Discover which opportunities best fit who you are and get in touch with companies like Energy Up.

Learn more
 1. About Energy Up

  About Energy Up

  Het is gebleken dat mensen in korte tijd hun lifestyle kunnen verbeteren waardoor ze meer plezier en succes halen uit hun werk en het ziekteverzuim daalt. Energy Up slaagt erin om verbetering van lifestyle te bewerkstelligen. Een wereldwijd uniek concept is ontwikkeld waarbij een symbiose is gecreëerd tussen sport, voeding, mindset en persoonlijke ontwikkeling. De geïntrigeerde aanpak, waarbij deze 4 dimensies per individu op elkaar worden afgestemd, zorgt voor een bijna onverwachte gedragsverandering.

 2. We train people for energy

  We train people for energy

  In de zomer van 2016 hebben broer en zus Jochem en Juliette van hun bedrijf Energy Up opgericht. Energy Up is een bijzonder concept waarbij de lifestyle van werknemers aanzienlijk wordt verbeterd door nieuwe gewoontes aan te leren. Deelnemers leren en ervaren op een overzichtelijke manier hoe ze hun lifestyle kunnen aanpassen om zich energieker te voelen.

  Onze programma's zijn doelgericht, werken vanuit de basis en maken de werknemers fit en vitaal. Wij geloven dat je succesvol bent op werk en buiten werk, wanneer je met een bepaalde mate van energie en zelfverzekerdheid in het leven kunt staan. Dit is in onze optiek onlosmakelijk verbonden met voeding, fysieke training, mentale weerbaarheid en omgeving. Een geïntrigeerde aanpak van deze 4 elementen zorgt voor een bijna onverwachte gedragsverandering.    

  Alles wat we doen lichten we toe, zodat er begrepen wordt wat we doen en waarom. Ons credo; Motivation through education and experimental development.
  En dat maakt dat wij het dus gewoon net even anders doen.

 3. We care about you

  We care about you

  Wij werken aan onszelf, aan onze omgeving en aan de mensen om ons heen. Onze werksfeer is hierdoor uniek

People also viewed