Functieomschrijving asset manager

De functieomschrijving van een asset manager

Een asset manager, ook wel investment manager of vermogensbeheerder genoemd, beheert het vermogen van particulieren, institutionele beleggers en beleggingsfondsen. Het doel van een asset manager is om het vermogen van de klant te investeren met als doel hier winst mee te maken.

Inhoudsopgave

De functieomschrijving van een asset manager

Een asset manager is verantwoordelijk voor het beheren van vermogen, ook wel assets genoemd. Sommige klanten huren vermogensbeheerders in voor zichzelf, maar het is ook mogelijk om gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld een beleggingsfonds of pensioenfonds. Deze fondsen worden beheerd door een asset manager. Een fonds investeert het vermogen van de klant in een mix van onder andere beursgenoteerde bedrijven, grondstoffen, vastgoed en obligaties.

Een beleggingsfonds kan zich ook specialiseren in slechts één van deze zaken. De asset manager heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen met het vermogen dat die beheert. Daar zitten risico’s aan verbonden, maar een goede asset manager weet precies hoe ver die hierin kan gaan.

Wat doet een asset manager?

Als asset manager beheer je het vermogen van de klant met als doel hier winst mee te maken. Dat bereik je door te beleggen in beleggingsfondsen, obligaties en aandelen of door te investeren in vastgoed en grondstoffen. Wanneer je in asset management werkt, besteed je veel tijd aan het bouwen van vertrouwensrelaties en het acquireren van nieuwe klanten. Salesgesprekken, presentaties en pitches zijn daardoor een belangrijk onderdeel van je werk.

Veel asset managers bieden een breed spectrum aan fondsen met verschillende rendementen en risico’s. De risicotolerantie van de klant bepaalt het risicoprofiel van het fonds waarin geïnvesteerd wordt. Om die reden zijn de meeste fondsen voorzien van labels met een specifiek risicoprofiel. Er zijn verschillende risicoprofielen, waaronder:

  • zeer defensief
  • defensief
  • gemiddeld
  • offensief
  • zeer offensief

Hoe offensiever het fonds, hoe groter de risico’s die de asset manager van de klant mag nemen. Offensieve fondsen genereren op de lange termijn vaak een hoger rendement, maar hebben ook vaker periodes waarin verlies geleden wordt. Defensieve fondsen hebben een lager rendement, maar zijn daardoor wel een stuk veiliger.

Wat voor types asset managers zijn er?

Asset managers werken meestal in de financiële sector of zijn gespecialiseerd in vastgoed, infrastructuur, intellectueel eigendom, software of diverse soorten materiële activa. Asset managers werken vaak voor pensioenfondsen, banken of onafhankelijke vermogensbeheerders.

In welke branches zijn asset managers belangrijk?

Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van de branches en organisaties waar je als asset manager kunt werken.

Individueel vermogensbeheer

Individueel vermogensbeheer is het vermogensbeheer van één klant en is nauwlettend toegespitst op diens wensen en risicotolerantie. Klanten die kiezen voor deze vorm van vermogensbeheer zijn vaak erg welvarend. Deze vorm van vermogensbeheer wordt aangeboden door zelfstandige vermogensbeheerders, maar ook door banken.

Collectief vermogensbeheer

Collectief vermogensbeheer is het beheer van vermogen in de vorm van beleggingsfondsen of pensioenfondsen. Sommige beleggingsfondsen, zoals indexfondsen en ETFs, worden niet actief beheerd door asset managers. Pensioenfondsen staan te boek als het minst risicovol om in te investeren.

Hedge fund managers

Een hedge fund manager is een vermogensbeheerder die een zogenaamd hedge fund beheert. Een hedge fund is een beleggingsfonds waar vooral zeer welvarende mensen gebruik van maken. Hedge funds beleggen niet alleen, maar maken ook gebruik van hefboomleningen, short selling en andere technieken om winst te genereren. Deze strategieën zijn beduidend riskanter dan die van andere fondsen. Om die reden adviseren steeds meer beleggingsexperts om indexfondsen en EFTs te verkiezen boven hedge funds. 

Private banking

Private banking is een vorm van bankieren voor zeer vermogende klanten. Vermogensbeheer speelt hierin een centrale rol. Bij private banking wordt de dienstverlening speciaal afgestemd op de wensen van de klant. Private banking is de oudste vorm van bankieren. De term private banking wordt vooral gebruikt om deze vorm van bankieren te onderscheiden van regulier bankieren. Dat laatste wordt ook wel retail banking genoemd en duidt op het ‘normale’ bankieren zoals we dat allemaal kennen.

Zelfstandige vermogensbeheerders

Zelfstandige vermogensbeheerders zijn niet verbonden aan een bank of pensioenfonds en opereren volledig zelfstandig. Hun enige functie is het aanbieden van asset management. De term zelfstandig vermogensbeheerder heeft een dubbele betekenis: het kan slaan op individuen die deze functie uitoefenen, maar ook op organisaties. Vaak bestaan deze organisaties uit een klein team van asset managers.

Zakenbanken

Zakenbanken, ook wel investeringsbanken genoemd, adviseren bedrijven over de verkoop van aandelen. Ook adviseren zij overheden over de verkoop van obligaties. Zakenbanken handelen zelf ook in aandelen, obligaties, futures en andere zaken die hun vermogen vergroten. Asset managers voeren deze handel uit. Zakenbanken bieden ook vermogensbeheer aan voor institutionele beleggers en individuen. Wanneer particulieren met vermogen van deze diensten gebruik maken, spreek je van private wealth management.

Universele banken

Universele banken bieden een mix van diensten aan, waaronder retail banking, private banking en zakelijk bankieren. Bij deze banken werken diverse asset managers die assets beheren voor hun eigen werkgever en voor de beleggers in hun portfolio.

Fiduciair vermogensbeheer

Fiduciair vermogensbeheer is een vorm van vermogensbeheer dat door pensioenfondsen en andere institutionele beleggers wordt uitbesteed aan fiduciair beheerders. Deze vorm van vermogensbeheer is de laatste decennia steeds algemener geworden.

Wat zijn de competenties van een asset manager?

Een asset manager is analytisch ingesteld en heeft de nodige kennis van wiskunde en statistiek. Een goede asset manager maakt rationele keuzes, is principieel en kan prima risico’s inschatten. Naast diepgaande kennis van financiën en economie, heeft een asset manager ook uitstekende communicatieskills. De asset manager weet klanten op natuurlijke wijze aan zich te binden en een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Oprechtheid, transparantie en overtuigingskracht zijn daarvoor erg belangrijk.

Verschil tussen junior, medior en senior asset managers

Wanneer je net van de opleiding komt, ga je in de meeste gevallen aan de slag als trainee of als junior asset manager. In dit stadium van je carrière heb je nog veel te leren. Daarom werk je onder begeleiding van een ervaren asset manager, bijvoorbeeld een medior of senior. Er liggen nog geen grote of risicovolle portfolio’s op je bureau, maar je krijgt wel de kans om kleinere klanten te helpen en om met ervaren collega’s mee te kijken.

Na enkele jaren groei je door naar een mediorfunctie. Je bent inmiddels kundig genoeg om zelfstandig te werken en krijgt steeds belangrijkere klanten. Er kijkt nog regelmatig een senior met je mee, maar in de meeste gevallen is dit niet meer nodig. Als medior werk je niet alleen voor je klanten, maar help je ook juniors, trainees en stagiaires om te groeien in hun vak.

Ben je vijf tot tien jaar in dienst als asset manager? Dan mag je jezelf senior noemen. In sommige bedrijven is dat na vijf jaar al zo, in andere bedrijven duurt dit tien jaar of langer. Dit hangt sterk af van de complexiteit van het werk. Werk je met zeer complexe fondsen en vermogende klanten? Dan kan het wat langer duren voor je als expert wordt gezien. Zodra je senior bent, ben je een echte autoriteit in je vakgebied. Je draagt dan grote verantwoordelijkheden en je vak kent geen geheimen meer voor je.

Wat verdient een asset manager gemiddeld?

Een asset manager verdient in Nederland een gemiddeld bruto maandsalaris van €4.471-. Dit bedrag kan flink oplopen naarmate je meer ervaring opdoet en grotere klanten helpt. In asset management werk je met vaak met bonussen. Daardoor liggen je inkomsten mogelijk hoger dan je basissalaris. Dit geeft veel vermogensbeheerders de drive om zich extra in te zetten.

Welke opleiding heb je nodig om asset manager te worden?

De beste asset managers hebben een wo-opleiding Econometrie gevolgd. Deze technische, wiskundige opleiding vormt dan ook de allerbeste voorbereiding op een baan als vermogensbeheerder. Veel asset managers volgen na hun studie nog aanvullende opleidingen en cursussen. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de specialistische opleidingen van de Vereniging Beleggingsanalisten (VBA). Naast de nodige studies, dien je als asset managers ook te beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Veelgestelde vragen

Je weet nu dat asset managers voor financiële instituten werken waar zij fondsen beheren en het vermogen van klanten individueel of collectief beleggen. In de meeste gevallen heeft een asset managers een wo-opleiding Econometrie gevolgd. Hieronder volgen in het kort nog enkele veelgestelde vragen over dit beroep.

Wat doet een asset manager?

Een asset manager beheert het vermogen van klanten met als doel hier winst mee te maken. Dit vermogen wordt ingezet om te handelen in aandelen, vastgoed, grondstoffen en andere zaken. Lees meer over wat een asset manager doet…

Wat verdient een asset manager gemiddeld?

Een asset manager verdient in Nederland een gemiddeld bruto maandsalaris van €4.471,-. Naarmate je meer ervaring opdoet, loopt dit salaris flink op. Omdat veel asset managers met bonussen werken, liggen de maandelijkse inkomsten vaak hoger dan het basissalaris. Lees meer over hoeveel je als asset manager verdient…