Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

SR medewerker Techniek

Posted 10 Sep 2023
Share:
Work experience
1 to 3 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Salary
€3,003 - €4,762 per month
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)
Deadline
1 Jan 2024 00:00

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word SR Medewerker Techniek bij Defensie!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Staat de operationele militair bij jou op de eerste plaats en weet jij de (technische)vraag van de operationele militair op juiste waarde te schatten? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren op de volgende functie. Deze functie biedt vrijheid en flexibiliteit, maar er wordt ook veel zelfstandigheid gevraagd.

Als SR Medewerker Techniek, draag je bij aan de ontwikkeling van het Informatie Gestuurd Optreden van de Landmacht.

Wat ga je doen?

 • Als SR Medewerker Techniek werk je zelfstandig of samen met medewerkers van het team Engineering aan meerdere projecten en onderhoud- of revisietrajecten van (wapen)systemen en voertuigen waar de hardware ter ondersteuning van C4I (Command and Control, Communicatie, Computers en Informatie) wordt toegepast.
 • De werkzaamheden zijn gericht op de fysieke integratie van C4I middelen binnen de verschillende platformen (voertuigen) met alsdoel het opstellen van documenten die samen de handleiding vormen voor verdere seriematige inbouw en instandhouding. De benodigde informatie voor het opstellen van de documenten wordt gegenereerd door middel van het opbouwen van een prototype. Het prototype wordt tevens gebruikt om de opgestelde eisten af te testen. Je draagt bij aan het prototypeontwerp met het uitbrengen van advies dat is gebaseerd op jou technische en operationele kennis aangevuld met ervaring, inzichten en creativiteit. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met voorwaarden en wensen op operationeel, financieel, contractueel en technisch gebied. In het gehele proces vindt samenwerking plaats met opdrachtgevers, gebruikers, regelgevende instanties, (internationale) fabrikanten en leveranciers. Overleg (gaat deels via media) en de werkzaamheden vinden, uit bedrijfskennis bescherming en logistiek oogpunt, vaak plaats op de locatie van een gebruiker of (internationale)fabrikant.
 • De opdrachten krijg je veelal van projectmanagers of systeemmanagers van de betreffende voertuigen of systemen en de Staf Officier Integratiemanager Medior aan wie je ook de verantwoording van de werkzaamheden af legt.
 • Je levert zelfstandig bijdragen aan de realisatie van projecten en systemen, door het bijdragen aan het opstellen van het Plan van Aanpak (PVA) en het Integrated Logistic Support( ILS)-plan. Ook houdt je je bezig met het opstellen van het Programma Van Eisen (PVE) van het aan te schaffen materieel op grond van de aangegeven gebruikerseisen, componenten, de verpakking daarvan en de daaraan gerelateerde kwaliteitszorg, milieu en ARBO-aspecten.
 • Je geeft en levert advies en assistentie op het gebied van technische en logistieke aspecten binnen projecten/systemen, door het adviseren en uitvoeren van kwaliteitscontrole bij de serieproductie.
 • Je initieert, dan wel voert onderzoeken uit naar de defecten dan wel kwaliteitsafwijkingen en (seriematige) fouten.
 • In voorkomend geval neem je deel aan (inter-)nationale overlegorganen op het gebied van samenwerkingsaspecten, standaardisatie en studies.

Functie-eisen

Wat vragen we?

Opleidingseisen:

 • HBO werk en denkniveau, bij voorkeur (technische) opleiding of een gelijkwaardige militaire opleiding, eventueel aangevuld met cursussen op het gebied van technische documentatie vervaardiging;
 • Cursussen op het gebied van milieu, ARBO.

Ervaringseisen:

 • Ervaring met logistieke geautomatiseerde systemen;
 • Ervaring met specifieke documentatie- en tekstverwerkende programma’s.
 • Ervaring met resultaatgerichte bedrijfsvoering.

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van de (Europese) regelgeving, normen, voorschriften en wettelijke kaders gerelateerd aan het vakgebied (incl. kwaliteitszorg, ARBO en milieu);
 • Kennis van kwaliteitsbewaking inclusief de praktische toepassing hiervan;
 • Vaardigheid in het maken van technische documentatie;
 • Vaardigheid in het lezen en interpreteren van technische (systeem) specificaties;
 • Vaardigheid in het doorrekenen van technische specificaties aangaande systeemimplicaties;
 • Vaardigheid in het opstellen van een Programma Van Eisen;
 • Vaardigheid op het gebied van toepassen van milieu, -en arbozorg en materiële ARBO;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

Competenties:

 • Communiceren: Overleg vindt veelal plaats met gesprekpartners met een operationele of industriële of technische achtergrond met elk hun eigen complexe belangen. Er wordt verwacht de ideeën en informatie beargumenteerd en inzichtelijk te kunnen overbrengen op anderen van een verschillend niveau.
 • Samenwerken: In het gehele proces vindt samenwerking plaats met opdrachtgevers, gebruikers, regelgevende instanties, (internationale) fabrikanten en leveranciers. Er wordt verwacht actief samenwerking met groepen elders in de organisatie en partners op te zoeken om gezamenlijke doelstellingen te ontwikkelen en te realiseren.
 • Plannen en organiseren: De werkomgeving met veel partners met elk hun eigen belangen. Er wordt verwacht vanuit de eigenwerkzaamheden de zaken te organiseren. Binnen gegeven randvoorwaarden, die op korte termijn behaald moeten worden.
 • Creatief: Het operationeel optreden vereist dat er een steeds groter wordend aantal systemen op een platform geïntegreerd moeten worden. Er wordt verwacht om bij te dragen aan en het initiëren van innovatieve ideeën om tot realiseerbare en toekomstbestendige oplossingen te komen.
 • Analyseren: Platformen bestaan uit verschillende systemen die elk hun eigen specificatie hebben. Bij nieuwe of wijzigingen in configuraties wordt verwacht de verbanden te leggen die invloed hebben op de specificaties zodat deze beperking kan worden ondervangen.
 • Initiatief: Door de aanwezige technische of algemene kennis wordt geacht om gevraagd en ongevraagd advies te geven om verbeteringen tot stand te laten komen. Er wordt verwacht kansen te onderzoeken en actie te ondernemen ter verbeteringen van de resultaten in de aanwezige behoeften.
 • Resultaatgericht: Er wordt verwacht om gebruiksvriendelijke platformen te realiseren en efficiencyverbetering in de werkzaamheden te behalen.

Een pre hebben kandidaten die:

 • Ervaring hebben met de inbouw van ICT in voertuigen;
 • Een beeld hebben bij de organisatie Commando LAnd Strijdkrachten (CLAS).

Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.
We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo...


Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.

We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo krijg jij een goede indruk van jouw mogelijkheden bij de Rijksoverheid. Kijk in de agenda waar we de komende te vinden zijn.

Government
The Hague
90,000 employees

What employees are saying

Anouk Geldof

Projectleider online strategie

Anouk Geldof

"Trots dat ik mag werken aan de arbeidsmarktcampagne van één van de grootste werkgevers van Nederland”
Anouk Geldof is als projectleider verantwoordelijk voor de online strategie van Werken voor Nederland, de arbeidsmarktcampagne van de Rijksoverheid.
Werken aan een ontdekplatform voor werkend Nederland
“De website waar ik aan werk...

Marloes Droog

Campagnemanager

Marloes Droog

"We moeten blijven zorgen dat we de echte toppers eruit kunnen halen”
Marloes Droog coördineert de arbeidsmarktcampagne Werken voor Nederland. Zij zorgt dat alle communicatie op één lijn zit en bijdraagt aan het imago van de Rijksoverheid als werkgever.
De juiste persoon op het juiste moment op de...