Drastische daling nevenactiviteiten studenten

ROTTERDAM / UTRECHT 1 MEI 2019 – De tijd die Nederlandse studenten besteden aan nevenactiviteiten als bestuursfuncties en vrijwilligerswerk is in acht jaar met 67 procent gedaald, tot een alarmerend schamele 201 uur in totaal. Dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling en voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek naar de ontwikkeling van nevenactiviteiten, uitgevoerd door Magnet.me, het Brits-Nederlandse carrièrenetwerk voor studenten en young professionals, in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

Drastische daling

Studenten die in 2005 begonnen met studeren besteedden nog gemiddeld ruim 600 uur aan nevenactiviteiten naast hun studie. Daaronder worden bijvoorbeeld bestuursfuncties bij studentenverenigingen verstaan, maar ook vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties of politieke partijen. De generatie die net is afgestudeerd (en in 2013 is begonnen) heeft echter veel minder tijd over voor nevenactiviteiten: gemiddeld slechts iets meer dan 200 uur per student. Dat is dus een dramatische daling van 67 procent in slechts acht jaar. Steeds meer studenten kiezen ervoor om überhaupt geen nevenactiviteiten te doen. Studenten die dat nog wel doen, trekken er flink minder tijd voor uit: studenten uit 2005 deden nog ruim 800 uur aan nevenactiviteiten, terwijl studenten uit 2013 nog maar op een gemiddelde van 558 uur uitkwamen.

Gevolgen voor verenigingen

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de koepelorganisatie van 47 Nederlandse studentenverenigingen, herkent deze ontwikkeling. Iris van Noort, praeses van het Dagelijks Bestuur: “We zien dat verenigingen het steeds moeilijker hebben om mensen te vinden voor bestuursfuncties en commissies. Zeker voor commissies waarvan wordt gedacht dat die minder goed op het CV staan, zoals een kroegcommissie. Deze generatie studenten is opgegroeid tijdens de crisis en wil voor alles direct na de studie een baan.”

Bredere ontwikkeling

De drastische afname van nevenactiviteiten is echter juist slecht voor de kansen van de studenten op de arbeidsmarkt, ziet Magnet.me co-founder Vincent Karremans: “Werkgevers hechten aan de bredere ontwikkeling die studenten dankzij nevenactiviteiten doormaken. Studenten leren er leiding geven, samenwerken, met verantwoordelijkheid omgaan, op een manier die in de collegebankjes en in bijbaantjes niet is na te bootsen. Dat zijn vaardigheden die werkgevers juist zoeken.”

Duidelijke data

Uit gebruikersdata van Magnet.me blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen het aantal uren dat een baanzoeker aan nevenactiviteiten heeft besteed en het aantal keer dat zij in het netwerk door werkgevers worden benaderd. Baanzoekers met 1.000 tot 1.500 uur op de teller worden ruim 32 procent vaker benaderd dan wie 0 tot 100 uur aan nevenactiviteiten op zijn of haar profiel heeft staan. Bij wie meer dan 3.000 uur vrijwilligers- of bestuurswerk heeft gedaan, is dat zelfs 52 procent.

Oorzaken

De daling van de tijdsbesteding aan nevenactiviteiten lijkt sterk samen te hangen met de invoering van het Bindend Studieadvies vanaf 2005. Het sociaal leenstelsel uit 2015 heeft de dalende trend niet versneld, maar studenten ervaren de ‘vriendelijke’ leenfaciliteit blijkbaar ook niet als meer ruimte. Volgens Van Noort speelt er meer mee: “Op sommige universiteiten hebben studenten geen herkansingsmogelijkheden meer, waardoor studenten nog meer onder druk komen te staan om altijd het zekere voor het onzekere te nemen en alle tijd in de studie te steken.”

Cijfers

Voor hogere cijfers hoeven studenten het doen van nevenactiviteiten niet te laten. Uit eerdere data-analyse van Magnet.me bleek dat cijfers er voor werkgevers steeds mìnder toe doen. Bovendien blijkt uit het huidige onderzoek dat er nauwelijks een verband is tussen de hoeveelheid nevenactiviteiten en studieresultaten, in de zin van cijfers. De ijverigste ‘bijklussers’ halen in de Master-fase zelfs gemiddeld een iets hoger cijfer dan wie zich volledig op de studie richt: respectievelijk een 7,68 en 7,66.

Noot voor de redactie: verantwoording

Voor dit onderzoek zijn de Magnet.me profielen van 61.894 Nederlandse studenten onderzocht. Daarbij is gekeken naar in welk jaar zij zijn begonnen met studeren, hoeveel nevenactiviteiten zij hebben ingevuld op hun profiel, hoe vaak ze zijn benaderd via Magnet.me door werkgevers middels het sturen van een bericht en wat hun gemiddelde cijfer is.