Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

(Financieel) Adviseur Ketensturing

Posted 19 Jun 2023
Share:
Work experience
1 to 3 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Salary
€4,214 - €6,227 per month
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)
Deadline
31 Dec 2023 00:00

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Als adviseur ketensturing ben je de spil in de samenwerkingsrelatie van het ministerie met de verschillende ketenpartners. Je bent adviseur van de directeur-generaal die formeel opdrachtgever is van o.a. IND, COA en DT&V. Je zorgt daarom dat je op de hoogte bent van actuele operationele, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op jouw specifieke aandachtsgebied en hebt intensief contact met de betrokken partners.

De directeur-generaal Migratie (DGM) is opdrachtgever voor meer dan tien organisaties in de migratieketen. Dit zijn de vanzelfsprekende organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Ook de Koninklijke Marechaussee, de Politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben specifieke taken op het gebied van migratie waar een opdrachtgeverslijn aanwezig is. Als adviseur bereid je de opdrachten voor, monitor je deze en voer je hierover gesprekken met adviseurs van de betreffende ketenpartner. Bij de formele sturings- en verantwoordingsgesprekken in het kader van de opdracht ben je aanwezig en zorg je voor een adequate voorbereiding.

Naast je specifieke dossierhouderschap als adviseur, en de reguliere activiteiten in de verantwoordingscyclus, word je ingezet op ketenbrede vraagstukken. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit, naast het eigen dossier kun je ingezet worden op actuele vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, het versnellen van de asielprocedure, het bevorderen van terugkeer en opvang op maat voor specifieke doelgroepen. Op deze onderwerpen neem je indien nodig regie, betrek je de juiste partners en zorg je voor een gezamenlijk en door de keten gedragen voorstel.

De Rijksbegrotings- en sturingscyclus kent geen geheimen voor jou. Samen met de andere business controllers werk je aan het vertalen van de belangrijkste (financiële) raming van de keten, de Meerjaren Productie Prognose, naar concrete en realistische opdrachten voor de ketenpartners (bijvoorbeeld ten aanzien van productieaantallen, opvangplekken en beleidsveranderingen). Hierin staat de operationele opdracht voor de ketenpartners centraal en onderzoek je de meest doeltreffende en doelmatige inzet van de financiële middelen voor de migratieketen. Tevens ben je betrokken bij het voorbereiden en toetsen van begrotingsvoorstellen.

Financieel adviseurs

Voor de gezochte financieel adviseurs geldt het volgende:

In het uitvoeringsjaar heb je zicht op de operationele en financiële resultaten van de ketenpartners. Over deze resultaten ga je met de inhoudelijk adviseurs, data-analisten en financieel adviseurs binnen de keten en het ministerie in gesprek. De inzichten en informatie uit de gesprekken gebruik je om de directeur Regie Migratieketen en de directeur-generaal Migratie gevraagd en ongevraagd advies te geven. Jouw adviezen zijn concreet, onderbouwd (bij voorkeur met data) en geven handelingsperspectief.

Kennis en affiniteit met de bekostigingsmodellen binnen de Rijksoverheid is van belang. DGM is, zoals aangegeven, opdrachtgever voor verschillende typen organisaties, waaronder een agentschap, een ZBO en zijn er verschillende subsidie-relaties. Door de afdeling Ketensturing wordt voortdurend vanuit bekostigingsafspraken gekeken naar een passende balans tussen de opdracht en beschikbare middelen. Dit is complex vanwege de sterk variërende asielinstroom, realisatie van gezamenlijke ketendoelen en de belangen van individuele ketenpartners. Ervaring met de opzet en het toetsen van kostprijsmodellen is een pré in dit werk

Door zowel vanuit een opdrachtgeversrol en regierol betrokken te zijn, ben je in staat om de directeur Regie Migratieketen, de directeur-generaal Migratie en de staatssecretaris gevraagd en ongevraagd van (soms acuut) advies voor te zien. Deze adviezen zijn concreet, onderbouwd (bij voorkeur met data) en geven handelingsperspectief.

De migratieketen is dynamisch, veelzijdig en altijd actueel. Jouw sollicitatie voor deze functie betekent dat je onderdeel wil uitmaken van een team dat gedreven is om het Nederlandse migratiebeleid elke dag een stapje effectiever en efficiënter te maken.

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding, zoals bestuurskunde, management, rechten of één van de sociale wetenschappen;
  • Je hebt aantoonbare professionele affiniteit met ofwel het thema migratie en/of samenwerking in ketens;
  • Je hebt na de afronding van je opleiding 1-3 jaar relevante werkervaring opgedaan, bijvoorbeeld op het terrein van migratie of ketensamenwerking
  • Je houdt ervan om met veel verschillende mensen en organisaties samen te werken en kunt verschillende belangen overbruggen en verbinden;
  • Je bent analytisch scherp, hebt een stevige dosis overtuigingskracht en kunt goed organiseren;
  • Je bent flexibel, accuraat, politiek sensitief en werkt zelfstandig;
  • (voor de financieel adviseurs) Kennis en ervaring met de bekostigingssytematiek binnen de Rijksoverheid.

Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.
We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo...


Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.

We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo krijg jij een goede indruk van jouw mogelijkheden bij de Rijksoverheid. Kijk in de agenda waar we de komende te vinden zijn.

Government
The Hague
90,000 employees

What employees are saying

Anouk Geldof

Projectleider online strategie

Anouk Geldof

"Trots dat ik mag werken aan de arbeidsmarktcampagne van één van de grootste werkgevers van Nederland”
Anouk Geldof is als projectleider verantwoordelijk voor de online strategie van Werken voor Nederland, de arbeidsmarktcampagne van de Rijksoverheid.
Werken aan een ontdekplatform voor werkend Nederland
“De website waar ik aan werk...

Marloes Droog

Campagnemanager

Marloes Droog

"We moeten blijven zorgen dat we de echte toppers eruit kunnen halen”
Marloes Droog coördineert de arbeidsmarktcampagne Werken voor Nederland. Zij zorgt dat alle communicatie op één lijn zit en bijdraagt aan het imago van de Rijksoverheid als werkgever.
De juiste persoon op het juiste moment op de...