Vind een baan die bij je past op Magnet.me

Vooral vrouwen dupe van bedrijfscultuur en groeimogelijkheden

Rotterdam 5 februari 2019 – Bijna tweederde van de young professionals op de arbeidsmarkt verlaat binnen twee jaar de eerste baan, uit onvrede over doorgroeimogelijkheden en de bedrijfscultuur. Opvallend genoeg gaat het daarbij veel vaker over vrouwen dan mannen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Brits-Nederlandse online carrièrenetwerk Magnet.me. 

Forse baanmobiliteit

Maar liefst 61 procent van de hogeropgeleiden verandert al binnen twee jaar van eerste werkgever. Ruim tachtig procent van hen doet dat uit eigen beweging. Iets meer dan de helft van hen, 35 procent van het totaal, vertrekt zelfs binnen een jaar en 12 procent van de onderzochte “young professionals” bleef niet langer dan zes maanden bij de eerste werkgever.  De helft van hen verwacht de komende twee jaar (opnieuw) van werkgever te veranderen. Magnet.me Co-founder Vincent Karremans: ‘Deze cijfers liegen er niet om: de zogeheten baanmobiliteit is fors. Veel forser dan werkgevers wenselijk vinden. Zij willen young professionals gemiddeld graag minstens drie jaar vasthouden. Er is dus een behoorlijke mismatch in de markt.’ 

Vrouwen in de knel

De belangrijkste bronnen van ontevredenheid zijn doorgroeimogelijkheden en de bedrijfscultuur. Opvallend is dat dit veel vaker geldt voor vrouwen dan voor mannen: zij zijn, in belangrijke mate door deze twee factoren, veel vaker ontevreden in de huidige baan (65 procent) dan mannen (35 procent). Karremans: ‘Vrouwen zijn dus veel vaker ongelukkig door de bedrijfscultuur en ervaren veel vaker beperkte doorgroeimogelijkheden dan mannen. Daar moeten werkgevers mee aan de slag. Het is 2019.’ Andere veelgenoemde bronnen van ontevredenheid zijn begeleiding (48 procent van de respondenten), salaris (37 procent) en collega’s (25 procent). Over de inhoud van de baan zelf is de ontevredenheid opvallend klein.

Recruiters

Recruiters zijn door de cijfers niet verrast. Desgevraagd schatten zij de ontevredenheid over doorgroeimogelijkheden met 84 procent zelfs iets te hoog in, net als de bedrijfscultuur (63 procent) en het salaris (53 procent). Het blijkt in de praktijk echter nog niet te lukken om aan die wensen te voldoen. ‘Per bedrijf en per werknemer zal moeten worden bekeken of de wensen en verwachtingen realistisch zijn en of er verbetering mogelijk is. Als bedrijven aan hun eigen recruitment- en retentiedoelstellingen willen voldoen, zal er wel iets moeten veranderen’, aldus Karremans.

Kansen voor MKB

Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers, ziet in de onderzoeksresultaten een grote kans voor het MKB: ‘Veel hoogopgeleide young professionals kiezen in eerste instantie voor grotere werkgevers, vanuit de verwachting dat ze daar de meest steile leercurve zullen hebben. De breedte waarin men zich kan ontwikkelen valt vervolgens echter juist tegen. In kleinere organisaties in het MKB, is die mogelijkheid van een bredere ontwikkeling en betrokkenheid bij het totale bedrijfsproces er des te meer. Dus: het MKB zou er goed aan doen hierop in te spelen.’


Verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 310 personen (gelijke man-vrouw verhouding) uit de ruim 200.000 profielen op Magnet.me, door middel van analyse van data uit het platform en een digitale survey. Daarnaast is een survey afgenomen bij een aselecte steekproef van 96 werkgevers die hun recruitment via Magnet.me uitvoeren. Onder gebruikers van Magnet.me is sprake van een lichte oververtegenwoordiging van de financiële, economische en juridische sectoren, in vergelijking met de gehele populatie. Uit analyse van de resultaten blijkt dat het bestaan van significante verschillen tussen sectoren niet aannemelijk zijn. Young professionals worden gedefinieerd als werkenden met 0-10 jaar werkervaring.

Ontdek meer van Magnet.me Blog (Nederlands)

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder