Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Schrijver Tilburg @TentamenTrainingen.nl

Job Work from home
Posted 7 Sep 2021

Degree level

Bachelor

Job function

Education

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 8 years

Salary

€50 - €300 per month

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Functieomschrijving

(non-Dutch applicants are most welcome. Please scroll down for English!)

Ben jij op zoek naar een studiegerelateerde bijbaan en schrijf je uitstekende samenvattingen? Wil je met jouw geschreven samenvattingen tot 300,- per samenvatting verdienen? Kom dan bij TentamenTrainingen.nl werken als schrijver van samenvattingen!

Over TentamenTrainingen.nl

Wij zijn een initiatief van StudeerSnel.nl. Sinds 2014 bieden we tentamentrainingen aan studenten op 9 Universiteiten in Nederland. Onze missie is ‘Helping students achieve and exceed their goals’ en dit doen we door kwaliteit te garanderen in onze studieondersteuning. Onze studieondersteuning bestaat uit tentamentrainingen, scriptiebegeleiding, samenvattingen, gratis masterclasses en gratis vragenuurtjes.

Wat ga je doen?

Als schrijver ben je onderdeel van een team van schrijvers, docenten en trainingsmanagers voor een specifieke studie en produceer je nieuwe lesmaterialen voor onze trainingen, of verzorg je updates voor bestaand materiaal. Je kunt dit doen voor een vak dat je op dat moment zelf volgt. In dat geval ben je goed betaald bezig je eigen tentamen voor te bereiden, wat wil een student nog meer :-)! Een tentamenbundel bij ons bestaat uit een samenvatting van de lesstof, aangevuld met oefenvragen.

De pluspunten:

 • Als schrijver verdien je een vergoeding tot €300,- per opgeleverde tentamenbundel (samenvatting), waarbij de uiteindelijke vergoeding afhangt van de dikte van de tentamenbundel, de beoordeling door de studenten die ermee gewerkt hebben en zaken als de correctheid van spelling- en grammatica
 • Je hebt in sommige gevallen de mogelijkheid de bundel zowel in het Nederlands als Engels op te leveren (uiteraard bepaal je zelf of je hier zin in hebt!), in dat geval krijg je anderhalf keer betaald voor grotendeels hetzelfde werk!
 • Je hebt als onderdeel van ons team bij TentamenTrainingen.nl gratis toegang tot onze trainingen en van het lesmateriaal voor de vakken die we aanbieden.
 • Je krijgt gratis StudeerSnel premium tijdens het schrijven. Zo vlieg je niet alleen door je werkzaamheden, maar ook door de overige benefits door je studie!

Functievereisten

 • Je volgt een studie aan één van de universiteiten waarvoor we momenteel trainingen aanbieden (zie www.TentamenTrainingen.nl);
 • Je hebt minimaal een 8 gehaald voor het vak (of de vakken) waarvoor je zou willen schrijven, of je hebt een hoog gemiddelde indien je gaat schrijven voor vakken die je nog niet hebt afgerond;
 • Je bent bereid mee te doen aan ons coachingsprogramma voor schrijvers, waarbij je met een coach aan de slag gaat om het beste lesmateriaal te maken;
 • De werkzaamheden vinden plaats vanuit huis. Uiteraard kan je er ook voor kiezen op de universiteit te werken!

Heb je vragen over deze functie, dan kan je deze stellen via werken@tentamentrainingen.nl.The

same info, but in English!


Job description

Are you looking for a study-related part-time job and do you write excellent summaries? Do you want to earn up to €300 per summary with your written summaries? Come work at TentamenTrainingen.nl as a writer of summaries!

Who are we?

We are an initiative of StudeerSnel.nl and since 2014 we offer exam training courses to students in Amsterdam, Delft, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg and Utrecht. As a writer, you’ll be a part of a team of writers, teachers and a training manager for a specific study. You’ll produce or update teaching materials that we'll use during our training courses. You can do this while still following the course at the University. This means that you'll be doing well paid work, whilst preparing your exam. Isn't that any students dream?!

What will you be doing?

As a writer you are part of a team of writers, teachers and training managers for a specific study and you write new exam bundles for our training courses or you provide updates for existing bundles. You can do this for a course that you are currently following yourself. In that case you are well paid to prepare your own exam, what more could a student want :-)! An exam bundle with us consists of a summary of the course material, supplemented with practice questions.

The benefits:

 • As a writer you earn a fee of up to € 300 per delivered exam bundle (summary), the final fee depends on the thickness of the bundle, the assessment by the students who worked with it and matters such as the correctness of spelling and grammar;
 • In some cases you have the option to deliver the bundle in both Dutch and English (of course you decide whether you want to!), In which case you will be paid one and a half times for largely the same work!;
 • As part of our team at TentamenTrainingen.nl you have free access to our training courses and the teaching materials for the courses we offer;
 • You get free StuDocu premium while writing. This way you can write your summaries a lot faster, but also have some benefits for your other courses!

Requirements

 • You follow courses at one of the Universities for which we offer exam training courses (see www.TentamenTrainingen.nl);
 • You received at least an 8 for the course(s) you would like to write study materials for, or you have a high GPA in case you want to write for courses you haven't taken yet;
 • You're willing to participate in our coaching programme, in which our coach will help you write the best material there is!
 • You'll work from home, although you could also choose to work from your university.

If you have any questions about this position, you can always contact jobs@tentamentrainingen.nl.

In Tilburg bieden wij de volgende studies trainingen aan:

 • Bedrijfseconomie
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen
 • Economie en Bedrijfseconomie / Economics and Business Economics
 • Global law
 • International Business Administration
 • Psychologie / Psychology
 • Rechten


Share:
Logo TentamenTrainingen.nl
About TentamenTrainingen.nl
to company page

TentamenTrainingen.nl is een initiatief van StudeerSnel.nl. We werken vanuit de missie "helping students achieve and exceed their goals', door het bieden van studieondersteuning met gegarandeerde kwaliteit. Dit doen wij in de vorm van tentamentrainingen, scriptiebegeleiding en gratis Masterclasses & vragenuurtjes.
Ons team van trainingmanagers & docenten helpt studenten op 9 universiteiten in Nederland met het voorbereiden op hun tentamen. Wil jij daaraan bijdragen? Bekijk dan onze vacatures!

Education
Amsterdam
Active in 1 country
400 employees
50% men - 50% women
Average age is 24 years

What employees are saying

Tycho

Trainingsmanager UvA Geneeskunde

Tycho

Wat vind je het leukste aan de functie van Trainingsmanager?
“Gezamenlijk lunchen, werken op kantoor, het afstemmen met docenten en de promotie. Door te werken op kantoor kun je makkelijk overleggen met Supervisors. De Supervisors geven je advies en tips. Promotie vind ik het allerleukste!"

Emy

Docent Rechtsgeleerdheid

Emy

Waarom geef je zo graag les?
"Ik haal er heel veel uit om te zien dat iemand het nog niet goed snapt en dan toch, na een training, die voldoende eruit sleept. Vaak is het een kwestie van de stof op een minder droge manier aanbieden. Ik vind het leuk het juridische zo toegankelijk mogelijk te maken."