New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Evers Soerjatin is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zich volledig toelegt op de behandeling van complexe corporate en commerciële geschillen.20NLAmsterdam
 1. About Evers Soerjatin

  Evers Soerjatin is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zich volledig toelegt op de behandeling van complexe corporate en commerciële geschillen.

  Wij staan ondernemingen, hun beleidsbepalers en aandeelhouders, ondernemers en investeerders bij in (dreigende) conflict- en crisissituaties waarin het ‘erop of eronder’ is.

 2. Find your job faster with a profile
  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.
 3. Werken bij Evers Soerjatin

  Evers Soerjatin komt altijd graag in contact met jonge en energieke advocaten met een focus op corporate en commercial litigation. Je kunt solliciteren op de vacature(s) en ook open sollicitaties zijn welkom. Sollicitatiebrieven met een curriculum vitae kun je richten aan: Hennie Molenaar (E hennie.molenaar@everssoerjatin.com).

  Wil je eerst meer weten over ons kantoor, dan staan wij graag open voor een informele kennismaking bij een kop koffie. Je kunt daarover contact opnemen met jasper.wonders@everssoerjatin.com.

  Masterstudenten kunnen solliciteren voor een student-stage (twee maanden) of een werkstudentschap (een of meer dagen per week). De sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je richten aan charlotte.sigger@everssoerjatin.com.

 4. Expertise

  We zijn gespecialiseerd in het behandelen en oplossen van (complexe) geschillen rondom ondernemingen en in zakelijke verhoudingen.

  De kernterreinen waarop wij actief zijn omvatten o.a. de geschillenbeslechting over:

  Verstoorde verhoudingen binnen of tussen de organen van een vennootschap
  Impasses in de besluitvorming
  Fusies en overnames
  Financiering van de onderneming
  Wanbeleid
  Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
  Corporate governance
  Vijandige overnames en beschermingsconstructies
  Uitkoop minderheidsaandeelhouders
  Uittreding en uitstoting van aandeelhouders
  Herstructurering en insolventie
  Fraude en interne onderzoeken
  Financiële verslaggeving
  Waarderingsvraagstukken
  Joint venture verhoudingen en andere commerciële samenwerkingsvormen
  Massaschades, waaronder kartelschade
  Beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners (o.a. accountants en notarissen)
  Algemeen contracten- en vermogensrechtelijke vraagstukken.

  Deze ervaring wordt ingezet zowel bij het voorkomen van een procedure (inclusief via zakelijke mediation) als bij het voeren van procedures bij de Nederlandse rechter, waaronder de Ondernemingskamer, en in nationale en internationale arbitrages.

  Wij beschikken over een vertrouwd (internationaal) netwerk waartoe ook financieel deskundigen en communicatieadviseurs behoren.

Share:

People also viewed