Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Privacy Officer

Geplaatst 10 jul. 2024
Delen:
Werkervaring
2 tot 3 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

Hoe zorg jij er als Privacy Officer voor dat we in de toekomst voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van privacy en de AVG? Hoe organiseren we dat en wat is daarvoor nodig? Zomaar een paar belangrijke vragen waar jij als adviseur mee aan de slag gaat.Gemeente Zuidplas heeft de bescherming van de persoonsgegevens van haar inwoners en medewerkers hoog in het vaandel staan. We zijn op zoek naar een Privacy Officer, die ons ondersteunt en scherp houdt in de bescherming van persoonsgegevens.Als Privacy Officer adviseer jij bestuur, directie en collega’s over de toepassing van privacy wet- en regelgeving en aanverwante regelgeving, zoals bij verwerking en omgang van persoonsgegevens. Je zorgt voor en adviseert over de borging van privacy in werkprocessen. Jij bent ook het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie op het gebied van privacy.Je werkt mee aan het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens en bent onze vraagbaak voor privacyvraagstukken en –wetgeving. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s uit het team Informatievoorziening (en –beveiliging), regionale collega’s en de Functionaris Gegevensbescherming.Als Privacy Officer sta je samen met de clustermanagers en de directie opgesteld voor de implementatie en doorontwikkeling van normen en maatregelen van de AVG en Wpg (Wet politiegegevens).Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:Je formuleert, beheert, evalueert en monitort (uitvoerings)beleid en procedures;Je stelt (meerjaren)plannen op over onder andere bewustwording rondom informatieveiligheid, communicatie naar betrokkenen en voor opleiding management en medewerkers;Je monitort en evalueert de uitvoering van (meerjaren)plannen;Je informeert en adviseert het bestuur en jouw collega’s over de naleving van de wettelijke verplichtingen in de dagelijkse praktijk;Je hebt ervaring opgedaan met multidisciplinair samenwerken met IV, informatiebeveiliging, inkoop en juridische zaken;Je maakt en beoordeelt verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met (keten) partners. Verder draag je bij aan de totstandkoming van andere overeenkomsten waarbij privacy en gegevensbescherming relevant is of kan zijn;Je houdt de registers van verwerkingen bij (AVG en Wpg);Je handelt datalekken af;Je initieert Data Protection Impact Assessments (DPIA’S) en begeleidt deze tot en met een verslag;Je draagt bij aan het verder bevorderen van de rechten van betrokkenen en ondersteunt JZ bij het afhandelen van AVG-verzoeken;Je signaleert, analyseert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over risico’s, trends en ontwikkelingen op gebied van privacy;Je controleert en evalueert de naleving van wet- en regelgeving;Je stelt procedures op ten behoeve van de inbedding van privacy in de organisatie en vraagt hierover, indien nodig, advies aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG);Je vraagt zonodig advies aan de FG en geeft de FG de door hem gewenste informatie.

De regio Midden-Holland waarin Zuidplas ligt, is een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch. Met een grote variatie aan stakeholders en een dynamiek waar menig bedrijf jaloers op zou zijn.
Vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde (zoals het bouwen van een nieuw Vijfde dorp) huisvesting, weg- en waterbouw, verkeer, milieu en het sociale domein vind je als aanstormend talent en professionals terug bij Zuidplas.

Overheid
Nieuwerkerk aan den IJssel
Actief in 1 land
450 medewerkers
50% mannen - 50% vrouwen
Gemiddeld 45 jaar oud