New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo Betabit

Betabit

http://www.betabit.nl
Betabit bouwt op maat software op basis van Microsoft technologie en is expert op het Azure platform.120NLRotterdamRotterdam
 1. About Betabit

  Betabit gelooft in het belang van transparantie en duidelijkheid. In een vakgebied waar spraakverwarring en misverstanden veel voorkomen, is heldere communicatie noodzakelijk. “Zeg wat je doet, doe wat je zegt” is het credo dat centraal staat in de werkwijze. Het bepaalt hoe er met medewerkers, met partners en de klant omgegaan wordt.

  De Mens

  Betabit is daarom zowel een resultaatgerichte als mensgerichte organisatie: aandacht voor mensen staat centraal. Betabit is ervan overtuigd dat deze aandacht uiteindelijk leidt tot de beste resultaten. Dan kun je als organisatie niet zonder goede ontwikkelingsmogelijkheden voor die medewerker, een objectief beoordelingssysteem, professioneel gedrag én plezier.

  Samen bouwen

  Opdrachten voert Betabit veelvuldig uit bij klanten in huis en bij gelegenheid in een van de regiokantoren van Betabit. De klant optimaal bedienen kan enerzijds door een specialist of een team van specialisten in te zetten. Een andere mogelijkheid die de klant heeft, is het hele project aan Betabit uit te besteden. Dirk (ontwikkelaar) en Jan Willem (projectleider / analist) vertellen hoe zij de opdrachten ervaren.

  Iteratief

  Systemen die soms duizenden gebruikers hebben, vragen om een professioneel ontwikkelingsproces. In de afgelopen jaren heeft Betabit een iteratieve projectaanpak ontwikkeld, BOOM: een aanpak die het foutloos uitbrengen en beheren van nieuwe en bestaande releases maximaal ondersteunt.

  BOOM is gebaseerd op de onderstaande succesfactoren:

  - Betrokkenheid van de eindgebruikers

  - Actieve support van het topmanagement

  - Duidelijke requirements en heldere verwachtingen;

  - Goede planning

  Goede kennis van de gebruikte technologie

  Goede kennis van technologie staat los van de gekozen projectmethodiek. Het is allereerst belangrijk dat de betrokken medewerkers kennis van zaken hebben, maar BOOM levert ook tools om effectief en efficiënt de technologie in te zetten.

  Uitblinken

  Omdat Betabit wil uitblinken, werken de medewerkers met een focus op één ontwikkelomgeving: Microsoft. Dit is efficiënter dan met meerdere technologieën werken: er kan een beroep gedaan worden op dezelfde kennis.

  Innovatief

  Het kunnen vertrouwen van bewezen technologie is belangrijk. Als klant vertrouw je er echter ook op, dat je gebruik maakt van de best mogelijke technologie die beschikbaar is. Daarom houdt Betabit nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Betabit test nieuwe technologie uitvoerig voordat deze in een project wordt ingezet.

  Cloud

  Zo zijn sinds 2009 de engineers van Betabit als eerste in Nederland actief aan het ontwikkelen in Microsoft Azure. Momenteel vervult Betabit een voortrekkersrol op het gebied van de cloud van Microsoft.

 2. Find your job faster with a profile

  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

 3. Opleiding

  Bij Betabit staat jouw persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Zo schrijven we samen met jou een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hierin behandel je samen met jouw persoonlijke manager de vraag over hoe jouw toekomst eruit ziet en wat hier voor nodig is. Regelmatig bespreek je of je nog op schema ligt en of het POP moet worden aangepast. Jij en je p-manager maken hier samen duidelijke afspraken over.

  Opleiding binnen Betabit kan individueel door cursussen te volgen of gezamenlijk met collega’s binnen ons uitgebreide vakgroep curriculum met kennissessies. De eerste werkmaand staat bij Betabit sowieso in het teken van kennis opdoen en studeren.

  Opleiding in je introductieperiode

  In de eerste werkweek van jouw loopbaan bij Betabit word je getoetst waar jij staat met je kennis binnen jouw vakgebied door middel van onze TAK (Theoretische AanvangsKennis) toetsen. Aan de hand van de resultaten maken we voor de daaropvolgende maand een programma waarin je leert hoe Betabit binnen jouw vakgebied gestructureerd en professioneel software ontwikkelt.

  Opleiding binnen ons vakgroep curriculum

  Betabit onderkent in de organisatie vier vakgroepen:
  - Projectmanagement;
  - Analyse en ontwerp;
  - Softwareontwikkeling;
  - Kwaliteit en testen.

  De vakgroepen organiseren regelmatig kennissessies waarbij alle geïnteresseerde collega’s mogen aanschuiven. Ook wanneer het buiten jouw vakgebied valt. We delen kennis over onderwerpen die op dat moment interessant zijn, interessant gaan worden of juist erg nuttig zijn. Regelmatig worden er externe bedrijven uitgenodigd om met ons kennis te delen over bepaalde onderwerpen.

  Opleiding door middel van individuele cursussen

  Naast TAK en de vakgroepen kun je altijd op individuele basis cursussen doen en certificeringen halen. We stimuleren om bijvoorbeeld Microsoft certificeringen te halen. Individuele cursussen worden afgesproken met je p-manager. In 2018 organiseren wij Microsoft klas 70-480, 70-486 en 70-487

 4. Werken bij Betabit

  Betabit kiest er nadrukkelijk voor klanten vanuit de regio te bedienen. De reistijd naar de klantlocatie is beperkt en klanten doen graag zaken met mensen uit de regio. Bovendien heeft de regiobenadering voordelen voor de medewerkers. De reistijd naar kantoor is beperkt en samenwerken met collega’s in een kleiner regiokantoor is plezieriger en persoonlijker dan werken op een hoofdkantoor waar ook duizenden anderen werken.

  Betabit heeft op dit moment regiokantoren in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam.

 5. Young Professionals

  Als bijzondere Betabit Young Professional start je jouw carrière met een persoonlijke manager en een persoonlijk ontwikkelingsplan. Samen ga je kijken in welke taak- en gedragscompetenties (lees: hard en soft skills) je je gaat ontwikkelen.

  Sommige onderdelen volg je individueel, andere onderdelen volg je gezamenlijk met jouw Betabit Young Professional collega’s. Het is hard werken, maar er is zeker ook ruimte voor plezier. De ‘Belgrado experience’ is vast onderdeel van het programma.

Hugo

Get to know

Hugo

Consultant

"Na een erg interessante afstudeeropdracht ben ik sinds 2016 in dienst bij Betabit Rotterdam. In het Young Professional programma wordt er naar je sterke én minder goede punten gekeken om...Show more

Share:

People also viewed