Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Hoofddocent hbo-V

Posted 21 Nov 2023
Share:
Work experience
2 to 3 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Het Instituut voor Gezondheidszorg heeft een breed aanbod aan gezondheidszorg gerelateerde opleidingen, waar de bachelor hbo-V er ėėn van is. Het Instituut voor Gezondheidszorg (IVG) heeft een stevige verbinding met het kenniscentrum Zorginnovatie (KCZI). Het onderzoeksprogramma kent vier samenhangende thema’s: Integrale Zorg, Gezondheid en vitaliteit, Zelfmanagement (eigen regie en participatie) en Zorgtechnologie. Binnen ieder opleidingsteam van het IVG werken hoofddocenten die een spilfunctie vervullen tussen de opleiding en het kenniscentrum op een eigen aandachtsgebied. Op dit moment werkt de opleiding hbo-V nauw samen op de thema’s met het Kenniscentrum Zorginnovatie middels verschillende onderzoekslijnen. De opleiding hbo-V heeft momenteel een vacature voor een hoofddocent met als focus 'De duurzame Verpleegkundige'.

Achtergrond

De gezondheidszorg staat onder druk en er is sprake van tekorten en een hoge uitval. Uit landelijk uitstroomonderzoek van Regioplus (2019) blijkt dat 43% van de nieuwe medewerkers de zorg- en welzijnssector binnen twee jaar weer verlaat. Kijken we naar de in Rotterdam opgeleide hbo-verpleegkundigen, dan is uit ons SPRING-onderzoek gebleken dat de uitval uit de sector 12% is binnen anderhalf jaar na diplomering in 2017 of 2018. Hoge burn-out en hoge uitstroom karakteriseert het huidige verpleegkundig vak.

Om aan de toekomstige vraag naar zorg te voldoen, moeten er meer verpleegkundigen worden opgeleid en behouden. Om die reden is het belangrijk om tijdens de opleiding aandacht te schenken aan wat studenten en startend verpleegkundigen nodig hebben om enerzijds duurzaam inzetbaar te blijven voor de zorg en anderzijds duurzaam te leren werken in de zorg zodat studenten en startende verpleegkundigen voor de zorg behouden blijven en zij ook in de toekomst veilige, waardevolle en duurzame patiëntenzorg kunnen blijven leveren. Preventie en de positieve eigenschappen van natuur kunnen hierin (evidence based) helpen.

Het begrip duurzaamheid binnen hbo-V omvat twee doelen:

 • Duurzame inzetbaarheid: opleiden tot gezonde en vitale verpleegkundigen die behouden blijven voor de zorg;
 • Duurzaam werken: opleiden tot duurzaam werkende verpleegkundigen. Aan de hand van het BN2030 onderwijs ontwikkelen op het gebied van planetaire gezondheid, duurzaam/circulair werken en natuur als (verpleegkundige) interventie voor studenten verpleegkunde.

Functie

De focus van de functie hoofddocent bij hbo-V ligt op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en praktijk: het doen van onderzoek en het werven van subsidies hiervoor, begeleiden van studenten, het delen van kennis en ontwikkelingen. Binnen het instituut neem je een leidende rol in bij onderzoek en innovatie en het bereiken van de strategische ambities voor het heden en de toekomst van hbo-V. Je hebt hiertoe contact met betrokkenen zoals collega docenten, management, alumni, beroepspraktijk, lectoraten en anderen binnen en buiten de hogeschool. Binnen een opleiding heeft de hoofddocent een rol als expertdocent voor studenten en collega’s.

De hoofddocent werkt idealiter voor 0,5 fte binnen het opleidingsteam van hbo-V en voor 0,5 fte bij het Kenniscentrum Zorginnovatie. De verhouding kan afhankelijk van de status van financieringsvormen verschillen. De hoofddocent legt verantwoording af aan de onderwijsmanager. Als hoofddocent maak je deel uit van het opleidingsteam van hbo-V en van het Kenniscentrum Zorginnovatie. De gewenste ingangsdatum voor deze aanstelling is 1 februari 2024.

Tot de specifieke taken behoren:

Onderwijs:

Onderwijsontwikkeling, uitvoering en toetsing binnen het hbo-V programma in samenspraak met het docententeam. Deze ontwikkeling draagt bij aan het opleiden van gezonde en vitale toekomstbestendige verpleegkundigen die gebruikmaken van 21

e
 • eeuwse competenties en die goed kunnen omgaan met veranderingen.
 • Inbedding van onderzoeksresultaten in het onderwijs op het thema duurzaamheid.
 • Begeleiding van studenten en docenten bij complexe praktijkopdrachten en bij hun deelname in onderzoek binnen een kenniscentrum.

Onderzoek:

 • Ontwikkelen, inrichten en coördineren van onderzoeksprojecten.
 • Participeren als onderzoeker in het KCZ.
 • Publiceren van resultaten en inzichten van het onderzoek.

Kennisdeling en -ontwikkeling.

 • Actief participeren in kennisdeling en –ontwikkeling binnen het KCZ, IVG en Hogeschool Rotterdam.
 • Zorgt voor kennisdeling binnen de opleiding ten behoeve van het thema duurzaamheid.
 • Onderhouden van een kennisnetwerk (een belangrijke speler is de praktijk).
 • Houdt kennis en vaardigheden in eigen expertisegebied up-to-date.

Profiel

 • Je bent gepromoveerd.
 • Je hebt ervaring met het hbo-V onderwijs, bent in het bezit van een didactische aantekening.
 • Je hebt coachende vaardigheden om collega docenten en andere betrokkenen te begeleiden in verandertrajecten.
 • Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen gezondheidszorg, en specifiek verpleegkunde.
 • Je kan werken in een multidisciplinaire(onderzoeks)omgeving.
 • Je kent de wereld van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.
 • Je beschikt over de nodige relevante netwerken in onderwijs en wetenschap.
 • Je hebt ervaring met publiceren van relevante (wetenschappelijke) producten in de daartoe bestemde fora voor professionals in het werkveld.
 • Je bent ondernemend (voorbeeld voor collega’s), innovatief en flexibel.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam bied je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D3 Cao Hbo) met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt minimaal €5.745,15 en maximaal €6.997,66 bruto per maand (schaal 13) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling en stellen je in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

In het CV verwachten wij een apart overzicht van ervaring en scholing op het terrein van onderzoek(en) en projecten, tevens een overzicht van artikelen en publicaties. In het kader van loopbaanontwikkeling gaat de voorkeur uit naar kandidaten werkzaam binnen IVG. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marjolein Verheijen, onderwijsmanager hbo-V, via telefoon 06-48186039 of e-mail m.j.m.verheijen@hr.nl.

We verwachten je sollicitatie, inclusief motivatiebrief en curriculum vitae, uiterlijk op vrijdag 1 december a.s. Solliciteren kan alleen online via onze website.

Binnen Hogeschool Rotterdam werken ruim 39.000 studenten en zo'n 4.000 medewerkers aan hun carrière. We leiden waardevolle hbo’ers op die de Rotterdamse regio helpen groeien en meedenken over concrete uitdagingen.

Education
Rotterdam
4,000 employees