Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en word benaderd door bedrijven.

Logo PitPoint

PitPoint

PitPoint in de productie van Groengas, opent in Europa steeds weer nieuwe tankpunten voor Groengas (CNG), LNG en zijn de eerste waterstoftankstations een feit. Ook bouwt en exploiteert PitPoint elektrische oplaadpunten. Schone brandstoffen voor bedrijven, overheden én particulieren dragen zo direct bij aan een betere luchtkwaliteit en aan onze gezondheid.

Energie
Nieuwegein, NL
50 medewerkers

PitPoint

Delen:

PitPoint in de productie van Groengas, opent in Europa steeds weer nieuwe tankpunten voor Groengas (CNG), LNG en zijn de eerste waterstoftankstations een feit. Ook bouwt en exploiteert PitPoint elektrische oplaadpunten. Schone brandstoffen voor bedrijven, overheden én particulieren dragen zo direct bij aan een betere luchtkwaliteit en aan onze gezondheid.

Energie
Nieuwegein, NL
50 medewerkers

Maak een profiel en word benaderd door bedrijven die jou interessant vinden.

5.000+ bedrijven zijn actief op zoek.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures bij PitPoint.Kijk binnenkort nog eens.

Dit zeggen medewerkers

Windsurfer Wouter Keuning

Projectmanager

Windsurfer Wouter Keuning

Wouter Keuning is 28 jaar en werkt als Projectmanager bij PitPoint. Hij rondde in 2011 zijn studie bedrijfskunde af, alvorens hij voor Ballast Nedam (de oude moederonderneming van CNG Net en LNG24) ging werken als financieel trainee. Hij werkt inmiddels met veel energie en plezier voor PitPoint....

Sporter Diederik Hageraats

Financial Controller

Sporter Diederik Hageraats

Diederik Hageraats is 34 jaar en werkt als Financial Controller bij PitPoint. Na een studie Accountancy aan de Erasmus universiteit is hij bij Deloitte aan de slag gegaan. Na vier jaar vond hij het tijd voor een nieuwe uitdaging; één waarbij hij niet alleen met zijn neus...

Interessant om te weten

Dat is ons doel. Daar geloven we in. We willen dit bereiken door schone brandstoffen beschikbaar te stellen die kosten concurrerend en schoner zijn dan traditionele brandstoffen. Dat vraagt om voortdurende innovatie.

En dat is precies wat PitPoint doet: op een innovatieve manier samenwerken aan schoon vervoer met alle stakeholders. Om in 2030 helemaal schoon te rijden, zullen nog flinke stappen moeten worden gezet, maar we zijn al heel goed op weg.


Dat is ons doel. Daar geloven we in. We willen dit bereiken door schone brandstoffen beschikbaar te stellen die kosten concurrerend en schoner zijn dan traditionele brandstoffen. Dat vraagt om voortdurende innovatie.

En dat is precies wat PitPoint doet: op een innovatieve manier samenwerken aan schoon vervoer met alle stakeholders. Om in 2030 helemaal schoon te rijden, zullen nog flinke stappen moeten worden gezet, maar we zijn al heel goed op weg.


Het Interprovinciaal Overleg heeft een visie ontwikkeld voor regionale concessieverleners voor de verduurzaming van het OV. Doelstelling is: volledige zero emissie bij de uitlaat in 2030 of zoveel eerder als mogelijk. Een prachtig streven, dat perfect aansluit bij de visie van PitPoint, dat zelfs een volledig CO2-vrije uitstoot nastreeft in 2030. De regio Arnhem Nijmegen wijst de weg. In Nederland, maar ook daarbuiten, bewijst het bezoek van de Vlaamse minister Turtelboom aan Nijmegen afgelopen vrijdag.

In het rapport Visie Duurzaam Regionaal OV heeft het Interprovinciaal Overleg de diverse Nederlandse OV-concessies met elkaar vergeleken qua uitstoot. De concessie ‘Arnhem Nijmegen’ komt verreweg het meest gunstig uit de bus als het om klimaatwaarden gaat. Het rapport laat er bovendien geen twijfel over bestaan: duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook geld op. Dat bewijst de regio Arnhem Nijmegen. Onderzoek door Stadsregio Arnhem Nijmegen wees enkele jaren geleden al uit dat de overschakeling van de busvloot op regionaal geproduceerd Groengas een toegevoegde waarde creëerde voor de regio van ruim €5 miljoen per jaar (vermeden uitgaven voor diesel in de regionale economie geïnvesteerd) en een positieve milieu-impact van €2 miljoen per jaar.

GROENGAS & WATERSTOF

Arnhem en Nijmegen maken gebruik van Groengas door de inkoop van Groengascertificaten. In deze oostelijke regio gaat de invoering van Groengas gepaard met lokale productie van Groengas uit GFT-afval en andere biomassa-reststromen. Maar de regio Arnhem Nijmegen experimenteert ook met andere aandrijftechnieken. Waterstof is er ook een van. In fase 1 van het waterstof-elektrische project in regio Arnhem Nijmegen reed een waterstofbus bij Connexxion in de dienstregeling. De stadsregio en Arnhem hebben inmiddels fase 2 voorbereid, waarin drie waterstof-elektrische bussen moeten rijden op een eigen buslijn in de stadsregio, gebruikmakend van een groter waterstoftankstation dat PitPoint bouwt.

START NÚ MET DUURZAAM OV

Dat we naar een duurzaam OV toe moeten, als onderdeel van een volledig duurzaam vervoer, dat is helder. De vraag is hoe de weg ernaartoe eruit ziet. Duidelijk is dat een en ander stapsgewijs zal gaan. Transitietrajecten laten zich veelal beschrijven met S-curves. Hierbij onderscheiden we de volgende fases: de voorbereidingsfase, de take-off fase, de versnellingsfase en de stabiliseringsfase. Het Interprovinciaal Overleg geeft de voorkeur aan aanduidingen als ‘pilots’ en ‘opschaling’, maar in de praktijk komt dit op hetzelfde neer: nu beginnen met het terugdringen van CO2 om daarna stapsgewijs bij zero emissie uit te komen, zonder extra kosten!

SUCCES INSPIREERT

PitPoint ziet Arnhem Nijmegen als prachtige pilot. Het zijn dit soort initiatieven die als voorbeeld dienen binnen Nederland. Maar ook over de grens heeft de concessie de aandacht getrokken. Dat blijkt wel uit het bezoek van de Vlaamse Vicepresident en minister van Financiën, Begroting en Energie, Annemie Turtelboom aan ARN. Dit bedrijf koppelt samen met afvalbeheerder DAR en vervoerder Breng voor twintig gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen de gehele keten van inzameling GFT-afval, productie tot Groengas en vervoer aan elkaar. Met succes, en dat inspireert.


HET GROOTSTE GROENGAS/CNG-SCHIP TER WERELD TANKT BIJ PITPOINT

Najaar 2015 werd de Texelstroom te water gelaten: de veerboot tussen Texel en Den Helder. Het is het grootste schip ter wereld dat op Groengas/CNG vaart. PitPoint bouwde het tankstation op Texel en legde hiervoor een zeven kilometer lange gasleiding aan op het Waddeneiland. Want denken in oplossingen, daar begint het allemaal mee.

TESO (Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming) heeft de eerste Europese veerboot die op Groengas/CNG vaart. PitPoint nam de volledige engineering, bouw en exploitatie van het Groengas/CNG-bunkerstation op het Waddeneiland op zich. Hierbij werd zorgvuldig gekeken naar wat de beste plek is voor het bunkerstation. Een juiste landschappelijke inpassing is erg belangrijk voor het aantrekkelijk houden van de toegangspoort van Texel. In de vergunning- en realisatiefase werd dan ook nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, de gemeente Texel en Liander. Het Bunkerstation krijgt zijn gas via een zeven kilometer lange gasleiding. Hierdoor zijn geen tankwagens nodig om de brandstof naar het eiland te brengen, zoals dit met LNG wel het geval is. Daarnaast maakt de keuze voor Groengas/CNG het mogelijk om op termijn over te schakelen naar 100% Groengas.