New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery

Stage Landmacht, Business Analytics, Afdeling Opleidings- en Trainingsontwerp

  • Type Internship
  • Degree Bachelor
  • Location Amersfoort, NetherlandsAmersfoortNLAmersfoort
  • Posted
  • Start date
  • Deadline -
  • INTERNAnalystGovernment

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

De stage vindt plaats bij de afdeling Opleidings- en Trainingsontwerp van het Land Warfare Centre (CLAS). Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Bureaus Opleidings- en Trainingsontwerp binnen CLAS bij het herontwerpen van voornamelijk knelpuntopleidingen. Daarnaast verlenen ze advies & assistentie op gebied van didactiek en opleidingskunde. De afdeling bestaat uit veertien burgermedewerkers opleidings- en onderwijskundige en een afdelingshoofd.

Taken

De opdracht is het opzetten van business intelligence/ business analytics voor de afdeling Opleidings- en Trainingsontwerp.

People also viewed