Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Logo Het Kadaster

Het Kadaster

Waar loopt de grens tussen jouw tuin en die van je buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.
Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Government
Apeldoorn, NL
Active in 7 countries
1,900 employees
60% men - 40% women
Average age is 48 years

Het Kadaster

Share:

Waar loopt de grens tussen jouw tuin en die van je buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.
Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Government
Apeldoorn, NL
Active in 7 countries
1,900 employees
60% men - 40% women
Average age is 48 years

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive connection requests from interested companies.

What employees are saying

Omaima Lamhamdi

trainee

Omaima Lamhamdi

Ik heb voor dit traineeship gekozen omdat er veel aandacht geschonken wordt aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heerst er een open sfeer en hierdoor krijg ik de mogelijkheid om de organisatie goed te leren kennen. De collega’s staan open voor mijn nieuwsgierigheid, wat ik als erg prettig ervaar

Hinke van der Werf

Oud stagiair | huidig: smart starter

Hinke van der Werf

Stagelopen bij het Kadaster is een absolute aanrader! De organisatie is groot en je hebt als student de mogelijkheid om van verschillende onderwerpen te leren. Naar mijn ervaring laat iedereen graag zien waar ze mee bezig zijn en willen ze ook jou als stagiair graag helpen.

Interesting to know

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? Welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.
Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap…


Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? Welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen. Onder de grond doen we dat voor netwerken van kabels en leidingen.

Naast de rol van registeren, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.


Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? Welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen. Onder de grond doen we dat voor netwerken van kabels en leidingen.

Naast de rol van registeren, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

We werken vanuit heel Nederland, maar ook internationaal op bijvoorbeeld de BES eilanden.

Locaties in Nederland:

- Apeldoorn
- Amsterdam
- Arnhem
- Eindhoven
- Rotterdam
- Groningen
- Zwolle

Daarnaast werken we tegenwoordig hybride waardoor we 50% op kantoor en 50% vanuit huis kunnen werken.


We werken vanuit heel Nederland, maar ook internationaal op bijvoorbeeld de BES eilanden.

Locaties in Nederland:

- Apeldoorn
- Amsterdam
- Arnhem
- Eindhoven
- Rotterdam
- Groningen
- Zwolle

Daarnaast werken we tegenwoordig hybride waardoor we 50% op kantoor en 50% vanuit huis kunnen werken.


Kadaster is een semi-overheidsinstantie, onder de politieke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties. Deze verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven. Start een carrière bij het Kadaster en werk samen aan uitdagende, maatschappelijke vraagstukken. Met de nieuwste technologieën en een schat aan data over vastgoed en ruimte.


Het Kadaster verzamelt en registreert administratieve en ruimtelijke gegevens over eigendommen en rechten van onroerend goed. Dit geldt ook voor schepen, vliegtuigen en telecomnetwerken. Hiermee beschermt het Kadaster de rechtszekerheid. Verder zijn we een adviesorgaan voor ruimtelijke vraagstukken en nationale infrastructuren voor ruimtelijke data.

Onze informatie is voornamelijk beschikbaar via online webservices, waaronder informatie over energielabels van huizen en ondergrondse kabels en leidingen. Onze belangrijkste klantgroepen zijn notarissen, gemeenten, bedrijven, financiële instellingen en particulieren. Het Kadaster houdt de Basisregistraties Kadaster en Topografie bij. Wij worden hierbij geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen welke zijn opgesteld met als doel om van de wereld een betere plek te maken in 2030.


Wij geloven bij het Kadaster in gelijke rechten en kansen.

We zijn trots op al onze medewerkers. Vrouwen en mannen. Jong en oud. Collega’s van allerlei culturen. Collega’s met verschillende beperkingen. Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten.
Het Kadaster streeft naar een zo divers mogelijk personeelsbestand en spant zich extra in om mensen met een beperking aan te nemen. Diversiteit werkt. We merken het elke dag. Zo ontstaat een groep gemotiveerde collega’s die elkaar versterkt en waar creativiteit de ruimte krijgt.

Ons hele personeelsbeleid is ingericht op die individuele ontwikkeling. Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. De ontwikkeling daarvan staat centraal. Of je nou collega wilt worden bij ons of dat al bent. Dat vraagt om het kunnen inspelen op de behoeften, wensen en talenten van een individu. Om diversiteit nog steviger te verankeren in ons personeelsbestand, maken we er actief ruimte voor vrij.


De wereld verandert snel en we zullen ons als Kadaster blijvend moeten ontwikkelen en meebewegen met de veranderingen die op ons afkomen. Bij het Kadaster vinden we het belangrijk dat we wendbaar blijven wat vraagt om medewerkers die zich continu (kunnen) ontwikkelen.

Wij hebben bijvoorbeeld onze eigen Kadaster Academie, deze collega's helpen jou verder om te werken aan je kennis en vaardigheden. Veranderen, verbeteren en leren zijn belangrijke thema’s binnen het Kadaster. Medewerkers dragen hier in bij door talenten te ontwikkelen. Verder bieden we binnen de organisatie een persoonlijk ontwikkelingsbudget en verschillende e-learnings waardoor onze medewerkers zich constant kunnen ontwikkelen.


Het Kadaster werkt internationaal mee aan de verbetering van het registeren van grond en eigendom. Zo adviseren wij buitenlandse overheden over het inrichten van landregistraties en geografische systemen. Ook zorgen we wereldwijd voor voorlichting en onderwijs en onderhouden we veel internationale relaties.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat landrechten goed zijn geregeld. Elk stukje grond is nauwkeurig door het Kadaster in kaart gebracht. In 70% van de wereld is eigendomsregistratie echter nog niet op orde. Wij dragen bij aan de internationale ambitie om wereldwijd mensen eigendom en zeggenschap over grond te geven.