Nevenactiviteiten studenten - Magnet.me Blog NL

Vind een baan die bij je past op Magnet.me

Daling nevenactiviteiten onder studenten zet door

ROTTERDAM / UTRECHT 1 JUNI 2021 – Het aantal uren dat studenten in Nederland aan nevenactiviteiten besteden is sinds 2005 gedaald met 81 procent. Jongere generaties studenten trekken steeds minder tijd uit voor nevenactiviteiten zoals bestuursfuncties en vrijwilligerswerk. Daarintegen hechten werkgevers juist meer waarde aan dit soort activiteiten. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van nevenactiviteiten onder studenten, gedaan door banenplatform Magnet.me in samenwerking met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 

Daling zet door

Jongere generaties studenten besteden minder tijd aan nevenactiviteiten. Uit een onderzoek van het banenplatform van twee jaar geleden kwam al naar voren dat studenten in 2019 gemiddeld 67 procent minder tijd aan nevenactiviteiten besteden ten opzichte van het aantal uur nevenactiviteiten dat studenten in 2005 verrichten. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat dit percentage inmiddels opgelopen is tot 81 procent. De generatie studenten die in 2005 begon met studeren besteedden per student naast hun studie gemiddeld ruim 600 uur aan nevenactiviteiten. Als we kijken naar de studenten die rond 2019 en 2020 zijn afgestudeerd (startjaar 2015) dan zien we dat deze generatie hier aanzienlijk minder tijd voor uittrok tijdens hun studie. Deze studenten hebben naast hun studie gemiddeld nog maar 115 uur aan nevenactiviteiten besteed. Dit komt neer op een toch vrij drastische daling van 81 procent in tien jaar tijd.

Alarmerende situatie

De afname in nevenactiviteiten onder studenten is verontrustend. Dit omdat werkgevers juist steeds meer waarde hechten aan breed georiënteerde studenten die meer dan alleen een papiertje op zak hebben. De data van Magnet.me laat een sterk verband zien tussen het aantal uren besteed aan nevenactiviteiten en hoe vaak iemand wordt benaderd door een werkgever op het platform. Zo wordt iemand die tussen de 1.000 en de 1.500 uur aan nevenactiviteiten heeft besteed gemiddeld 78 procent vaker benaderd dan iemand die minder dan 100 uur aan nevenactiviteiten op zijn of haar profiel heeft staan. Opvallend is dat dit percentage in het onderzoek uit 2019 een stuk lager lag, namelijk rond de 32 procent. Met andere woorden: werkgevers zijn meer waarde gaan hechten aan nevenactiviteiten op het CV van een student. 

Kansen op de arbeidsmarkt

Nevenactiviteiten dragen bij aan een bredere ontwikkeling van studenten die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Vincent Karremans, co-founder van Magnet.me: “Uit de data zien we duidelijk dat studenten die zich naast hun studie ontwikkelen in bijvoorbeeld een commissie bij een studenten- of studievereniging, meer in trek zijn bij werkgevers. Het doen van nevenactiviteiten is dus niet alleen leuk, maar ook goed voor de start van je carrière.”

Oorzaken

De oorzaak van de afname van nevenactiviteiten onder studenten lijkt al een aantal jaar te maken te hebben met de hoge werkdruk van studenten. Volgens Dahran Çoban, Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Deze daling is een duidelijk voorbeeld van het rendementsdenken in het hoger onderwijs en de achteruitlopende financiële situatie van studenten. Het onderwijs is gericht op het zo snel mogelijk halen van vakken, door maatregelen als het BSA, en minder op de brede ontwikkeling die een student tijdens de studieduur kan doormaken. Daarbij zijn de kosten voor het volgen van een studie enorm gestegen, door de invoering van het leenstelsel zijn studenten genoodzaakt om meer te werken, later uit huis te gaan en sneller hun studie te doorlopen. Een zorgelijk feit, omdat de vraag vanuit de arbeidsmarkt om nevenactiviteiten blijft toenemen”.

Corona verergert de situatie voor huidige generatie

Wanneer we kijken naar de generatie studenten die op dit moment studeren, zijn de verwachtingen zorgwekkend. De corona pandemie zal bij deze groep studenten voor nog meer afname in nevenactiviteiten zorgen. De data van het onderzoek laat zien dat in 2020, het jaar waarin de coronapandemie in Nederland begon, het aantal studenten die in dat jaar bezig was met nevenactiviteiten met 25 procent is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Een mogelijke verklaring is dat deze afname het gevolg is van de periodes van (gedeeltelijke) lockdown. Studenten hebben in deze simpelweg minder mogelijkheden om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurs- en activiteitencommissies te doen. 

Meer aandacht voor nevenactiviteiten

Om de huidige studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt moet er meer aandacht en ruimte komen voor nevenactiviteiten. Volgens Çoban: “Een focus op studentsucces, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal staat, is een stap die nu gezet moet worden.” Volgens de studentenorganisatie moet de financiële positie van studenten verbeterd worden, door een einde te maken aan het huidige leenstelsel en het rendementsdenken. Nevenactiviteiten kosten simpelweg tijd en geld. Je studententijd is er om jezelf te ontwikkelen en klaar te maken op de arbeidsmarkt. Studenten zitten nu vast in een situatie waarbij de arbeidsmarkt hoge eisen stelt en het onderwijssysteem niet altijd de ruimte biedt om aan deze eisen te voldoen. 

Verantwoording

Voor dit onderzoek zijn er 27.809 Magnet.me profielen van Nederlandse studenten onderzocht. Daarbij is er gekeken naar de ingevulde uren nevenactiviteiten op profielen van studenten die zijn afgestudeerd. Verder is er gekeken naar hoe vaak ze zijn benaderd via Magnet.me door werkgevers middels het sturen van een bericht en wat hun gemiddelde cijfer is. Vanwege de mogelijke impact van de corona pandemie is er per jaar gekeken naar het aantal studenten die in dat jaar aangeven bezig te zijn met nevenactiviteiten. 

Ontdek meer van Magnet.me Blog (Nederlands)

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder