New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery

Product Manager BMA

 • Type Job
 • Degree Bachelor
 • Location Houten, NetherlandsHoutenNLHouten
 • Posted
 • Start date -
 • Deadline -
 • FULL_TIMEProduct managementManufacturing

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

BMA BV, gevestigd in Houten en sinds het begin van 2016 een onderdeel van de Nederlandse ICT Group [AEX: ICT], levert totaaloplossingen voor de Verloskunde (obstetrie) in verschillende markten. Onze huidige softwareapplicaties, bekend onder de merknaam ‘Mosos’, zijn zeer divers: van centrale bewaking op verloskamers en echografie tot en met volledige obstetrische dossiervoering en oplossingen voor kwaliteitsregistratie. Naast de distributie van onze bestaande producten wordt er momenteel hard gewerkt aan de BMA ‘next generation’ producten die nog beter aansluiten bij de hedendaagse zorgverlening in de verloskundige keten. Een van de belangrijke kenmerken van deze nieuwe productlijn is dat op basis van de generieke applicaties snel een markt-specifieke situatie ingericht kan worden (lokaliseren).

Als onderdeel van de Healthcare cluster van ICT Group werken wij naast oplossingen in het domein verloskunde vooral aan software voor medische devices zoals MRI scanners en bloedanalyse-apparaten en tevens aan softwareoplossingen op het vlak van medische informatie-uitwisseling en workflow management. Daarbij gaat het meestal over vraagstukken hoe medische data op een veilige manier tussen verschillende disciplines kunnen worden uitgewisseld. In de afgelopen jaren heeft ICT Group uitgebreide kennis binnen het Healthcare domein opgebouwd. Hiervoor gebruiken wij moderne technologie en spelen wij in op de actuele behoeften die op dit gebied leven bij onze klanten.

De functie

BMA zoekt op korte termijn een Product Manager welke zich richt op het nieuwe in ontwikkeling zijnde product MososNXT. Daarbij zijn zaken als het vormen van een product visie en strategie, stakeholder management, product roadmap definitie en release management van belang.

Naar het ontwikkelteam stelt de productmanager zich als Product Owner op conform het Scrum Framework en stelt daarbij de prioriteit van features rondom het productbacklog binnen een van onze Scrum ontwikkelteams. In deze functie is hij/zij verantwoordelijk voor het op een eenduidige wijze richting geven aan het ontwikkelteam bij het efficiënt uitvoeren van de ontwikkelwerkzaamheden. Deze werkwijze moet leiden tot de bereidheid van de Scrumteamleden om zich als team te committeren aan de afgesproken sprint resultaten.

De Product Manager zal een substantieel deel van zijn/haar tijd besteden aan interactie met het ontwikkelteam om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de productbacklog items, en het bepalen van de logische volgorde van uitvoering. Daarbij spelen zaken als business urgentie, technische en logische (applicatie) architectuur, Compliance en QA/RA-aspecten allemaal een rol.  

De Product Manager dient in staat te zijn enerzijds ruimte geven aan inhoudelijke discussies door en met stakeholders en anderzijds in staat strikt sturen op de gevormde en afgestemde product visie en strategie. De Product Manager is een team-player, besluitvaardig en doelgericht. 

Kernactiviteiten: 

 • Vormen van een product visie en strategie, en het opstellen van een daarbij horend product roadmap
 • Het beheren van het product life cycle, marktstrategie en product releases
 • Het in samenspraak definiëren van bijpassende businessmodellen
 • In staat om een eenduidige en goed omschreven product backlog op te zetten, met een logische prioriteitstelling, die goed begrepen wordt door het ontwikkelteam zodat deze zo autonoom (efficiënt) mogelijk hieraan kunnen werken;
 • Besluitvorming over de prioriteit van product backlog en de communicatie daarover naar alle stakeholders;
 • Validatie en verwerking feedback van gebruikers nadat functionaliteit is opgeleverd; 

Verantwoordelijkheden: 

 • Bijdrage leveren aan de lange termijnvisie met betrekking tot de producten en de relatie leggen met de jaarplanning en de productbacklog in sprints; 
 • Kan besluiten over prioriteitstelling op een zodanig wijze dat dit, per saldo, acceptabel is voor de diverse stakeholders; 
 • Goede interactie met Business Development/Sales zodat hun belangen en prioriteiten goed tot uitdrukking komen in het product roadmap en het productbacklog;
 • Focus op ‘continu verbeteren’ van producten, processen; heeft focus op het leveren van ‘business value’

People also viewed