Getuigschrift voorbeelden

Wat is een getuigschrift? Voorbeelden van getuigschriften

Je hebt vast wel eens van de term getuigschrift gehoord, maar wat is een getuigschrift precies? En waarom is het belangrijk? In dit artikel leggen wij je uit wat een getuigschrift is, waar het voor bedoeld is en wat de waarde hiervan is. Ook geven wij je enkele voorbeelden van getuigschriften.

Nadat je dit artikel hebt gelezen, weet jij precies wat een getuigschrift is en wat het nut hiervan is voor jou als werknemer. Benieuwd geworden? Hieronder lees je alles wat je moet weten.

Inhoudsopgave

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een werkgeversverklaring waarin staat omschreven in welke periode jij in dienst bent geweest van je voormalige werkgever, en welke werkzaamheden jij voor het betreffende bedrijf hebt verricht.

Getuigschrift is een ietwat ouderwetse term, maar er wordt tijdens sollicitaties nog regelmatig om gevraagd. Een getuigschrift is niet iets wat je standaard van je voormalige werkgever ontvangt; in de meeste gevallen moet je hier zelf om vragen. In zo’n geval is jouw voormalige werkgever overigens wel verplicht een getuigschrift te maken.

Mensen die hun werkgever om een getuigschrift vragen, doen dat meestal in hun ontslagbrief, of vragen hierom nadat zij door de werkgever zijn ontslagen. Je kunt een getuigschrift zien als een door de werkgever opgesteld bewijs van de tijd dat jij voor hem of haar hebt gewerkt en van de taken die je in deze periode hebt verricht. Dit vormt een potentieel waardevol bewijs van jouw functioneren bij je voormalige werkgever. Tijdens jouw sollicitatie voor een nieuwe baan levert dit jou een goede eerste indruk op.

Wat moet er (minimaal) in een getuigschrift staan?

Een getuigschrift is doorgaans een formeel en bondig document. Uitgebreide omschrijvingen vind je er dan ook meestal niet in terug. Toch moet een getuigschrift over enkele onderdelen beschikken om als zodanig te worden aangemerkt. In een getuigschrift is het namelijk verplicht de volgende zaken op te nemen:

  • De startdatum en einddatum van jouw dienstverband bij de betreffende werkgever.
  • De hoeveelheid uren die je per week voor het bedrijf hebt gewerkt.
  • De functie die jij vervulde en de werkzaamheden die daarbij hoorden.

In sommige gevallen voegt de werkgever nog de nodige aanvullende informatie aan een getuigschrift toe. De werkgever beschrijft bijvoorbeeld hoe jij jouw dagelijkse werkzaamheden hebt uitgevoerd, waarom het dienstverband uiteindelijk is beëindigd en op welke manier dit heeft plaatsgevonden. Onthoud goed dat de werkgever het volste recht heeft hier ook negatieve uitlatingen over jouw functioneren in te verwerken. Vertrek jij dus met ruzie of conflict bij je werkgever, dan is het zeker niet aan te raden een getuigschrift aan te vragen.

In de paragrafen hieronder vind je enkele getuigschrift voorbeelden.

Voorbeeld van een positief getuigschrift

Je weet nu wat er ongeveer in zo’n getuigschrift thuishoort. In de meeste gevallen is het getuigschrift dat je van je werkgever ontvangt, positief van aard. Wanneer je vertrekt bij je werkgever, gebeurt dat immers vaak op goede voet. Een concreet voorbeeld van een positief getuigschrift vind je hieronder.


[contactgegevens van de zender]

[contactgegevens van de ontvanger]

[plaatsnaam]: [datum van schrijven]

Betreft: Getuigschrift [naam]

Beste lezer,

Via dit getuigschrift laat [bedrijfsnaam werkgever] weten dat [jouw naam], geboren op [datum] en op dit moment woonachtig te [woonplaats] binnen het bedrijf de functie van [functietitel] heeft bekleed gedurende de periode [startdatum] tot [einddatum] en met een dienstverband van [aantal] uren per week.

Tijdens dit dienstverband heeft [jouw naam] de volgende taken en werkzaamheden verricht: [opsomming taken]. Deze werkzaamheden zijn naar onze tevredenheid uitgevoerd en hebben ons verder geholpen in de ontwikkeling van onze organisatie. Wij zijn dan ook erg tevreden over het algehele functioneren.

Het vertrek van [naam] is op diens eigen verzoek geïnitieerd, omdat [hij/zij] aangaf op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging met meer doorgroeimogelijkheden. Wij wensen [jouw naam] veel succes met diens nieuwe uitdaging en kijken met een goed gevoel terug op de samenwerking.

Hartelijke groet,

[naam werkgever

[handtekening]

Voorbeeld van een neutraal getuigschrift

Zoals we al eerder in het artikel schreven, is de inhoud van een getuigschrift niet per definitie positief. Het kan ook zo zijn dat jouw voormalige werkgever ontevreden is over jouw functioneren. In dit soort gevallen is de werkgever doorgaans coulant genoeg om geen negatieve uitlatingen in het getuigschrift te schrijven, maar deze zo neutraal mogelijk te houden. Je krijgt daardoor een heel zakelijk en vaak ook heel bondig getuigschrift. Een voorbeeld van zo’n neutraal getuigschrift vind je hieronder.


[contactgegevens van de zender]

[contactgegevens van de ontvanger]

[plaatsnaam]: [datum van schrijven]

Betreft: Getuigschrift [naam]

Beste lezer,

Via dit getuigschrift laat [bedrijfsnaam werkgever] weten dat [jouw naam], geboren op [datum] en op dit moment woonachtig te [woonplaats] binnen het bedrijf de functie van [functietitel] heeft bekleed gedurende de periode [startdatum] tot [einddatum] en met een dienstverband van [aantal] uren per week. 

Het ontslag van [jouw naam] vond op diens eigen verzoek plaats.

Hartelijke groet,

[naam werkgever

[handtekening]


Houd er rekening mee dat een neutraal getuigschrift mogelijk niet in goede aarde valt bij een nieuwe werkgever. Een oud-werkgever die niets positiefs over jou te zeggen heeft, vormt immers geen goed voorteken voor de nieuwe werkgever.

Voorbeeld van een getuigschrift bij ontslag

Krijg jij ontslag vanuit je werkgever? Ook dan kan het heel belangrijk zijn om een getuigschrift aan te vragen. Zeker wanneer dit ontslag is ontstaan door overmacht, denk daarbij bijvoorbeeld aan een reorganisatie of het vervallen van een bepaalde afdeling of functie. Juist als je ontslagen bent, is het belangrijk om te kunnen bewijzen dat jij hier geen schuld aan had, of dat dit niet is ontstaan door tekortkomingen of wanprestaties op professioneel gebied. Een getuigschrift voorbeeld bij ontslag vind je hieronder.


[contactgegevens van de zender]

[contactgegevens van de ontvanger]

[plaatsnaam]: [datum van schrijven]

Betreft: Getuigschrift [naam]

Beste lezer,

Via dit getuigschrift laat [bedrijfsnaam werkgever] weten dat [jouw naam], geboren op [datum] en op dit moment woonachtig te [woonplaats] binnen het bedrijf de functie van [functietitel] heeft bekleed gedurende de periode [startdatum] tot [einddatum] en met een dienstverband van [aantal] uren per week.

Het ontslag van [jouw naam] is op initiatief van de werkgever tot stand gekomen. De reden van het ontslag is een reorganisatie op de betreffende afdeling waar [jouw naam] werkzaam was.

Hartelijke groet,

[naam werkgever

[handtekening]

Getuigschrift opleiding versus een diploma

Een getuigschrift wordt niet alleen opgesteld door werkgevers, maar kan ook worden verstrekt door een onderwijsinstelling. Let wel: een getuigschrift is niet hetzelfde als een diploma. Je ontvangt namelijk pas een getuigschrift wanneer je jouw opleiding niet hebt afgerond, maar hier al wel heel ver mee was. Zo kun je een getuigschrift ontvangen wanneer je vanwege omstandigheden slechts een deel van je eindexamen hebt gemaakt, maar wel graag een mbo-studie wilt gaan doen.

In zo’n geval kan een getuigschrift de doorslag geven voor een mbo-instelling om jou ondanks de afwezigheid van een diploma toch toe te laten. Vaak gebeurt dit onder enkele voorwaarden. Er wordt bijvoorbeeld van je gevraagd dat je in je in je eerste schooljaar alsnog de resterende examenvakken afrondt.

Ook wanneer je op het hbo of bij een thuisopleidingsinstelling zoals het NHA diverse vakken hebt behaald, maar geen volledige studie hebt afgerond, kun je in veel gevallen een getuigschrift aanvragen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt aantonen dat je ondanks de afwezigheid van een diploma wél over een bepaald werk- en denkniveau beschikt. Dit is bijvoorbeeld erg handig wanneer je bepaalde hbo-vakken volgt die voor jouw ontwikkeling relevant zijn. 

Steeds meer professionals kiezen ervoor om losse vakken te volgen en hier vervolgens een getuigschrift van te ontvangen. Je ziet ook in toenemende mate dat mensen niet kiezen voor een volwaardige hbo-opleiding, maar voor een zogenaamde associate degree. Ook dit kun je beschouwen als een soort getuigschrift dat als bewijs dient van jouw werk- en denkniveau.

Veelgestelde vragen over een getuigschrift

Nu je het artikel gelezen hebt, ben je aardig op de hoogte over wat een getuigschrift precies inhoudt. Je weet nu dat jouw werkgever verplicht is een getuigschrift aan te leveren wanneer je hierom vraagt. Ook weet je dat de meeste getuigschriften positief van aard zijn, maar dat je in geval van conflict moet oppassen.

Het is een werkgever namelijk ook toegestaan zich negatief uit te laten over jouw functioneren of ontslag. Tenslotte weet je dat je ook een getuigschrift kunt krijgen vanuit je opleiding. Dit vormt een bewijs van werk- en denkniveau en kan jou helpen een nieuwe studie te volgen of op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

Wil je nog eens kort doorlezen wat de belangrijkste vragen zijn over getuigschriften? Lees dan onderstaande FAQ als reminder.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een document waarin jouw werkgever beschrijft in welke periode jij bij hem of haar werkzaam was, hoeveel uren je daar werkte, wat jouw taken waren en wat de reden is van jouw ontslag. Lees meer over wat een getuigschrift is…

Wat moet er (minimaal) in een getuigschrift staan?

Een getuigschrift is vaak nogal summier van aard, al is het een werkgever wel toegestaan hierin uit te wijden over jouw functioneren. Wat in elk geval in een getuigschrift moet staan om deze als volwaardig aan te merken, zijn de start- en einddatum van jouw dienstverband, het aantal uren dat je per week of per dag werkte, de functie die je bekleedde en de taken die daarbij hoorden. Ook wordt vaak nog uitgelegd wat de reden is van ontslag. In het artikel staan drie getuigschrift voorbeelden. Lees meer over wat er (minimaal) in een getuigschrift moet staan…

Hoe ziet een getuigschrift eruit?

Een getuigschrift is een korte brief waarin duidelijk vermeld staat door wie die geschreven is en om welke werkgever en werknemer het gaat. Vaak bevat een getuigschrift een aanhef, zo’n drie alinea’s met tekst en een formele afsluiting. Een positief getuigschrift is vaak wat uitgebreider dan een neutraal getuigschrift. Lees het artikel voor meer getuigschrift voorbeelden. Lees meer over hoe een getuigschrift eruit ziet…