Vind het juiste talent op Magnet.me

Schrijf je vacaturetekst vanuit het perspectief van de kandidaat

Een van de meest gestelde vragen die wij voorbij horen komen bij Magnet.me is: “Hoe schrijf ik een goede vacaturetekst voor het aantrekken van starters en young professionals?” Magnet.me is in 2012 opgericht om het voor werkzoekenden makkelijker te maken om een baan te vinden die bij ze past. In dat kader zorgen wij ervoor dat wij te allen tijde te weten wat er speelt in deze groep. Als het aankomt op vacatureteksten, zien wij dat er vooral vanuit de werkgever wordt gedacht, terwijl het juist om de werkzoekende moet gaan. In de meeste vacatureteksten staat het aanbod van de werkgever centraal. Hierdoor wordt er vaak te weinig geraakt aan de vraag van de werkzoekende. Werkzoekenden zoeken antwoord op vier vragen wanneer ze jouw vacaturetekst lezen. We nemen je er stap voor stap doorheen zodat je van een niet werkende vacaturetekst een vacaturetekst maakt die werkt. 

1. Geef meteen duidelijk aan wie je zoekt

Het valt ons op dat vacatureteksten vrijwel altijd dezelfde structuur hebben. Het zijn vaak lange lappen tekst die beginnen met een introductie van de werkgever en het de cultuur binnen het team. Hoewel dit belangrijke informatie is, raden we aan  hier niet mee te beginnen. Werkzoekenden hebben bij het openen van een vacaturetekst slechts twee primaire vragen: “Is deze baan iets voor mij?” en “Voldoe ik aan het profiel?”. Alle andere informatie is van secundair belang. Zet daarom in je eerste alinea helder uiteen wie je zoekt. Zo voorkom je dat werkzoekenden vroegtijdig afhaken, of er aan het eind van je vacaturetekst achter komen dat ze toch niet helemaal zijn wat je zoekt. 

2. Beschrijf wie je bent als werkgever/bedrijf

De volgende vraag die een starter of young professional heeft bij het lezen van een vacaturetekst is: “Zie ik mijzelf hier werken?” Daarom is het verstandiger je pas in tweede instantie te vermelden wie je bent als werkgever en wat voor cultuur de kandidaat bij jouw bedrijf kan verwachten. Ook is het goed om hier een missie-statement te maken. Zo heeft de werkzoekende, die al voor zichzelf heeft geconcludeerd aan je profiel te voldoen, alle informatie om ook deze tweede vraag met “ja” te beantwoorden.

3. Schets dagelijkse werkzaamheden

De derde vraag die werkzoekenden stellen: “Wat ga ik doen?” Het is verstandig om dit zo concreet mogelijk te beantwoorden. Teksten als “als spin in het web ben jij verantwoordelijk voor zowel interne als externe communicatie” zeggen – afgezien van het feit dat jij je clichés kent – niets. Je kunt de vraag van werkzoekenden concreter beantwoorden door een werkdag te schetsen. Ook raden we aan om werkzaamheden expliciet te maken met simpele zinnen als: “Je maakt al je rapporten in Excel”. Hoe meer houvast je een werkzoekende geeft en meer concreet je bent, hoe groter de kans op een sollicitatie.

4. Schets doorgroeimogelijkheden 

De vierde en vaak laaste essentiële vraag die werkzoekenden hebben is gericht op de toekomst: “Waar zie ik mijzelf over drie jaar?” Omdat vacatureteksten nou eenmaal niet over een hele carrière gaan, zien wij dat doorgroeimogelijkheden vaak onbesproken blijven. Uit het uitvoerige onderzoek naar arbeidsmarktmobiliteit onder young professionals dat Magnet.me in 2020 deed, blijkt dat 61% van hogeropgeleiden met 0-7 jaar werkervaring binnen 24 maanden van baan wisselt. 

De belangrijkste motivatie voor vertrek blijkt een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Het is dus aan te raden om een helder een eerlijk beeld te schetsen van de doorgroeimogelijkheden die werknemers bij jouw bedrijf hebben. Wees hier wederom concreet, bijvoorbeeld met: “Over drie jaar geef jij zelf leiding aan het team.” Een bulletpoint met “volop doorgroeimogelijkheden” telt niet. Naast het aantrekkelijker maken van je vacature, voorkom je hiermee dat je werknemers na een jaar weer weg zijn. 

 

Deze vier stappen zijn essentieel voor elke vacaturetekst. Redeneren vanuit een werkzoekenden perspectief geeft meer informatie, voorkomt ruis en sluit beter aan bij de wensen van kandidaten. Werkgevers die deze structuur volgen, behalen grote successen op Magnet.me. Onthoud goed: het gaat om de werkzoekenden, niet om de werkgever.