Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Leerplichtambtenaar

Posted 11 Jun 2024
Share:
Work experience
3 to 5 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Salary
€3,317 - €4,752 per month
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Maak jij het verschil om jongeren te motiveren om naar school te blijven gaan? Wil jij samen met hen op zoek naar hun toekomstperspectief?

Wat ga je doen?

De leerplichtambtenaar draagt eraan bij dat Haagse kinderen en jongeren hun schooltijd doorlopen en een startkwalificatie behalen. Als de schoolloopbaan van een jongere stagneert, grijp jij in. Soms door te corrigeren, soms door te stimuleren en soms door ondersteuning te bieden. Met jouw kennis van het onderwijsveld, de jeugdhulpverlening en de sociale kaart houd je jongeren op school en help je tevens Haagse jongeren terug naar school. Je werkt hierin samen met ketenpartners in de stad.

Je houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De methodische aanpak schoolverzuim (MAS) is daarbij de leidraad. Je verwerkt en beoordeelt de verzuimmeldingen van scholen. Op basis van de verzuimmeldingen stel je het schoolverzuim vast en analyseer je de oorzaken van verzuim. Regelmatig heb je overleg op scholen over het verzuim, geef je voorlichting en bespreek je de complexe casussen. Daarnaast spreek je, als buitengewoon opsporingsambtenaar, ouders en kinderen aan op het verzuim, verwijs je als het nodig is richting hulpverlening of maak je een HALT-verwijzing of een proces-verbaal op. Wanneer nodig ga je op deurbezoek.

Je voert de Leerplichtwet uit voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Je onderhoudt je contacten met diverse onderwijsinstellingen, CJG, SMW, Veilig Thuis en andere ketenpartners. Wanneer nodig verwijs je ouders en jongeren door naar deze instellingen en bewaak je kortdurend de voortgang.

Wat vragen wij?

Dankzij jouw goede communicatieve vaardigheden ben je in staat diverse gesprekstechnieken toe te passen. De ene keer moet je draagvlak creëren bij schoolbesturen en een andere keer een (indringend) gesprek voeren met de ouders en jongeren met multi-problematiek. Het is belangrijk dat jij ook de taal van de jongeren spreekt zodat jij hen intrinsiek weet te motiveren.

Je bent in staat om problemen adequaat te analyseren en passende maatregelen in te zetten. Daarbij vind je het een uitdaging om een balans te vinden in het toepassen van de wet- en regelgeving en het zoeken van ruimte hierin, die soms noodzakelijk is om met de dagelijkse praktijk om te gaan.

Jouw eigen werk kun je uitstekend organiseren, waarbij je ook het aanwezige administratieve component tot in de puntjes regelt. Het is een pre als je in het bezit bent van een diploma Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of bereid bent deze te volgen. Verder beschik je over:

 • een afgeronde hbo opleiding (bijvoorbeeld de Lerarenopleiding, Sociaal Juridische Dienstverlening, Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening);
 • minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • je hebt kennis van de sociale kaart en met name van de jeugdhulpverlening in Den Haag;
 • ervaring in het onderwijsveld is een pre.

Wat bieden wij?

De kans om jouw ervaring en professionaliteit in te zetten om bij te dragen aan de schoolontwikkeling van een kind? Een zelfstandige baan met ruimte voor jouw initiatief en professionaliteit. Afhankelijk van je opleiding en (werk)ervaring kun je rekenen op:

 • een salaris van minimaal € 3.317,- en maximaal € 4.752,- (salarisschaal 9) bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek;
 • minimaal een 32-urige werkweek en maximaal een 36-urige werkweek, met de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen;
 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% boven op je salaris, dat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra verlof of salaris;
 • de ruimte om jouw optimale werk- en privébalans te vinden: je krijgt diverse voorzieningen (o.a. laptop en telefoon) en de mogelijkheid je werk daar te doen waar het op dat moment het beste past;
 • opname in het ABP-pensioenfonds met een gunstige pensioenregeling, waarbij wij 70% van je pensioen betalen en een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • 144 uur wettelijk verlof en 50,4 uur bovenwettelijk verlof;
 • diverse andere vormen van verlof zoals compensatieverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof

Wie zijn wij?

De productgroep Leerlingzaken (LLZ) richt zich op leerplichtige kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar en op bovenleerplichtige jongeren tussen de 18 en 27 jaar. De productgroep is onderdeel van de sector Stedelijk Onderwijs & Vastgoed. De primaire taak van de productgroep is ervoor te zorgen dat Haagse kinderen en jongeren hun schooltijd soepel doorlopen en een diploma behalen.

De sector Stedelijk Onderwijs voert wettelijke en beleidsmatige taken uit op het gebied van het onderwijs. De sector is verantwoordelijk voor de handhaving van de Leerplichtwet en voert activiteiten uit om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daarnaast stelt de deelsector aan de hand van (meerjaren)onderwijsprogramma’s middelen beschikbaar voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en het voorzieningenniveau van het Haagse onderwijs en de volwasseneneducatie. Mede hierdoor kunnen Haagse jongeren en volwassenen deelnemen aan de samenleving op basis van een opleiding die bij hen past.

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op!
Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is #mooiwerk voor iedereen in een #bijzonderestad.

Government
Den Haag
Active in 1 country
8,000 employees
50% men - 50% women
Average age is 47 years