Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Afstudeerder project delivery

Posted 9 Jun 2024
Share:
Work experience
0 to 1 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede opleiding van studenten in ons vakgebied. Dat doen wij met een intensieve afstudeerstage. Wij zoeken gemotiveerde en initiatiefrijke studenten die willen afstuderen op vraagstukken rondom de project delivery van infrastructuur projecten.

Onderzoeksrichting

AT Osborne is betrokken bij de oplevering en ingebruikname van grote infrastructurele projecten in Nederland. Denk hierbij aan de Noord/Zuidlijn en Zuidasdok in Amsterdam maar ook de Afsluitdijk en grote renovatieopgaven. Binnen deze projecten kunnen we ons onderscheiden door een combinatie van het adviseren van bestuurders en managers én het zelf invullen van managementrollen. We zijn dus betrokken in alle projectfases en brengen de werelden van bestuur, beleid, organisatie en uitvoering samen.

De grote infrastructurele projecten kennen een groeiende ICT-component en moeten vaak worden geïntegreerd in grotere systemen. De te bouwen infrastructuur staat niet langer op zichzelf, maar moet in zijn totaliteit functioneren als ‘werkend systeem’. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van nieuwe metro of tramlijnen binnen een regionaal OV-systeem. In de verkenning en planvormingsfase van projecten overheersen echter nog regelmatig politieke en financiële overwegingen of planologische procedures. Gedurende de realisatie ligt de focus vaak op de beheersing van contracten met de marktpartijen en de uitvoeringsrisico’s. Hierdoor is er vaak pas in een laat stadium aandacht voor het gebruikersperspectief. Dit kan ten koste gaan van de maatschappelijke waarde die het project oplevert.

Kenmerkend voor onze aanpak is juist een integrale en systeemgerichte blik op de opgaven, waarbij we de uiteindelijke maatschappelijke waarde voorop stellen. We houden gedurende het project continu een sterke focus op het beoogde gebruik en het leveren van een ‘werkend systeem’. Het bij elkaar brengen van verschillende disciplines vinden we hierin cruciaal. Wij hanteren het credo ”Begin with the end in mind” om te benadrukken hoe we beter integraal en in systemen kunnen denken. Ook het waar mogelijk hanteren van een aanpak waarbij een project niet in één keer maar stapsgewijs wordt opgeleverd zijn wij als een belangrijke succesfactor.

AT Osborne wil graag onderzoeken hoe een meer systeemgerichte en adaptieve aanpak bijdraagt aan de project delivery van onze Nederlandse projecten. Daarvoor moeten we de huidige kennis doorontwikkelen en hebben we jouw hulp bij nodig!

Denk hierbij aan vraagstukken als:

  • Het ontwikkelen van een adaptieve en stapsgewijze aanpak voor grote infrastructurele opgaven.
  • Het gedurende alle projectfasen borgen van focus op de maatschappelijke waarden en uitkomsten van het project.

Spreekt dit thema jou aan? Neem dan snel contact op, dan gaan we graag met je in gesprek.

Begeleiding van onze ervaren adviseurs

De verantwoordelijkheid voor het formuleren van jouw afstudeeronderzoek op dit thema ligt voor het grootste deel bij jezelf. Je kunt van ons verwachten dat we je goed op weg helpen, bijsturen en met je meedenken. Daarvoor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stellen ons uitgebreide netwerk (intern en extern) en onze faciliteiten ter beschikking om jouw onderzoek een zo goed mogelijke kans van slagen te geven.

Wat verwachten wij?

Allereerst vinden we het belangrijk dat jij als persoon goed binnen onze organisatie past. Verder zijn we kritisch en zoeken naar talent dat zich weet te onderscheiden. Je zit in de eindfase van je masteropleiding in de richting van Construction Management & Engineering, (Technische) Bestuurskunde, Civiele Techniek, (Technische) Planologie of een andere master die aansluit bij het vakgebieden van projectmanagement en bestuurskunde. Verder heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat breng jij mee?

  • Een meer dan gemiddelde interesse voor projecten in de fysieke omgeving
  • Jouw energiek proactieve inzet en ondernemerschap
  • Voldoende zelfstandigheid om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren
  • Een scherpe en analytische blik waarmee je over de grenzen van jouw eigen expertise heen kijkt

De inrichting van de leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van de mens. Denk aan onbelemmerde mobiliteit, een schoon milieu, passende huisvesting en goede gezondheidszorg. AT Osborne draagt daaraan bij met duurzame oplossingen. Onze focus: infrastructuur, gezondheidszorg en duurzame leefomgeving.
Met ruim 150 specialisten werken wij aan het beste resultaat. Onze projectmanagers en consultants willen de best haalbare oplossing voor de ambities van onze opdrachtgevers.

Management Consulting
Baarn
Active in 1 country
150 employees
70% men - 30% women
Average age is 36 years