Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Logo Rebel

Rebel

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Wij maken impact, niet alleen als adviseur maar ook als investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee. We creëren verandering, initiëren en realiseren onze eigen projecten. Van complexe infrastructuurprojecten tot realisatie van duurzame energieprojecten.
www.rebelgroup.com

Management Consulting
Rotterdam, NL
Active in 50 countries
250 employees
60% men - 40% women
Average age is 35 years

Rebel

Share:

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Wij maken impact, niet alleen als adviseur maar ook als investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee. We creëren verandering, initiëren en realiseren onze eigen projecten. Van complexe infrastructuurprojecten tot realisatie van duurzame energieprojecten.
www.rebelgroup.com

Management Consulting
Rotterdam, NL
Active in 50 countries
250 employees
60% men - 40% women
Average age is 35 years

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive connection requests from interested companies.

Jobs

At this moment there are no open jobs at Rebel.Please check again later.

What employees are saying

Riccardo

Financieel consultant

Riccardo

‘Tijdens mijn master was ik, zoals iedere student die het einde van zijn of haar studie nadert, aan het rondkijken voor een mooie baan. Mede door mijn master Health Economics had ik de wens om in de zorgsector aan de slag te gaan. Daarom keek ik rond…

Nina van Rijn

Strategisch consultant circulaire economie

Nina van Rijn

‘Na mijn BSc Planologie in Amsterdam heb ik Sustainable Development in Utrecht gestudeerd. Tactisch koos ik de track International Development, wat me in staat stelde twee keer voor een onderzoeksstage naar het buitenland te gaan. Na nog wat omzwervingen rond de wereld, kwam ik in contact met…

Interesting to know

Ben jij: authentiek, intelligent, nieuwsgierig, creatief, eigenwijs, rechtvaardig, humoristisch, anarchistisch, ondernemend, overtuigend, niet bang om in het diepe te springen, eerlijk, benieuwd, coöperatief, geen nummer, vrijgevig, ongeduldig, in voor een feestje, voortvarend, enthousiast, gedreven, eigenaardig, maatschappelijk betrokken, leuk, klaar om ervoor te gaan, avontuurlijk, uniek, opiniemaker, ambitieus, geen liefhebber van kantoorpolitiek?
Dan is werken bij Rebel iets voor jou. Rebel…


Ben jij: authentiek, intelligent, nieuwsgierig, creatief, eigenwijs, rechtvaardig, humoristisch, anarchistisch, ondernemend, overtuigend, niet bang om in het diepe te springen, eerlijk, benieuwd, coöperatief, geen nummer, vrijgevig, ongeduldig, in voor een feestje, voortvarend, enthousiast, gedreven, eigenaardig, maatschappelijk betrokken, leuk, klaar om ervoor te gaan, avontuurlijk, uniek, opiniemaker, ambitieus, geen liefhebber van kantoorpolitiek?

Dan is werken bij Rebel iets voor jou. Rebel heeft geen standaard carrièrepad. Jij bepaalt zelf hoe hard je groeit en waar je interesse ligt. Binnen een team kun je van junior naar medior naar senior doorstromen. Maar je kunt ook binnen 2 jaar een eigen Rebel-BV opzetten, Echt, het kan!

Ben jij een Rebel?
www.rebelgroup.com/nl/posities


Ben jij: authentiek, intelligent, nieuwsgierig, creatief, eigenwijs, rechtvaardig, humoristisch, anarchistisch, ondernemend, overtuigend, niet bang om in het diepe te springen, eerlijk, benieuwd, coöperatief, geen nummer, vrijgevig, ongeduldig, in voor een feestje, voortvarend, enthousiast, gedreven, eigenaardig, maatschappelijk betrokken, leuk, klaar om ervoor te gaan, avontuurlijk, uniek, opiniemaker, ambitieus, geen liefhebber van kantoorpolitiek?

Dan is werken bij Rebel iets voor jou. Rebel heeft geen standaard carrièrepad. Jij bepaalt zelf hoe hard je groeit en waar je interesse ligt. Binnen een team kun je van junior naar medior naar senior doorstromen. Maar je kunt ook binnen 2 jaar een eigen Rebel-BV opzetten, Echt, het kan!

Ben jij een Rebel?
www.rebelgroup.com/nl/posities


Groeien is niet ons doel. Maar we doen het wel. We gaan waar we het hardst nodig zijn en waar we de meeste verandering kunnen realiseren. Met kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Düsseldorf, Londen, Johannesburg, Nairobi, Washington D.C. en San Fransisco brengen wij wereldwijd onze visie. Waarbij wij, in alles wat we doen, streven om een positieve impact op de wereld te hebben.

Onze projecten richten zich daarom op vijf markten: gebiedsontwikkeling, transport, duurzaamheid, zorg en het sociale domein. Waarin wij een belangrijke rol spelen als financiële en strategische experts.

Benieuwd naar wat wij zoal doen? Hieronder kan je een kleine selectie vinden van de vele projecten die wij gedaan hebben in Nederland en wereldwijd. Voor meer projecten en informatie kan je ook terecht op onze website en LinkedIn-pagina!

www.rebelgroup.com | linkedin.com/company/rebelgroup-advisory


Voor een overzicht van onze impact zie www.rebelgroup.com/projecten. Hieronder vind je alvast een kleine selectie van projecten waar we erg trots op zijn.


De uitdaging:

Rijkswaterstaat organiseerde een aanbesteding voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de versterking van de Afsluitdijk in een DBFM-contract. Als consortium Levvel zijn wij samen met onze partners Van Oord en BAM de uitdaging aangegaan om het plan te maken met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Met succes, want we zijn geselecteerd om het project uit te voeren.

De aanpak:

Rebel was bij veel facetten van het project betrokken. Tijdens de bouwfase is Levvel zelf verantwoordelijk voor de financiering van de werkzaamheden. Wij zijn aandeelhouder van Levvel en investeren 8% van het eigen vermogen. In de rol van financieel adviseur hebben wij ook het vreemd vermogen voor Levvel gearrangeerd door verschillende banken aan het consortium te binden tegen de meest voordelige voorwaarden. Ook waren we nauw betrokken bij de gesprekken met Rijkswaterstaat om het plan meerwaarde te bieden. Daarbij is Levvel in het ontwerp uitgegaan van het beheersen van risico’s, het benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie.

Nu begint de realisatie van het project. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en zullen in 2023 zijn afgerond. Daarna volgt een onderhoudsperiode van 25 jaar. De opdracht vertegenwoordigt een netto-contante waarde van circa 550 miljoen euro. Na keersluis Limmel, Beatrixsluis en A6 Almere is dit het vierde project waarbij Rebel als adviseur én investeerder betrokken is. Voor A16 Rotterdam – waarbij we in dezelfde dubbelrol optreden – kregen we in 2018 als deel van consortium De Groene Boog de opdracht toegekend.

De Rebel-impact? Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt.


De uitdaging:

Voor de ouders was de urgentie hoog: elk jaar sterven kinderen aan kanker, en dit nieuwe ziekenhuis kan de genezingskans met wel 20% vergroten. Maar hoe zij de financiering moesten ophalen was een tweede. Omdat wij ervaring hebben met complexe ziekenhuisfinancieringen, zoals van Isala Klinieken in Zwolle, klopte het Prinses Máxima Centrum bij ons aan.

De aanpak:

Vanaf het begin werkten verschillende Rebels met elk hun eigen specifieke skills nauw samen met de initiatiefnemers om financieel advies te geven en de daadwerkelijke financiering te ontwerpen, ons netwerk van financiers erbij te betrekken en voldoende zekerheid te mobiliseren bij de stakeholders. Het was mooi om te zien hoe de verschillende partijen het Prinses Máxima Centrum net zo’n warm hart toedroegen als wijzelf.
Zo konden wij een complete financiering realiseren – met een voor Nederland unieke financieringsstructuur – opgebouwd uit schenkingen, achtergestelde leningen, bancaire leningen, institutionele financiering, participatie van consumenten en werkkapitaal.

De Rebel-impact? Het ziekenhuis – dat de genezingskans van kinderen moet gaan verhogen – is in 2018 geopend.


De uitdaging:

Het hoge percentage werklozen in Zuid-Afrika is niet alleen een economisch probleem: de gevolgen van werkloosheid hebben ook hun weerslag op het maatschappelijk en politiek bestel. De overheid en haar maatschappelijke partners proberen manieren te vinden om economische groei zodanig te steunen en bevorderen dat armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting worden teruggedrongen.

De aanpak:

Het Jobs Fund is opgezet door de overheid om innovatie te stimuleren en initiatieven te bevorderen die duurzame werkgelegenheid kunnen genereren. Het richt zich op de financiering van grote, baanbrekende initiatieven in veelbelovende sectoren, waarbij de nadruk ligt op innovatie en systematische effecten. Rebel heeft geholpen met het ontwerpen en opzetten van het Jobs Fund en met het ontwikkelen van de algemene strategie. We hebben ook aanbevelingen gedaan aan de investeringscommissie wat betreft de keuze van de te financieren projecten. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden tijdens het inkoopproces en bij het contract- en projectbeheer.

De Rebel-impact? Het Jobs Fund heeft 84.040 permanente en 24.420 tijdelijke banen gecreëerd en 48.708 mensen een vaste functie bezorgd.


De uitdaging:

De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling en financiering van kleine (windpark Nijmegen-Betuwe, windpark Westfrisia) en grote windparken (NOP Agrowind, Krammer, Westermeerwind, Bouwdokken). Elk project kent zijn eigen dynamiek en zijn eigen eigendomsstructuren. Met veel enthousiasme storten we ons op vragen als: Hoe zorgen we voor voldoende risicodragend kapitaal? Zijn de contracten die het windpark aangaat acceptabel voor de financiers? Op welke wijze kunnen we burgers financieel laten participeren in het windpark? Hoe informeren we de initiatiefnemers, opdat ze goed geïnformeerd een investeringsbeslissing kunnen nemen? Hoe zorgen we ervoor dat de bank een senior lening tegen optimale financieringsvoorwaarden verschaft?

De aanpak:

Wij helpen de initiatiefnemer van een windpark graag door deel uit te maken van het projectteam. We starten met het opstellen van een business case om de haalbaarheid van het project te testen. Vervolgens gebruiken we de financiële inzichten om het project optimaal te structureren en goede contractvoorwaarden te verkrijgen: welke turbineleverancier doet vanuit financieel perspectief het beste aanbod? Hoe kunnen we het meest gunstig de opgewekte elektriciteit en garanties van oorsprong verkopen? Last but not least dragen we er aan bij om financiering op te halen tegen gunstige commerciële condities en het project naar financial close te brengen.

De Rebel-impact? Deze windparken wekken gezamenlijk voor meer dan 500.000 huishoudens duurzame energie op.