Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Specialist ingebrekestellingen

Geplaatst 21 nov. 2023
Delen:
Werkervaring
1 tot 3 jaar
Full-time / part-time
Part-time
Functie
Salaris
€ 3.045 - € 5.503 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)
Deadline
4 dec. 2023 23:00

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

De directie Particulieren zorgt voor de fiscale behandeling van burgers. De klachtenteams, die onderdeel uitmaken van deze directie, behandelen klachten, verzoeken om schadevergoeding, verzoeken om coulancerente en ingebrekestellingen, zowel voor burgers als voor ondernemers. Met een team van 50 gedreven collega’s, verdeeld over vier teams, worden op jaarbasis zo’n 4000 klachten, verzoeken om schadevergoeding en coulancerente behandeld en ongeveer 4000 ingebrekestellingen. De collega’s zetten tevredenheid van en begrip voor de burgers en bedrijven centraal.

Binnen het Klachtenteam van kantoor Arnhem ga je aan de slag met ingebrekestellingen en dwangsomproblematiek. In de rol van specialist ingebrekestellingen en dwangsomproblematiek kom je in aanraking met alle verschillende belastingen en een diversiteit aan processen en collega’s binnen de gehele Belastingdienst. Dit maakt het werk uitdagend, boeiend en divers.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Globaal ziet het proces er als volgt uit: het Centraal Punt Ingebrekestellingen (CP-IGS) is verantwoordelijk voor het administratieve voorwerk. Hier worden de ingebrekestellingen ingeboekt. In voorkomende gevallen worden de ingebrekestellingen eerst nog voor een inhoudelijke beoordeling aan jou, als specialist ingebrekestellingen en dwangsomproblematiek, ter beoordeling voorgelegd. Daarna rappelleert CP-IGS aan de behandelaar van de aanvraag/het verzoek om binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de ingebrekestelling een kwalificerende beschikking te nemen. In het geval deze termijn ongebruikt verstrijkt, ben jij aan zet. Je spant je in om zo snel mogelijk alsnog een besluit te laten nemen. Wanneer dat besluit is geformaliseerd, neem je een dwangsombeschikking. Ook behandel je bezwaren tegen dwangsombeschikkingen. Je handelt volgens de geldende wetgeving. Het is daarom van groot belang dat je daarmee bekend bent en/of snel vertrouwd raakt.

In de werkzaamheden ondersteun je ook de coördinator ingebrekestellingen. Van jou wordt gevraagd dat je steeds op de hoogte bent van de actualiteiten die spelen binnen jouw vakgebied.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je krijgt de kans om medewerkers te begeleiden, waarbij je zichtbaar plezier hebt in de kennisoverdracht;
 • Je bent het aanspreekpunt voor collega’s binnen het team, maar ook binnen de gehele Belastingdienst, met vragen op het gebied van ingebrekestellingen en dwangsommen;
 • Je komt in aanraking met alle verschillende belastingen en een diversiteit aan processen en collega’s binnen de gehele Belastingdienst. Dit maakt het werk uitdagend, boeiend en divers.

“Het is belangrijk dat als burgers aangeven dat een verzoek niet tijdig is behandeld, dat er dan snel en adequaat wordt gereageerd. Eventueel heeft dit tot gevolg dat er een dwangsom wordt verbeurd. Dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. We streven naar een tijdige behandeling van de bezwaarschriften.”

Henk, specialist ingebrekestellingen en dwangsomproblematiek

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van de Awb en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, of je bent bereid je hierin te verdiepen;
 • Je hebt kennis van bestuurs(proces)recht en civiel recht, dan wel een interesse hierin;
 • Kennis van werkprocessen binnen de invordering en ervaring met behandeling van verzoeken op grond van de Woo en AVG zijn een pré.

Jouw competenties

 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Directie Particulieren Bijzonderheden

Deze vacature is uitsluitend intern en interdepartementaal opengesteld en bedoeld voor medewerkers van de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.In deze fase worden ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten (TBA’s) beschouwd als interne medewerkers.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Een assessment/(voor)selectietest kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Van 11 december 2023 tot en met 15 december 2023 vinden de selectiegesprekken plaats op locatie in Arnhem.
 • Op 21 en 22 december 2023 vindt het arbeidsvoorwaardengesprek digitaal plaats via Webex. Startdatum ligt op 1 februari 2024.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

De organisatie Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

De afdeling - Directie Particulieren

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.

De Belastingdienst is een organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week in dienst staat van de samenleving. Waar jaarlijks miljoenen aangiften worden behandeld, en waar voor honderden miljoenen aan toeslagen worden uitbetaald.

Overheid
Den Haag
30.000 medewerkers