Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Juridisch adviseur formeel recht

Geplaatst 17 mrt. 2023
Delen:
Werkervaring
0 tot 1 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Salaris
€ 4.551 - € 6.786 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)
Deadline
9 apr. 2023 22:00

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

Hoe en waar staan we als Belastingdienst als het gaat om het uitvoeren van ons werk ten opzichte van de rechten van onze klanten in het midden- en kleinbedrijf (MKB)? Daar buig jij je als juridisch adviseur formeel recht over. Vanuit de afdeling klantbehandeling van de directie MKB in Utrecht. Jij zorgt voor de juiste balans tussen onze opdracht en de privacy en correcte behandeling van de klant. En je adviseert er veel collega’s over. Kom werken in deze veelzijdige uitdagende rol!
De regelgeving waar de Belastingdienst en belastingplichtigen zich aan moeten houden bij het heffen van belasting, het zogenaamde formeel recht, is constant in beweging. Nationaal en internationaal.
Jij houdt dat als onze juridisch specialist bij. En je adviseert gevraagd en ongevraagd waar we op het gebied van klantbehandeling in het MKB moeten bijsturen. Wat doen we bijvoorbeeld op gebied van gegevensbescherming; wat zijn de actuele richtlijnen? Maar ook waar we ons moeten aanpassen om onbedoelde schade te voorkomen.
Je adviezen over de toepassing van formeel recht zijn compleet en veelomvattend. Jij houdt hierbij als het nodig is rekening met andere gebieden zoals handhavingsadvies, intensief toezicht en procesregie. Je beoordeelt of onze uitvoeringstoetsen formeelrechtelijk kloppen. En je coördineert de opzet en wijzigingen van convenanten die we met het MKB sluiten over bijvoorbeeld gegevensuitwisseling. Bij verzoeken om informatie vanuit de Wet open overheid die ingewikkeld uitpakken, kijk je mee. Je doet veel samen met andere collega’s binnen en buiten de afdeling. Ook spar je regelmatig met de strategisch adviseur en met collega’s die in verglijkbare vakgebieden werken.
Een bijzondere baan, omdat...
 • je in een vakgebied werkt dat constant in beweging is.
 • jij complexe beleidsmatige onderwerpen behandelt die politiek en bestuurlijk gevoelig kunnen liggen.
 • je directie MKB vertegenwoordigt in het netwerk convenantenbeheer.
 • je invloed hebt op de balans tussen verplichting, richtlijn, doel én menselijke maat.

“Als adviseur treed ik op als gids in de jungle van het recht. Niet alleen ben ik vraagbaak voor collega's van de afdeling Klantbehandeling, ook stuur ik verschillende collega's functioneel aan.“ Steijn, Juridisch adviseur formeel recht.
Wanneer past deze baan bij je?
 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau en een opleiding in de richting rechten, fiscaal recht, fiscale economie of vergelijkbaar.
 • Je hebt ervaring in werken in een complexe, bestuurlijke omgeving, liefst beleidsmatig.
 • Je hebt bij voorkeur recente werkervaring met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • Je hebt liefst ook ervaring met de Wet openbaarheid van bestuur of Wet open overheid.

Jouw competenties
 • bestuurssensitiviteit
 • analyseren
 • creativiteit
 • samenwerken
 • flexibiliteit

De afdeling - Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers.
De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert.
MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen

Contact

 • Richard Dorland
 • Teamleider Klantbehandeling
 • 06 - 18 60 10 32
 • Nazia Nanoha
 • adviseur Werving & Selectie
 • 06- 21 46 98 19

De Belastingdienst is een organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week in dienst staat van de samenleving. Waar jaarlijks miljoenen aangiften worden behandeld, en waar voor honderden miljoenen aan toeslagen worden uitbetaald.

Overheid
Den Haag
30.000 medewerkers