Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

financieel inspecteur

Geplaatst 14 mei. 2024
Delen:
Werkervaring
2 tot 4 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Salaris
€ 3.662 - € 5.586 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)
Deadline
21 mei. 2024 00:00

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter? Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht houdt op het onderwijs. Voor de directie Rekenschap en Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een medior financieel inspecteur voor de afdeling Rekenschap.

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. En dat de school financieel gezond is, zodat ook de continuïteit van dat onderwijs is gewaarborgd. Als medior financieel inspecteur bij de inspectie van het Onderwijs te Utrecht onderzoek je het financieel beheer van onderwijsinstellingen en stimuleer je besturen om voortdurend te verbeteren.

Wat ga je doen als medior financieel inspecteur?

Jouw toekomstige collega Gaston zegt daar het volgende over: “ Na een aantal jaren in de commerciële praktijk te hebben gewerkt, heb ik gekozen voor een rol als financieel inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Binnen deze rol houd ik me bezig met vraagstukken rondom de financiën van kleine basisscholen tot de grote universiteiten. Daarbij kijk ik niet alleen naar de verantwoording door de scholen (zijn er opvallendheden of tekortkoming in de jaarverslaglegging?), maar ook naar de uitgaven die door de scholen worden gedaan (mag een school hier wel overheidsgeld voor gebruiken?) en het functioneren van het bestuur (is het bestuur wel ‘in control’?). Het werk dat je als financieel inspecteur doet is hierdoor direct van invloed op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Mijn werk ervaar ik als uitdagend en afwisselend, met veel ruimte voor eigen input en eigen ontwikkeling. Wat mij betreft is een baan als financieel inspecteur dus zeker het overwegen waard! Vragen? De koffie staat altijd klaar’

Samen met je collega’s houd je financieel toezicht op circa 40 miljard aan jaarlijkse verstrekte onderwijsbekostiging, van de kleinste instelling voor basisonderwijs tot de grootste universiteiten. Het financieel toezicht is gebaseerd op 3 pijlers:

 • de financiële continuïteit van de instelling (is de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie voldoende om onderwijs te kunnen blijven verzorgen?);
 • de rechtmatigheid van de verkrijging en besteding van hun rijksbekostiging voor het onderwijs (krijgen instellingen het geld waarop zij recht hebben en geven zij dat geld uit uit aan waarvoor het bedoeld is?);
 • de doelmatigheid van bestede middelen (besteedt de instelling de middelen op een effectieve manier?)

Jouw toezicht begint en eindigt bij de besturen van deze onderwijsinstellingen; zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs op hun scholen van voldoende kwaliteit is en dat het financieel beheer op orde is. Daarnaast worden besturen gestimuleerd om na te denken over hun eigen ambities. Een ding is zeker: geen dag zal hetzelfde zijn!

Elke vier jaar onderzoekt de Inspectie in het ‘Vierjaarlijkse onderzoek bij bestuur en scholen’ de mate waarin het bestuur verantwoordelijkheid neemt en of de (be)sturing op de kwaliteit en financieel beheer van de scholen in orde is. In deze vierjaarlijkse onderzoeken wordt in onderzoeksteams intensief samengewerkt met inspecteurs van de directies PO, VO, SO en MBO van de Inspectie van het Onderwijs omdat de kwaliteit van het financieel beheer, de onderwijskwaliteit en het bestuurlijk handelen met elkaar samenhangen.

Het meest recente jaarverslag en meerjarenbegroting van een bestuur zijn het startpunt voor jou als medior financieel inspecteur binnen het vierjaarlijkse onderzoek. Je analyseert (financiële) data en aan de hand van het bestuursverslag vorm je een eerste beeld over hoe het bestuur de (be)sturing en het financieel beheer heeft ingericht. Binnen het onderzoeksteam bespreken jullie vervolgens de belangrijkste bevindingen vanuit ieders eigen expertisegebied en bereiden jullie gezamenlijk het zogenoemde bestuursgesprek voor.

Om verder te onderzoeken in hoeverre de besturing door het bestuur op orde is, onderneem je als onderzoeksteam onderzoeksactiviteiten op bestuurs- en schoolniveau die vooraf worden vastgelegd in een onderzoeksplan. Met verificatie-activiteiten toets je bij de besturen en scholen in hoeverre het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs, het finaniceel beheer en hoe het bestuur daarop stuurt. Als dat nodig is voer je hiervoor samen met collega’s bijvoorbeeld gesprekken met de Raad van Toezicht, financieel directeur of controller en vraag je achterliggende documentatie op.

Aan de hand van het waarderingskader per onderwijssector (De onderzoekskaders | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)) beoordeel je vervolgens als onderzoeksteam het bestuur. Bevindingen en resultaten koppel je samen met het onderzoeksteam terug via een helder en (openbaar) rapport, waarmee besturen en het onderwijsveld als geheel concreet aan de slag kunnen. Want daar gaat het om in ons werk.

Daarnaast voer je onder leiding van een senior financieel ispecteur zelfstandig taken uit binnen (complexe) onderzoeken uit naar het financieel beheer bij onderwijsinstellingen. Het gaat daarbij niet alleen om de rechtmatigheid en doelmatigheid van besteding van rijksbijdragen, maar bijvoorbeeld ook om de financiële continuïteit van de instelling, het bestuurlijk vermogen, het functioneren van de instellingsaccountants of de naleving van de Wet normering topinkomens.

Tevens lever je een bijdrage aan themaonderzoeken die reflecteren op de werking en de kwaliteit van het onderwijsstelsel als geheel.

Uiteraard draag je als medior financieel inspecteur intern ook je steentje bij aan de continue verbetering van ons werk zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking.

Waar ga je werken?

Als medior financieel inspecteur maak je deel uit van de directie Rekenschap en Juridische Zaken. Deze directie bestaat uit twee afdelingen: Rekenschap en Juridische Zaken. Bij de afdeling Rekenschap werken 35 collega’s verdeeld over vier vakinhoudelijke exertisegebieden (domeinen) waarbinnen intensief wordt samengewerkt om kennis en kunde te delen. In de directie werken hoogopgeleide en ervaren professionals (onder wie accountants, economen en juristen) dagelijks met enthousiasme en grote betrokkenheid aan financiële en juridische zaken in het onderwijstoezicht.

De sfeer is collegiaal en informeel maar de uitdaging is groot en de lat ligt hoog. Natuurlijk kun je rekenen op goede begeleiding. We nemen alle tijd om je wegwijs te maken in onze organisatie, binnen de afdeling Rekenschap en er volgt een inwerkprogramma op maat. Een vaste mentor begeleidt jou de eerste periode intensief. Deze collega fungeert als vraagbaak, ondersteunt je en volgt je ontwikkeling. Daarnaast krijg je alle ruimte om je eigen leerproces vorm te geven.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • je hebt een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een bestuurskundige, (bedrijfs)economische of accountancy achtergrond;
 • je hebt enige jaren relevante werkervaring
 • je hebt affiniteit met het opzetten en uitvoeren van financiële onderzoeken en/of audits;
 • je hebt affiniteit met jaarrekeningen en financieel beheer en/of bestuurlijk vermogen;
 • je hebt waar mogelijk ook kennis van onderwijswetgeving, -bekostiging en –verslaggeving;
 • je kunt zelfstandig taken oppakken en werkt nauwkeurig en gestructureerd;
 • je bent communicatiefvaardig en beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden.

Competenties

 • analyseren
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • omgevingsbewust
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Je bent analytisch ijzersterk, flexibel en proactief. Je richt je op samenwerken met collega’s van je eigen afdeling, directie en de onderwijsinspecteurs die toezien op kwaliteit. Je bent in staat projecten of onderzoeken te coördineren waar meerdere personen bij betrokken zijn.

Je kunt informatie vanuit verscheidene invalshoeken bekijken en weet daarbij hoofd- en bijzaken te scheiden. Je voert (bestuurs-) gesprekken, je reflecteert en herkent reacties en motieven bij jezelf en anderen. Je bent in staat om een helder en leesbaar rapport te schrijven. Je hebt de ambitie je te ontwikkelen en om verder door te groeien binnen de inspectie-organisatie.

Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.
We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo…


Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.

We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo krijg jij een goede indruk van jouw mogelijkheden bij de Rijksoverheid. Kijk in de agenda waar we de komende te vinden zijn.

Overheid
Den Haag
90.000 medewerkers