Nieuw op Magnet.me? Registreer je nu om je eigen persoonlijke vacature-matches te krijgen.

Registreren
Foto's bekijken
Logo Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

https://www.omwb.nl/
Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de milieusector.260NLTilburgTilburg
 1. Over Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

  Over Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

  Van bodem tot energie en van asbest tot geluid. Alle milieuthema's vind je bij de omgevingsdienst onder één dak. In opdracht van de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Noord-Brabant voeren onze experts de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit op het gebied van milieu. Dit doen we deels vanuit ons hoofdkantoor in Tilburg en deels 'in het veld' - bijvoorbeeld als onze toezichthouders op inspectie gaan bij bedrijven in de regio.

 2. Je vindt jouw perfecte baan of stage sneller met een profiel

  Zie gelijk jouw vacature-matches en vind de baan of stage die perfect is voor jou.

 3. Adviseur Martijn: "Alle milieu-expertise onder één dak"

  Adviseur Martijn: "Alle milieu-expertise onder één dak"

  Sinds een jaar is Martijn als adviseur RO in dienst van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Voorheen werkte hij voor meerdere adviesbureaus, maar altijd op het snijvlak van milieu en ruimtelijke ordening. “Voor ik bij de OMWB kwam was ik een RO’er met een specialisme milieu. Hier ben ik een generalist met allerlei milieuspecialisten om me heen. Die rol ligt me wel. Ik voel me een spin in het web, met veel lijntjes binnen onze organisatie. Ik schakel dagelijks met onze inhoudelijke milieuspecialisten en voer zelf onderzoek uit waar ik kan. Maar ik ben ook vaak in huis bij gemeenten, want samenwerking en kennisdeling moeten bij voorkeur niet op afstand plaatsvinden.”

  Klachten voorkomen
  Martijn adviseert de opdrachtgever – voornamelijk gemeenten – bij het maken van bestemmingsplannen. Inhoudelijk komen de meest uitdagende projecten voorbij. Van transformaties van een groot industrieterrein tot geur- en gezondheidsvraagstukken in het buitengebied. Allerlei specialismen als geluid, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, geur, gezondheid, stikstofdepositie, luchtkwaliteit, MER, lichthinder en bodem komen daarbij aan bod. “Uniek aan een omgevingsdienst is dat je álle milieuspecialisaties onder één dak hebt. Daarnaast is er veel gebiedskennis doordat we alleen voor Midden- en West-Brabant werken. Zo kent de akoesticus het hogere-waardenbeleid van een gemeente, weet de specialist externe veiligheid de laatste groepsrisicoberekeningen rond die ene risicobron en kennen de vergunningverleners en toezichthouders alle details van een bepaald bedrijf. Al die informatie bij elkaar zorgt ervoor dat ik heel gericht kan adviseren. Dat vind je nergens anders.”

Deel:

Anderen bekeken ook