Receive recommendations based on your profile and get approached by companies.

Customs Affairs Coordinator

Posted 21 Sep 2022
Share:
Work experience
5 to 7 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Degree level
Required languages
English (Fluent)
Dutch (Fluent)

Receive recommendations based on your profile and find matching jobs.

300,000+ students and graduates already have a profile.

Job summary

Ensuring adequate loading and customs documentation for deliveries. - Ensuring adequate customs clearance in the case of receipts - Monitoring of permits issued by the customs authorities by means of a close check on the prescribed business operations - Checking, assessing and admitting /rejecting (commercial / tax) claims, in terms of quantities and quality. - Advising on new system applications and/or improvement of the computer systems in use in order to ensure optimal functioning of the CDS department.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

Sluit je bij ons aan en zet je carrière voort als Customs Affairs Coördinator

Doel van de functie:

• Waarborgen van de adequate verladings- en douanedocumentatie bij afleveringen en een adequate douanetechnische afwikkeling bij ontvangsten.

• Controleren, beoordelen en het toe-/afwijzen van (commerciële / tax) claims, op het gebied van hoeveelheden en kwaliteit.

• Adviseren ten aanzien van nieuwe systeemtoepassingen en/of verbetering van de in gebruik zijnde computer systemen teneinde een optimaal functioneren van CDS te waarborgen.

• Bewaken van door de douaneautoriteiten verleende vergunningen door middel van een nauwgezette controle op de voorgeschreven bedrijfsvoering.

De CA Coördinator is verantwoordelijk voor het aansturen van de CDS medewerkers en het beheersen van de processen, door:

 • Het zorgdragen voor de adequate verladings- en douanedocumentatie bij de verladingen alsmede voor een adequate douanetechnische afwikkeling bij ontvangsten.
 • Het produceren van correcte hoeveelheids berekeningen van de aan- en afgevoerde producten.
 • Het maandelijks rapporteren van goederen welke van buiten het grondgebied van de EG zijn aangevoerd (non-EG goederen) evenals de wijze waarop deze douanetechnisch zijn verwerkt.
 • Het controleren, beoordelen en/of het toe-/afwijzen van claims, op het gebied van hoeveelheden en kwaliteit.
 • Het controleren of de vastgestelde ROMS procedures correct worden opgevolgd.
 • Het onderhouden van onder zijn beheer vallende ROMS instructies.
 • Het adviseren ten aanzien van nieuwe systeemtoepassingen en/of verbetering van bij CDS in gebruik zijnde software systemen.
 • Het beoordelen en indien nodig implementeren van nieuwe c.q. gewijzigde douane- en/of transportwetgeving, op nationaal en internationaal gebied teneinde te kunnen waarborgen dat alle door CDS uitgevoerde activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de laatste wettelijke voorschriften.
 • specialisatie op het gebied van douanewetgeving en relevante maatschappijregels en ziet toe op het doen van tijdige en juiste aangiftes in de verschillende douane systemen.
 • tot het doen van aangiften en betalingen, namens de aandeelhouder.

Wij zoeken:

 • HBO bedrijfskunde, Beroepsopleiding op het gebied douanetechnische zaken (opleiding declarant)
 • Cursus basisveiligheid VCA
 • Kennis en ervaring op het gebied van: declarant, olieberekeningen &douanesystemen
 • Vakstudie op het gebied van nationale en EG-wetgeving
 • Ruime ervaring met Windows toepassingen op de PC (Word, Excel, outlook, e.d.)
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van verladingsactiviteiten en administratieve gegevensverwerking binnen de petrochemische industrie/douane.
 • Aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie
 • Goede kennis Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift & bij voorkeur spreekvaardigheid in de Duitse taal

We are a global energy business involved in every aspect of the energy system. We have 75,000 employees in 80 countries, working towards delivering light, heat and mobility to millions of people, every day. We are one of the very few companies equipped to solve some of the big complex challenges that matter for the future. We have a real contribution to make to the world's ambition of a low carbon future.

Energy
Europoort Rotterdam
Active in 80 countries
2,000 employees
60% men - 40% women
Average age is 35 years