Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Docent wiskunde

Posted 8 Jul 2023
Share:
Work experience
1 to 3 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)
Deadline
31 Dec 2023 00:00

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Inleiding

Als school dragen wij bij aan de koers van onze maatschappij. Onze samenleving is aan stevige veranderingen onderhevig en heeft burgers nodig die maatschappelijk betrokken zijn en bijdragen aan een eerlijke verdeling in onze samenleving. Daarom is de klas op Academie Tien geen plek waar slechts kennis wordt geconsumeerd, maar een kennismaking met de wereld én met jezelf. We bieden ruimte om na te denken over hoe de wereld in elkaar zit en welke plek een leerling hierin wil innemen. Zo leiden we leerlingen op tot autonome en veerkrachtige volwassenen.

Opleiden en ontwikkelen

In een wereld waarin beroepen – en de kennis en vaardigheden die daarvoor vereist zijn – in hoog tempo evolueren, is één van de meest belangrijke vaardigheden die we leerlingen kunnen meegeven het vermogen om te leren. Op Academie Tien willen we die houding als docenten voorleven. Omdat we een voorbeeld voor leerlingen willen zijn, maar ook omdat we geloven dat je ontwikkeling als docent niet eindigt na het afronden van de lerarenopleiding, maar daar juist begint. We streven ernaar om docenten verder op te leiden tot professionals die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Karakteristieken van het onderwijs op Academie Tien

Academie Tien is een jonge school in ontwikkeling. Leerlingen kunnen bij ons een mavo-, havo- of vwo-diploma behalen. We bieden onderwijs aan vanuit twee uitgangspunten: persoonlijk en gemeenschappelijk. Ons onderwijs is persoonlijk, bijvoorbeeld omdat leerlingen vakken volgen op het niveau dat bij ze past. Zo kan een leerling met een havo-programma bijvoorbeeld het vak Engels op vwo-niveau volgen. Niet omdat hoger beter is, maar omdat wij een leerroute willen bieden die bij een leerling past. Daarnaast maken leerlingen (onder onze begeleiding) keuzes in hun rooster. Zo kunnen we tijd maken voor vakken die extra aandacht vragen, of juist voor verdiepen in een onderwerp waardoor een leerling gefascineerd is. Tegelijkertijd is ons onderwijs gemeenschappelijk. Zo werken we bewust met heterogene groepen en een ‘unit’ als ‘mini-maatschappij’, waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

Op Academie Tien streven we naar onderwijs dat verwondering oproept bij de leerling. Daarom is ons curriculum opgebouwd aan de hand van ‘grote vragen’. De structuur van het curriculum wordt gevormd aan de hand van leerdoelen. Op die manier kunnen we gerichte keuzes maken, een sterke opbouw van ons onderwijs garanderen, en ruimte bieden aan de creativiteit van docenten.

Ontwikkeling van onze school

Onze jonge school groeit steeds verder. In de bovenbouw verschuift de focus van ons onderwijs. Waar we ons in de onderbouw richten op het opleiden van future citizens, draait onze bovenbouw om onderwijs voor future scientists. Die laatste term verwijst naar het feit dat specialisatie binnen de (gekozen) disciplines begint.

In onze bovenbouw is specialisatie een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast vormen verwondering, samenhang tússen disciplines en afstemming tussen de verschillende onderdelen van ons curriculumontwerp belangrijke uitgangspunten van ons ontwerp.

Het belang van wiskunde

De waarde gemeenschap is belangrijk in het ontwerp van onze school. Zo geven we ook in de nieuwe havo/vwo-bovenbouw inhoud aan deze waarde. Dat doen we doordat leerlingen in alle profielen het vak wiskunde volgen. Op deze manier bereiden we ons in gezamenlijkheid voor op onze toekomst en rol in de maatschappij. Doordat bijna alle leerlingen het vak wiskunde volgen, vormt het vak een belangrijk startpunt voor ons ‘verwonderingsonderwijs’.

Wij zoeken onderwijsontwikkelaars

Op dit moment zoeken wij een docent wiskunde: een docent die lesgeeft en tegelijkertijd samen met collega’s het vak wiskunde en het verwonderingsonderwijs ontwikkelt.

Het ontwikkelen van onderwijs richt zich op:

 • Het nadenken over en verder uitwerken van een ‘curriculum van grote vragen’ voor het vak dat ‘gebouwd’ is op een structuur van leerdoelen en aangeboden kan worden aan heterogene klassen (mavo/havo/vwo);
 • Het nadenken over en verder uitwerken van de doorlopende leerlijnen vanuit het vak van de eerste tot en met zesde klas (mavo/havo/vwo);
 • Het nadenken over en verder uitwerken van vakoverstijgende projecten waarin eindtermen van het examenprogramma wiskunde als ‘basis’ kunnen dienen;
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal dat uiting geeft aan de onderwijsvisie van de school en de structuur van het curriculum.

Het maken van onderwijs is voor ons één van de focuspunten van onze school. Om die reden ga je als docent elke week tijdens de ‘onderwijsmaakmiddag’ aan de slag met je vakcollega’s. Tijdens de zes ‘onderwijsmaakweken’ die ons schooljaar telt ga je zelfs een week lang iedere middag met elkaar aan het werk om onderwijs te ontwikkelen.

Wij zoeken collega’s die zichzelf willen ontwikkelen

Collega’s op onze school durven en willen naar zichzelf kijken. Hoewel dat soms best spannend is, vormt die grondhouding de basis van je ontwikkeling. Vandaar dat voor leren ook lef nodig is. Collega’s op onze school durven en willen de wereld om zich heen bevragen. Niet vanuit holle kritiek, maar omdat we ons verwonderen om wat er om ons heen gebeurt. Vanuit de open vraag vinden we verrassende antwoorden, samen met onze leerlingen. Daarmee wijken we juist af van de standaardleerinhouden – zonder de belangrijke basis uit het oog te verliezen.

Profiel

Hieronder noemen we kenmerken van het profiel van de collega die wij in ons hoofd hebben. Echter: laat je niet tegenhouden als je niet aan alle onderstaande kenmerken voldoet. Wij laten ons graag verrassen.

Wij komen graag in contact met bevlogen docenten die:

 • Een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebben in het vak wiskunde of bereid zijn deze te behalen;
 • Beschikbaar zijn voor 0,6 – 1,0 fte;
 • Ruimte hebben om per ommegaande aan de slag te gaan;
 • Ervaring hebben met het ontwikkelen van eigen lesmateriaal;
 • Ervaring hebben met het uitdenken van leerlijnen binnen hun vakgebied;
 • Een brede interesse hebben en dus bereid zijn om over de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken en mee te bouwen aan verwonderingsonderwijs;
 • Zichzelf graag verder willen ontwikkelen en bereid zijn om zichzelf verder te specialiseren;
 • Het leren van en met andere collega’s als een verrijking te zien;
 • Affiniteit hebben met zowel onderbouw- als bovenbouwprogramma’s;
 • Affiniteit hebben met zowel leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies, de basis van ons heterogene onderwijs.

Wij bieden:

 • De kans om mee te bouwen aan een nieuwe school;
 • Op creatieve wijze de essentie van het wiskundeonderwijs te mogen doordenken;
 • Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en expertise op te bouwen;
 • Aansluiting bij een energiek, leergierig en open team;
 • Een baan met uitzicht op een vaste aanstelling vanwege de groei van de school.

NUOVO Scholen is een aantrekkelijke werkgever in het openbaar voortgezet onderwijs voor de stad en regio Utrecht. Onze scholen zijn verankerd in dit werkgebied en wij zoeken actief de verbinding met de samenleving.
Medewerkers van NUOVO kennen hun leerlingen, weten wat hen drijft en wat ze nodig hebben. Collega's kennen elkaar, werken samen, ondersteunen, inspireren en stimuleren in hun ontwikkeling. Het draait op de scholen van NUOVO om lef, eigenheid en (leren) genieten.

Education
Utrecht
Active in 1 country
1,200 employees
50% men - 50% women
Average age is 30 years