New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery

Zorginkoper Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en GGZ - ONVZ Zorgverzekeraar

 • Type Job
 • Degree Master
 • Location Houten, NetherlandsHoutenNLHouten
 • Posted
 • Start date -
 • Deadline -
 • FULL_TIMESalesEducation

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Functieomschrijving

Je hebt een belangrijke rol in het zorginkoopbeleid, adviseert het MT van het cluster Zorg en levert belangrijke input voor het premiebeleid van ONVZ.

Wil jij bijdragen aan de ambitie van ONVZ om de zorg betaalbaar te houden? Dan is dit je kans.

Als Zorginkoper ben je medeverantwoordelijk voor het contracteren van ongeveer € 400 mln aan zorg bij 35 ziekenhuizen (w.o. een aantal universitaire ziekenhuizen) en 8 GGZ-instellingen. ONVZ werkt samen met andere zorgverzekeraars Eno en Zorg en Zekerheid in het samenwerkingsverband VRZ Zorginkoop. In dit samenwerkingsverband koop je zorg in voor ongeveer 1 miljoen verzekerden van ONVZ en de samenwerkingspartners.

Je stelt samen met de inkooppartners het inkoopbeleid op, waarna je zelfstandig of samen met een collega onderhandelingen met zorgaanbieders voert over voorwaarden en kwaliteit. Uiteraard maak je prijsafspraken en draag je zorg voor een goede verslaglegging.

Je volgt de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt, doet onderzoek en stelt financiële analyses op om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de zorgkosten. Met deze kennis vorm je samen met je collega’s een visie op de zorgkostenontwikkeling. Je signaleert proactief risico’s, kansen en adviseert het MT van het cluster zorg. De zorginkoopresultaten zijn van groot belang voor het premiebeleid van ONVZ. Je gebruikt je kennis ook om voorstellen te doen voor productinnovaties en verbeteringen in de zorginkoop.

Ook vertegenwoordig je ONVZ extern, bij grote relaties, Zorgverzekeraars Nederland en belangenorganisaties van zorgverleners, en ben je integraal verantwoordelijk voor het relatiemanagement en de inkoopcyclus.

De zorginkoper MSZ/GGZ participeert in het inkoopoverleg in VRZ verband en levert een bijdrage aan het inkoopbeleid (en daarmee de belangen van ONVZ zelf).

Functie-eisen

De ideale kandidaat:

 • Beschikt over een afgeronde masteropleiding
 • Beschikt over ruime kennis van het zorglandschap en relevante wet- en regelgeving
 • Beschikt over cijfermatig en financieel inzicht en een sterk analytisch vermogen
 • Heeft aantoonbare ervaring met onderhandelen en heeft overtuigingskracht
 • Heeft bij voorkeur ervaring binnen de medisch specialistische zorg en GGZ
 • Is een teamspeler en een echte netwerker.

De waarden van ONVZ zijn de basis voor het denken en doen. Deze zijn: deskundig, persoonlijk, stijlvol, durf en wendbaar.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Onderhandelen
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerking
 • Zelfontwikkeling
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid

De ideale kandidaat beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

 • Kan goed zelfstandig werken
 • Is proactief in het signaleren en adviseren
 • Krijgt energie van het werken in teams
 • Is representatief en ordelijk
 • Is communicatief vaardig: kan mondeling tactisch en schriftelijk nauwgezet formuleren
 • Heeft humor, zelfkennis en relativerend vermogen

Bedrijfsprofiel

ONVZ is een restitutieverzekeraar met vrije zorgkeuze en zeer ruime dekkingen.

ONVZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk die staat voor topkwaliteit, persoonlijke dienstverlening en optimale keuzevrijheid. ONVZ regelt de zorgverzekeringen van meer dan 440.000 klanten met ca. 360 medewerkers. ONVZ ontwikkelt zich richting een lean/agile organisatie, waardoor werkvormen en samenwerking binnen de teams continu ontwikkelen. Het cluster Zorg is verantwoordelijk voor het beheer van de zorgkosten van ONVZ. Hierbij ziet het cluster Zorg toe op de vergoeding van kosten van doelmatige en rechtmatige zorg, op een voor de verzekerde en zorgverlener klantgerichte wijze. Het cluster Zorg vormt daarnaast de ONVZ-visie op de veranderingen in de wereld van de zorg in het algemeen en van de zorginkoop in het bijzonder.

In de zorginkoop werken zorginkopers, accountmanagers, (medisch) adviseurs en een data-/businessanalist in een goed functionerend team samen aan de beste resultaten.

ONVZ werkt samen met andere zorgverzekeraars Eno en Zorg en Zekerheid in het samenwerkingsverband VRZ Zorginkoop.

People also viewed