Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Meewerkstage bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Geplaatst 10 feb. 2024
Delen:
Werkervaring
0 tot 1 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Salaris
€ 749 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

We zijn op zoek naar een HBO/ WO masterstudent rechtsgeleerdheid die voor een periode van 4 tot 6 maanden ons hechte team wil ondersteunen bij het behandelen van civielrechtelijke aansprakelijkstellingen. Een unieke kans om een kijkje in de keuken van het OM te nemen. Heb je interesse? Solliciteer dan snel!

Wat ga je doen?

Voor de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ) zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) die ons wil ondersteunen bij diverse werkzaamheden, waarbij de nadruk zal liggen op het behandelen van civielrechtelijke aansprakelijkstellingen.

Indien schade is ontstaan als gevolg van strafrechtelijk optreden (bijvoorbeeld bij het binnentreden in een woning of na vernietiging van inbeslaggenomen goederen kan het OM een verzoek tot schadevordering krijgen. Vanuit BJZ beoordelen we omvangrijke schadeverzoeken. Tijdens deze stage ga je (onder begeleiding) zelf met dergelijke zaken aan de slag. Je maakt een juridische analyse, haalt informatie op bij de diverse parketten en schrijft een brief aan de eiser met een (juridische) toelichting op het besluit. Hiervoor toets je het verzoek aan de wet en huidige jurisprudentie en kijk je naar andere vergelijkbare verzoeken.

Het OM kan ook worden gedagvaard. Indien dit bij de kantonrechter is, schrijft een medewerker van BJZ zelf de processtukken en vertegenwoordigt het OM vervolgens ook op zitting. Bij civiele zaken die worden aangebracht bij de rechtbank, staat de Landsadvocaat het OM bij. Vanuit BJZ begeleiden we de zaak, zorgen voor informatie en gaan mee naar zittingen in de rechtbank. Aan dergelijke zaken kan je ook meewerken.

Tot slot wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering bij de behandeling van civielrechtelijke aansprakelijkheden. Hier kan je een rol spelen bij het actualiseren van een juridisch kennissysteem.

De stage biedt bij uitstek een inkijk in verschillende civielrechtelijke aspecten die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten komen kijken, alsmede een inkijk in de politiek-bestuurlijke omgeving waarin het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie opereert.

De werkzaamheden kunnen daarnaast – afhankelijk van interesse en mogelijkheden – bestaan uit het behandelen van uiteenlopende zaken zoals Kamervragen, klachten, Woo-zaken en privacyvraagstukken.

Wie ben jij?

  • Je bent een HBO of WO student rechtsgeleerdheid met affiniteit met het strafrecht;
  • Je bent proactief; je pakt zelf de regie om je stage zo goed mogelijk in te vullen;
  • Je weet je goed uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Het is een pre als je beschikt over kennis van en ervaring hebt met het civiele recht en in het bijzonder het schadevergoedingsrecht;
  • Je werkt nauwkeurig.

Waar kom je te werken?

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd. Daartoe wordt het College bijgestaan door een ambtelijke staf: het Parket-Generaal en de concerndirecteuren.

Parket-Generaal: Het Parket-Generaal is gelegen in het centrum van Den Haag vlakbij het Centraal Station. Werken bij het Parket-Generaal betekent werken in het bestuurlijke centrum van Nederland. Een kleurrijke stad met een rijke historie en cultuur. Met meer dan 180 collega’s lever je een bijdrage aan het werk van het Openbaar Ministerie. Samen zijn we het Parket-Generaal en wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Met medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, seksuele geaardheid, arbeidsbeperking en verscheidenheid in opleiding en ervaring. Een organisatie waar we gebruik maken van elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten. Een organisatie waar iedereen ertoe doet, zichzelf kan en mag zijn, gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Het Parket-Generaal bestaat uit de volgende afdelingen: Beleid & Strategie, Bestuurlijke en Juridische zaken, Communicatie, Wetenschappelijk Bureau, Finance & Control, Bedrijfsvoering &Staf, Kwaliteitsontwikkeling -advisering & –toetsing en de Afdeling Internationaal.

Aan het hoofd van het Parket-Generaal staat een directeur. Daarnaast faciliteren drie concerndirecteuren het College van procureurs-generaal om in controle te zijn op de concernbrede bedrijfsvoeringsonderdelen Finance & Control, HRM&O en Huisvesting & Facilities.

Bestuurlijke en Juridische zaken: De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken ondersteunt het College van procureurs-generaal bij gevoelige zaken en incidenten. Daarnaast behandelt de afdeling uiteenlopende bestuurlijke en/of juridische aangelegenheden.

De afdeling BJZ is een hecht team met een hoge mate van professionaliteit dat het College van procureurs-generaal (verder: College) ondersteunt bij gevoelige zaken en incidenten. Daarnaast behandelt de afdeling uiteenlopende bestuurlijke en/of juridische aangelegenheden die raken aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten (zoals Woo-verzoeken, Kamervragen, CTC-zaken, medisch-ethische zaken, schadevergoedingszaken, Nationale ombudsman-klachten, en privacyrechtelijkekwesties). BJZ heeft veel contact met collega’s van de arrondissementsparketten, van andere afdelingen van het Parket-Generaal, van het ministerie van Justitie en Veiligheid en collega’s van andere ketenpartners zoals de politie.

Werken bij het Openbaar Ministerie: Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Overige arbeidsvoorwaarden

Duurt je stage langer dan een maand, dan wordt jouw inzet beloond met een stagevergoeding en krijg je vakantie-uren. Mbo-, hbo-, en wo-studenten krijgen bij een 40-urige werkweek per 01-01-2024 een stagevergoeding van € 749,00 bruto per maand. Als je géén gebruik kunt maken van een studentenreisproduct, worden daarnaast de kosten van woon-werkverkeer vergoed. Ook krijg je bij een 40-urige werkweek op jaarbasis 160 vakantie-uren.

Bijzonderheden

  • De standplaats is Den Haag.
  • Je dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
  • Je dient een bewijsstuk aan te leveren, waaruit blijkt dat je momenteel studeert.
  • De selectiegesprekken vinden plaats op 28 februari en/of 1 maart 2024.
  • De stage kan per 1 april 2024 starten. Afwijkende datum is eventueel in overleg mogelijk.

Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek.

Juridisch
Den Haag
Actief in 1 land
5.200 medewerkers
40% mannen - 60% vrouwen
Gemiddeld 40 jaar oud