Receive recommendations based on your profile and get approached by companies.

Adviseur informatiehuishouding

Job NL
Posted 27 Jun 2022
Share:
Work experience
0 to 1 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Salary
€3,344 - €5,139 per month
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)

Receive recommendations based on your profile and find matching jobs.

300,000+ students and young professionals already have a profile.

Een toekomstbestendige informatiehuishouding van de Belastingdienst; dat is jouw missie als adviseur informatiehuishouding. Je implementeert en richt beleid in, vertaalt daarmee wet- en regelgeving naar de praktijk én vergroot en verbetert de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Reken daarbij op veel verdieping samen met vakgenoten, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit in werktijden en –locatie.Dit doe je bij de BelastingdienstJe geeft richting en implementeert het beleid en de kaders rond informatiehuishouding bij een van onze directies. Hierbij werk je intensief samen met de senior adviseur informatiehuishouding van jouw directie. Je houdt rekening met de voorwaarden voor aansluiting op de archiefbeherende afdeling, kent de (on)mogelijkheden voor het verantwoord opslaan en archiveren van fysieke en digitale producten en draagt bij aan het vullen van het kwaliteitszorgsysteem. Met de archiefbeherende afdeling maak je afspraken over de opslag, de archivering en het terugvinden van de gegevens. Dit leg je op procesniveau vast in informatiebeheerplannen en werkinstructies. Vervolgens zorg je dat betrokkenen zich houden aan de gemaakte afspraken.Je maakt collega’s bewust van het nut en de noodzaak van een goede informatiehuishouding en zorgt dat ze hier ook naar handelen. Ook ben je hét aanspreekpunt voor verantwoord omgaan met gegevens. Je gaat op tactisch en operationeel niveau aan de slag met informatiehuishouding en voert risicoanalyses uit binnen de directie. Als het nodig is, breng je nieuwe processen in of voer je wijzigingen door op bestaande processen. Ook borg je de gemaakte afspraken en procedures, die je vastlegt in de administratieve organisatie. Verder ben je verantwoordelijk voor de uitbreiding van de huidige interne controles met een archiveringscomponent.Een bijzondere baan, omdat …• Je volop kansen krijgt om jouw carrière vorm te geven. Samen brengen we jouw wensen en behoeften in kaart en bekijken we welke directie het beste bij je past. Werk je al bij de Belastingdienst? Dan onderzoeken we je doorgroeimogelijkheden in een oriëntatiegesprek.• Je meebouwt aan een goed functionerende organisatie, want die begint bij volledige, betrouwbare en transparante informatie.• Je aan de slag gaat met actuele uitdagingen in een sterk ontwikkelende organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, waardoor je jezelf kunt verdiepen in het vakgebied.• Je deel uitmaakt van een netwerk van (senior) adviseurs informatiehuishouding binnen de Belastingdienst en intensief samenwerkt met de archiefbeherende afdeling.Dit zegt een collega over jouw werkomgeving“Als adviseur informatiehuishouding ben je dagelijks bezig de informatiehuishouding binnen de Belastingdienst verder op orde te krijgen. Het is interessant en leerzaam met verschillende mensen van verschillende directies binnen de organisatie in gesprek te zijn over onderwerpen die ons aangaan. Robert, teammanager Advies & Regie.

Wanneer past deze baan bij je?• Je hebt hbo-werk- en -denkniveau. • Je hebt ervaring met documentaire informatiesystemen.• Je hebt affiniteit met duurzame toegankelijkheid, selectielijsten, bewaren en vernietigen, openbaarmaking, documentmanagement en archiefbeheer.• Je hebt kennis van wet- en regelgeving rondom archivering en document- en informatiehuishouding, zoals de Archiefwet, de Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming.• Je kunt primaire processen overzien en de vertaalslag maken naar de inrichting van de informatiehuishouding van de eigen directie zodat aangesloten kan worden op generieke voorzieningen voor document- en archiefbeheer. Ook ben je in staat de voorbereiding hiervoor te realiseren.• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.Jouw competenties• organisatiesensitiviteit• resultaatgerichtheid• netwerken• motiveren• plannen en organiseren

  • Salaris­niveau schaal 11
  • Salaris­omschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
  • Maand­salaris Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Contract­duur -
  • Minimaal aantal uren per week 32
  • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Werk je bij de Belastingdienst en ken je iemand die geschikt is voor deze functie? Word dan ‘medewerver’ door de persoon door te verwijzen naar deze vacature en kom in aanmerking voor een mooie beloning.

Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.
We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo...


Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor Nederland. Aan zaken die beter kunnen in ons land. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Leefbare wijken. Of passende zorg. Werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.

We maken graag nader kennis met je en beantwoorden al je vragen. Want zo krijg jij een goede indruk van jouw mogelijkheden bij de Rijksoverheid. Kijk in de agenda waar we de komende te vinden zijn.

Government
The Hague
90,000 employees

What employees are saying

Anouk Geldof

Projectleider online strategie

Anouk Geldof

"Trots dat ik mag werken aan de arbeidsmarktcampagne van één van de grootste werkgevers van Nederland”
Anouk Geldof is als projectleider verantwoordelijk voor de online strategie van Werken voor Nederland, de arbeidsmarktcampagne van de Rijksoverheid.
Werken aan een ontdekplatform voor werkend Nederland
“De website waar ik aan werk...

Marloes Droog

Campagnemanager

Marloes Droog

"We moeten blijven zorgen dat we de echte toppers eruit kunnen halen”
Marloes Droog coördineert de arbeidsmarktcampagne Werken voor Nederland. Zij zorgt dat alle communicatie op één lijn zit en bijdraagt aan het imago van de Rijksoverheid als werkgever.
De juiste persoon op het juiste moment op de...