Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Wat is de prijs van een bouwteam?

Geplaatst 18 jan. 2024
Delen:
Werkervaring
0 tot 1 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

Kom jij jezelf, ons en de sector verder helpen door af te studeren op een actueel thema?

Als aanbesteding en contractadviseurs zijn wij voortdurend op zoek naar (nieuwe) manieren om projecten succesvol te realiseren en de samenwerking tussen projectpartijen te verbeteren. Over de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan met de contractvormen UAV (RAW) en later UAV-GC. Risico’s verschoven van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Vanwege de grote complexiteit en daarbij behorende risico’s is er vanuit de sector steeds vaker de vraag om samen risico’s te analyseren, toe te wijzen aan een partij en te budgetteren. Dit geven wij vorm in een bouwteam, die in de ideale situatie bestaat uit de driehoek opdrachtgever - ingenieursbureau - opdrachtnemer. Naar bouwteams wordt ook wel verwezen als twee-fasenmodel, in algemenere term is een bouwteam een vorm van ‘Early Contractor Involvement’ (ECI), waarbij de opdrachtnemer (aannemer) vroegtijdig in de voorbereiding van een project betrokken wordt.

Witteveen+Bos is één van de frontrunners op het gebied van relationeel samenwerken in bouwteams. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van deze nieuwe samenwerkingsvorm en zetten ons actief in om bouwteams door te ontwikkelen.

We zijn op zoek naar een manier om de meerwaarde van bouwteams in kaart te brengen. De ervaring leert dat de projecten met een bouwteamsamenwerking vaak duurder lijken uit te pakken dan in eerste instantie begroot. Gevoelsmatig kost een bouwteamsamenwerking meer dan “één-fase” contractvormen UAV of UAV-GC. Wellicht geen raar verschijnsel als je bedenkt dat in een bouwteam de risico’s uitgebreid worden geanalyseerd en gebudgetteerd door de opdrachtgever en opdrachtnemer. Hoewel dit proces kan leiden tot hogere kosten, wordt met een bouwteam een beheerste uitvoeringsfase beoogd om daarmee uiteindelijk meer waarde voor (publiek) geld te creëren. De meerwaarde van bouwteams zit vooral in niet-prijsaspecten, zoals minder hinder voor de omgeving, betere risicobeheersing, een robuustere planning, betere communicatie en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, et cetera. Het doel is om deze meerwaarde van bouwteams ten opzichte van de samenwerkingsvormen UAV en UAV-GC inzichtelijk te maken. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

  • Zijn er meer/grotere Wijzigingen in de uitvoeringsfase in de projecten van bouwteams ten opzichte van UAV(-GC) projecten?;
  • Welke aspecten zorgen voor deze hogere kosten in de bouwteam-projecten ten opzichte van UAV (GC);
  • Wat is de meerwaarde van bouwteams (ECI) ten opzichte van de “één-fase” contractvormen UAV en UAV-GC (wat levert het op)?

Bovenstaande onderzoeksvragen zijn een vertrekpunt, wij denken graag met jouw verder hoe we een onderzoek naar de meerwaarde van bouwteams vorm kunnen geven.

Binnen de PMC Relational Contracting van Witteveen+Bos richten wij ons op het contracteren en samenwerken in alle projectfases. Onze groepen hebben allemaal een eigen focus (risico gestuurd, duurzaamheid, samenwerken, conflictbemiddeling), en samen dragen we bij aan het succesvol realiseren van projecten. De projecten waar wij aan bijdragen, komen uit verschillende sectoren. We zijn actief in de droge infrastructuur, natte infrastructuur, gebouwde omgeving en energietransitie sector.

Wat wij vragen

  • je volgt een hbo- of wo-opleiding op het gebied van management (en techniek), zoals Construction Management and Engineering (CME), Technische Bestuurskunde of vergelijkbare studie;
  • affiniteit met contractvormen in de bouw is een pre;
  • je hebt een leergierige en proactieve werkhouding;
  • je bent zelfstandig, maar ook in staat om mensen bij jouw onderzoek te betrekken.

Wat wij bieden

  • Een eigen werkplek in Amsterdam of Deventer om aan je onderzoek te werken;
  • De juiste middelen en specialisten binnen ons bedrijf om te betrekken bij jouw onderzoek;
  • Ons netwerk, van overheden en marktpartijen, wat ingezet kan worden voor jouw afstudeeronderzoek. Bijvoorbeeld, informatie vergaren via onze contacten door middel van interviews of brainstormsessies.

De beoogde duur is 6-8 maanden (andere tijdsduur mogelijk in overleg).

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Onze visie daarbij is dat we een bureau van topklasse willen zijn. Dit betekent: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen.

Engineering
Deventer
Actief in 11 landen
1.200 medewerkers
70% mannen - 30% vrouwen
Gemiddeld 38 jaar oud

Dit zeggen medewerkers

Stephanie Lamerichs

Groepshoofd dynamisch modelleren

Stephanie Lamerichs

Geef aan wat je zelf wilt
Het vak van constructeur trok me enorm. Daarom heb ik bij mijn sollicitatie (2011) aangegeven dat ik constructief specialist wilde worden. Al snel werd ik ook actief in de neWBie commissie. We organiseerden veel gave activiteiten voor nieuwkomers en mijn interne netwerk…

Elmo Slump

Groepshoofd Havenontwerp

Elmo Slump

Ontwerpprocessen verbeteren
Afgelopen jaren heb ik mijzelf volop ingezet om binnen de waterbouwkundige tak het constructieve 3D- ontwerpen op de kaart te zetten. Het hielp hierbij zeker dat ik de kans kreeg om een eigen groep binnen mijn specialisatie (havenontwerp) op te zetten. Ik hou ervan om bestaande…