New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo NBA Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants

NBA Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants

http://nba.nl
De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. De NBA dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland.140NLAmsterdamAmsterdam
  1. About NBA Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants

    De NBA is de beroepsorganisatie van alle ruim 20.000 accountants in Nederland. De NBA behartigt de belangen van haar leden, biedt verschillende vormen van ledenservice, is verantwoordelijk voor de regelgeving en is de spreekbuis van het beroep.

    De NBA heeft regelmatig vacatures beschikbaar binnen verschillende functies. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen een functie bij de beroepsorganisatie zelf en een functie binnen NBA-gremia.

  2. Find your job faster with a profile

    Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Share:

People also viewed