Receive recommendations based on your profile and get approached by companies.

Vertrouwenspersoon Intern

Posted 14 Nov 2022
Share:
Work experience
0 to 2 years
Full-time / part-time
Part-time
Job function
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)

Receive recommendations based on your profile and find matching jobs.

300,000+ students and graduates already have a profile.

Florence streeft naar een inclusieve cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd, waarin ongewenst gedrag veilig gemeld kan worden, iedere melding serieus wordt genomen en waarin daadkrachtig gehandeld wordt.

Daarom kiest Florence ervoor om intern een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het oogmerk van het werk van de vertrouwenspersoon is bij te dragen aan een veilige en integere werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen om het beste van zichzelf te geven voor Florence.

De aanstelling van vertrouwenspersoon is voor 4 jaar. Een periode die tweemaal verlengd kan worden. De aanstelling betreft vier uur per week.

De werkzaamheden

De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenst gedrag en / of schendingen van integriteit ervaren. Daarnaast is het belangrijk dat je je rol binnen Florence bekendmaakt en uitdraagt en gevraagd en ongevraagd het management en leidinggevenden adviseert over de aanpak van ongewenst gedrag en vermoedens van misstanden.

Je voert je taken onafhankelijk uit. De gesprekken met de melders zijn vertrouwelijk en intern geniet je verschoningsrecht. Ook heb je dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als leden van de Ondernemingsraad. Werkzaamheden van de vertrouwenspersoon vallen onder verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur.

Als vertrouwenspersoon;

fungeer je als aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag en mogelijke misstanden;

bied je een luisterend oor en draag je zelfstandig zorg voor de eerste opvang van melders van ongewenst gedrag;

adviseer je over en ondersteun je (zo nodig) bij mogelijk vervolgstappen (bijvoorbeeld bij het aan de orde stellen van ongewenst gedrag bij de leidinggevende of het indienen van een formele klacht);

verwijs je, zo nodig, door naar andere interne of externe specialisten en/of instanties;

geef je gevraagd en ongevraagd advies aan Raad van Bestuur;

heb je met de andere vertrouwenspersonen van Florence 6 keer per jaar werkoverleg en intervisie;

heb je een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie van de melder en andere vertrouwelijke informatie die hem in het kader van zijn werk ter ore is gekomen.

De verwachtingen

De volgende criteria worden toegepast bij het aanstellen van de vertrouwenspersonen:

Werkzaam binnen Florence;

Bekendheid met het reilen en zeilen van de organisatie;

Geen conflicterende functies of rollen, zoals HR-medewerker of OR-lid;

HBO werk- en denkniveau - Affiniteit met (on)gewenste omgangsvormen en integriteitskwesties;

Goede gespreksvaardigheden en empathisch vermogen;

Ons aanbod

Een organisatie die jou ondersteunt zodat jij het werk kunt doen dat jou lief is;

Een vierdaagse basistraining bij een van de door de LVV geaccrediteerde opleiders en daarna volgt certificering. Ook wordt de vertrouwenspersoon persoonlijk lid van de LVV. De kosten worden gedeclareerd bij de organisatie;

Bij- en nascholing;

De vertrouwenspersoon mag in zijn reguliere functie geen nadeel ondervinden van het uitoefenen van de rol van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon geniet ontslagbescherming vergelijkbaar met de wettelijke bescherming van OR-leden;

Het betreft een functie voor gemiddeld 4 uur in de week;

Jij solliciteert en wij zoeken de baan die bij je past!
Het vak uitvoeren waarvoor je bent opgeleid? Dat kan bij Florence! Wij faciliteren en ondersteunen je zoveel mogelijk, zodat jij je kunt richten op de zorg voor onze cliënten. Zoek je een boeiende baan waarin je écht het verschil kunt maken, waar jouw ontwikkeling centraal staat en waar we luisteren...


Jij solliciteert en wij zoeken de baan die bij je past!
Het vak uitvoeren waarvoor je bent opgeleid? Dat kan bij Florence! Wij faciliteren en ondersteunen je zoveel mogelijk, zodat jij je kunt richten op de zorg voor onze cliënten. Zoek je een boeiende baan waarin je écht het verschil kunt maken, waar jouw ontwikkeling centraal staat en waar we luisteren naar jouw wensen? Kom dan werken bij Florence! We gaan graag met je in gesprek om de vele mogelijkheden te bespreken?

Healthcare
Rijswijk
Active in 1 country
3,500 employees
20% men - 80% women
Average age is 45 years