieel beheer van een aantal specifieke instrumenten van SK&I. Welke dat zijn bepalen we in goed overleg.

Voor vacature financieel adviseur onderwijs (aanvullend):

 • Financieel adviseur voor cluster Onderwijs.
 • Beheer onderwijs- en educatie begrotingsinstrument.
 • Financieel adviseur subsidieverlening voor de High Containment Unit (HCU).
 • Financieel adviseur Horizon Europe en LEAR - Legal Entity Appointed Representative Horizon Europe.

Voor vacature financieel adviseur digitalisering:

 • Financieel adviseur voor het team Digitalisering.
 • Financieel adviseur het secretariaat en het programmateam van Actieprogramma Digitalisering.
 • Beheer versnellingsmiddelen Actieprogramma Digitalisering.
 • Financieel adviseur voor specifieke projecten binnen het Actieprogramma Digitalisering.

Functie-eisen

 • Een financieel-economische opleiding op HBO/WO-niveau.
 • Minimaal drie jaar werkervaring, waarbij ervaring bij de (Rijks)overheid in een financieel-economische (beleids)functie een pre is.
 • Ervaring met begrotings- en verantwoordingprocessen en financiële systemen.
 • Kennis van financiële instrumenten (subsidies, opdrachten) en van staatssteunkaders.

Kun je niet alle eisen afvinken, maar mogen we jou echt niet laten lopen? Solliciteer en overtuig ons. We zijn erg benieuwd naar de kwaliteiten die jij toevoegt aan het team.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Proactief en initiatiefrijk

Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.
We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo…


Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.

We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo krijg jij een goede indruk van jouw mogelijkheden bij de Rijksoverheid. Kijk in de agenda waar we de komende te vinden zijn.

Overheid
Den Haag
90.000 medewerkers