Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en word benaderd door bedrijven.

Stage | Afstuderen bij de afdeling Data Science

Geplaatst 24 mei. 2022
Delen:
Werkervaring
0 tot 1 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en vind de vacatures die bij je passen.

Al 300.000+ studenten en young professionals hebben een profiel.

WAT GA JE DOEN?

De afdeling Data Science creëert inzicht uit grote hoeveelheden, ongestructureerde, en vaak dynamische data sets. Deze data zijn bijvoorbeeld afkomstig van internet, zoals sociale media en discussiefora, maar kunnen ook bestaan uit sensordata en logfiles van transacties. We werken samen met onze klanten aan nieuwe methodes om in grootschalige heterogene data (tekst, audio, video, etc.) te kunnen zoeken, verbanden te kunnen leggen en trends te kunnen ontdekken. Daarbij richten we ons op het zo transparant mogelijk maken van de gehele keten van informatieverwerking, van bron tot menselijke beslissing. Speel jij graag een rol in het aanbrengen van fundamentele verbeteringen in deze methodes op basis van grote hoeveelheden data?

Deze vacature is een algemene vacature voor afstudeeropdrachten van 6-9 maanden, en stageopdrachten van minimaal 3 maanden. De mogelijkheden zullen per periode verschillen, afhankelijk van de projecten die we op dit moment hebben. Deze vacature is zeer breed en een concrete opdracht, die aansluit bij jouw interesses én de vraagstukken van TNO, zal in onderling overlegvormgegeven worden. Er is hierbij veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng.

Over het algemeen hebben we opdrachten op één van de volgende onderwerpen:

  • Het toepassen van je AI en Machine Learning kennis en ervaring, waaronder data sanitisation, secure data analytics, and bias-reduction technieken. Met deze technieken wordt data op een responsible manier gecombineerd in steeds meer toepassingsdomeinen, zoals Veiligheid, Defensie of Overheid. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van de FACT en FAIR principes, secure of federated learning.
  • Het toepassen van je text mining kennis en ervaring, waaronder Natural Language Processing (NLP), Machine Learning en kennisrepresentatie technieken. Met deze technieken worden kennis en data gecombineerd in steeds meer toepassingsdomeinen, zoals Veiligheid, Defensie, Law Enforcement of Agricultuur. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van Explainable AI (incl. visualisatie) en embeddings.
  • Het toepassen van je kennisrepresentatietechnieken, waaronder semantic web, ontologies, reasoning, en symbolic AI. Met deze technieken worden vraagstukken rondom het beschikbaar stellen van data en het uitwisselen van data met andere organisaties gestructureerd. Toepassingsdomeinen zijn onder andere Overheid en Agricultuur.

Zo maken we een model om vacatures en werkzoekenden bij elkaar te brengen op basis van skills in plaats van soms verouderde werkervaring (https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-verbindende-taal-voor-arbeidsbemiddeling-competentnl). Op onze virtuele lab omgeving Appl.AI (https://appl-ai-tno.nl/projects) staan diverse projecten waaraan onze afdeling werkt, bijvoorbeeld AI Skills Matching, AI4Justice, BigMedilytics, Early detectin of Covid outbreaks, Fair Machine Learning, Hybrid AI Explainability, Patient Forum Miner, Think or Sink, Adverserial AI.

Speaking Dutch is not strictly necessary for this vacancy; there may be projects though in which (part of) the documentation is written in Dutch.

HOE WIL JIJ BIJDRAGEN AAN DE WERELD VAN MORGEN? HOE GROOT KAN JOUW IMPACT ZIJN? KOM WERKEN BIJ TNO EN ZIE HET VOOR JE.

WAT WIJ VAN JOU VERWACHTEN

We zoeken een enthousiaste WO afstudeerder Kunstmatige Intelligentie, Informatica, Bedrijfsinformatie technologie, Technische bedrijfskunde, Econometrie of Linguïstiek met interesse in data of kennisrepresentatie.

Over het algemeen zijn we op zoek naar studenten met:

Kennis van of affiniteit met ontologieën en kennisrepresentaties.

OF

Kennis van AI technieken, waaronder Machine Learning en Deep Learning, waarbij je je bewust bent van de randvoorwaarden, kansen en beperkingen.

Actieve beheersing van Python, inclusief praktische kennis van libraries (zoals sklearn, nltk, gensim, spacy, keras/ tensorflow / torch voor NLP).

WAT WIJ JOU BIEDEN

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

TNO ALS WERKGEVER

Ervaring opdoen in een groep van enthousiaste, gedreven Data Scientists, die na het werk ook nog (online) sociale activiteiten delen. Dit alles binnen de Unit ICT van TNO. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Innovation with purpose: that is what TNO stands for. We develop knowledge not for its own sake, but for practical application.
TNO connects people and knowledge to create innovations that boost the competitive strength of industry and the well-being of society in a sustainable way.
Do you want to do ground-breaking work in multidisciplinary projects, seek out new knowledge? Do you want...


Innovation with purpose: that is what TNO stands for. We develop knowledge not for its own sake, but for practical application.

TNO connects people and knowledge to create innovations that boost the competitive strength of industry and the well-being of society in a sustainable way.

Do you want to do ground-breaking work in multidisciplinary projects, seek out new knowledge? Do you want to help customers with innovative, practical and smart solutions? Are you ambitious and energetic, a thinker and a doer? Then check out our possibilities.

Overig
Den Haag
3.300 medewerkers

Dit zeggen medewerkers

Thymen Wabeke

Innovator

Thymen Wabeke

“At TNO, you'll never do the same thing twice.”
Innovator Thymen Wabeke has found that, at TNO, every project is different. Plenty of opportunities to find out what you are good at, and to identify areas for further personal development.
“At Data Science, we develop smart computer programs that...

Michiel van den Baar

Trainee

Michiel van den Baar

“Together, we want to make the world a bit better”
Michiel van den Baar started his traineeship in a sustainable chemistry department. He is convinced that TNO can really make a difference in this area.
“My fascination with the energy transition dates back to my studies in Mechanical Engineering....