Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up
Logo Möbius

Möbius

Möbius Business Redesign (Möbius) is een internationale adviesverlener. Het bureau werd in 1997 opgericht in België als een spin-off van de Universiteit Gent. Inmiddels is het bureau gegroeid naar ruim 140 consultants, die werken vanuit kantoren in Brussel, Sint-Martens-Latem, Parijs, Londen en Utrecht. De wetenschappelijke inslag is nog steeds terug te vinden in de gehanteerde methodieken en intensieve kennisdeling met klanten.

Management consulting
Utrecht, NL
11 employees

Möbius

Möbius Business Redesign (Möbius) is een internationale adviesverlener. Het bureau werd in 1997 opgericht in België als een spin-off van de Universiteit Gent. Inmiddels is het bureau gegroeid naar ruim 140 consultants, die werken vanuit kantoren in Brussel, Sint-Martens-Latem, Parijs, Londen en Utrecht. De wetenschappelijke inslag is nog steeds terug te vinden in de gehanteerde methodieken en intensieve kennisdeling met klanten.

Management consulting
Utrecht, NL
11 employees
Share:

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

What employees are saying

Nick ten Brinke

Consultant

Nick ten Brinke

Nick rondde in 2015 de master Strategic Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht af en ging snel daarna aan de slag bij Möbius. Daarvoor studeerde hij Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Reeds tijdens zijn studie liep hij 4 maanden stage bij adviesbureau Sira Consulting,...

Marjolein Hendriks

Consultant

Marjolein Hendriks

Marjolein werkte ruim 3,5 jaar als Programmamanager voor de Gemeente Lansingerland. In deze functie was zij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van ‘De Visie op Dienstverlening’, een plan om de dienstverlening van de gemeente naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor was zij bijna...

Interesting to know

Wie wij zijn en hoe we dat toepassen in ons advies wordt mooi uitgelegd door onze collega Peter Willen. Meer weten over hoe we zijn ontstaan, wanneer wij op ons best zijn en onze integrale aanpak om verandering te realiseren? Check dit filmpje!


Wie wij zijn en hoe we dat toepassen in ons advies wordt mooi uitgelegd door onze collega Peter Willen. Meer weten over hoe we zijn ontstaan, wanneer wij op ons best zijn en onze integrale aanpak om verandering te realiseren? Check dit filmpje!


Möbius voert projecten uit in de overheidssector, industriële sector, gezondheidszorg en service omgeving, gericht op strategische momenten voor organisaties: kruispunten in de levensloop van organisaties (bijvoorbeeld een nieuwe visie/strategie, nieuwe producten, fusie of decentralisatie).

Het Nederlandse team richt zich met name op de overheidssector en daarnaast op de industriële sector. Centraal in de projecten die Möbius uitvoert staan de medewerkers. Hierdoor zijn trajecten vaak gericht op gedrags- en cultuurverandering.

Focusgebieden binnen de overheidssector voor Möbius zijn:
1. Het bestaansrecht en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties
2. Het doorvoeren van zaakgericht werken
3. Het opzetten van gegevensmanagement en het benutten van beschikbare data
4. Het invoeren van innovatievere manieren van organiseren (zoals zelfsturing)


Möbius consultants werken grondig anders. Gedurende projecten werken consultants intensief samen met de klant om te werken aan daadwerkelijke veranderingen, vanuit een advies-, coaching- of onderzoekende rol. Voor iedere klant hanteren we een specifieke, op maat gemaakte aanpak waarbij we rekening houden met de strategie, de medewerkers, de klanten en de organisatie. We geloven erin dat we alleen op deze manier, samen met de klant een optimaal resultaat kunnen neerzetten en voelbare vooruitgang kunnen boeken.

Er wordt met klanten (en ook intern met collega’s) samengewerkt vanuit vier waarden:
1. Schouder aan schouder: Möbius consultants werken schouder met klanten, waarbij zij ontwikkeling van medewerkers stimuleren. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen om resultaten te bereiken.
2. Durf: Möbius consultants brengen innovatie en creativiteit met zich mee en durven evidentie in vraag te stellen.
3. Raak: Möbius consultants maken uitdagingen van de klant, hun eigen uitdaging. Ze streven maximale resultaten en impact na en gaan voor de kers op de taart.
4. Gedreven: Möbius consultants gaan met passie elke uitdaging aan en zetten theorie om in de praktijk. Ze blijven samen met de klant doorgaan tot de kers op de taart is bereikt.


Möbius werkt ook intern grondig anders: zelfsturend, zonder formele hiërarchie. Er wordt binnen de organisatie niet meer gedacht in functies, maar in rollen en verantwoordelijkheden en een bijbehorende strategische richting (‘purpose’). Dit biedt Möbius de kans om wendbaar in te spelen op veranderingen en dynamisch om te gaan met nieuwe uitdagingen.

Voor medewerkers betekent het dat zij voortdurend de kans hebben om werk zinvoller en meer naar eigen talent en interesses in te richten. Iedere medewerker heeft de kans om autonomie en verantwoordelijkheden op te pakken, zodat zij zichzelf continu blijven uitdagen en ontwikkelen naar eigen behoeften. Möbius heeft dan ook veel aandacht voor persoonlijke interesses en persoonlijke ontwikkeling die daarbij past.

In Nederland is Möbius hard aan het groeien en om deze reden zijn we altijd op zoek naar nieuw talent!


Möbius werkt ook intern grondig anders: zelfsturend, zonder formele hiërarchie. Er wordt binnen de organisatie niet meer gedacht in functies, maar in rollen en verantwoordelijkheden en een bijbehorende strategische richting (‘purpose’). Dit biedt Möbius de kans om wendbaar in te spelen op veranderingen en dynamisch om te gaan met nieuwe uitdagingen. Voor medewerkers betekent het dat zij voortdurend de kans hebben om werk zinvoller en meer naar eigen talent en interesses in te richten. Iedere medewerker heeft de kans om autonomie en verantwoordelijkheden op te pakken, zodat zij zichzelf continu blijven uitdagen en ontwikkelen naar eigen behoeften. Möbius heeft dan ook veel aandacht voor persoonlijke interesses en persoonlijke ontwikkeling die daarbij past.

In Nederland is Möbius hard aan het groeien en om deze reden zijn we altijd op zoek naar nieuw talent!

Share: