Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Peilbeheer: Sturen op grondwaterstand

Internship Rotterdam, NL
Posted 11 May 2021

Degree level

Bachelor

Job function

Engineering

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 1 years

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

In Nederland wordt in polders het oppervlaktewaterpeil beheerd. Hierbij wordt vaak gestuurd op een zomer- en winterpeil. Voor veel gebruikers, zoals de landbouw, is echter niet het oppervlaktewater maar de grondwaterstand van belang. De droge zomer van 2018 is voor veel waterschappen aanleiding geweest om meer onderzoek te doen naar het slimmer en doelmatiger sturen van het beschikbare water. Maar ook voor tijdens winters kan sturen op grondwater en de beschikbare berging in de bodem een meerwaarde hebben ten opzichte van sturen op oppervlaktewater.

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om op grondwater te sturen. Bijvoorbeeld de toepassing van satellietdata om bodemvocht en afgeleid daarvan de grondwatertoestand op hoge temporele en ruimtelijke resolutie te meten. Daarnaast zijn er verfijnde optimalisatiemodellen om de sturing op grondwater mogelijk te maken.

Onderhavig afstudeervoorstel richt zich op het ontwikkelen van een ‘sturing op grondwater’ voor een polder en het onderzoeken of een dergelijke sturing mogelijk beter is dan de huidige sturing. Het onderzoek wordt uitgevoerd en begeleid door Witteveen+Bos, VanderSat, en een waterschap. Deze partijen werken samen omdat Witteveen+Bos ruime ervaring heeft met sturing en Model Predictive Control van watersystemen, VanderSat bodemvochtproducten ontwikkelt en het waterschap de ervaring als gebruiker van een sturingsproduct heeft.

De afstudeeropdracht ligt inhoudelijk niet geheel vast. Het uiteindelijke afstudeeronderwerp zullen wij in overleg met jou vaststellen. Eigen initiatief wordt hierin zeer gewaardeerd! Een mogelijke probleemstellingen voor deze afstudeeropdracht is:

  • Wat is de toegevoegde waarde/meerwaarde van het sturen op grondwater in operationele sturing’?

Enkele potentiële deelvragen hierbij zijn:

  • Hoe wordt een dergelijke sturing concreet vormgegeven voor verschillende typen gebieden?
  • Wat zijn triggers om water vast te houden, en wanneer besluit een algoritme om toch af te voeren?
  • Hoe ga je om met onzekerheden in de data (bijvoorbeeld in de neerslagverwachting)?
  • Wat is de meerwaarde: wordt het waterbeheer verbeterd?

Wat wij vragen

  • Wo-masteropleiding in de richting Watermanagement/Hydrologie;
  • Full-time beschikbaarheid voor een duur van 6-8 maanden.

Wat wij bieden

De dagelijkse begeleiding van de afstudeeropdracht wordt verzorgd door een hydroloog van Witteveen+Bos uit de groep Wateroverlast Rotterdam, waar jij ook deel van zal uitmaken. Deze groep is actief binnen de PMC (Product-marktcombinatie) Watermanagement. Tijdens je afstuderen leer je de organisatie van binnenuit kennen. Wij bieden je een omgeving waarin je samenwerkt met zeer gemotiveerde collega’s, en je legio kansen hebt om te werken aan je ontwikkeling. De standplaats is het kantoor van Witteveen+Bos in Rotterdam. Daarnaast werk je samen met VanderSat. Deze partij stelt de bodemvochtdata beschikbaar en helpt in de verwerking ervan.

De aanvangsdatum van de opdracht is in overleg. Uiteraard bieden wij een passende stagevergoeding en vergoeden wij indien nodig reiskosten.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Share:
Logo Witteveen+Bos
About Witteveen+Bos
to company page

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Onze visie daarbij is dat we een bureau van topklasse willen zijn. Dit betekent: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen.

Engineering
Deventer
Active in 11 countries
1,200 employees
70% men - 30% women
Average age is 38 years

What employees are saying

Stephanie Lamerichs

Groepshoofd dynamisch modelleren

Stephanie Lamerichs

Geef aan wat je zelf wilt
Het vak van constructeur trok me enorm. Daarom heb ik bij mijn sollicitatie (2011) aangegeven dat ik constructief specialist wilde worden. Al snel werd ik ook actief in de neWBie commissie. We organiseerden veel gave activiteiten voor nieuwkomers en mijn interne netwerk...

Elmo Slump

Groepshoofd Havenontwerp

Elmo Slump

Ontwerpprocessen verbeteren
Afgelopen jaren heb ik mijzelf volop ingezet om binnen de waterbouwkundige tak het constructieve 3D- ontwerpen op de kaart te zetten. Het hielp hierbij zeker dat ik de kans kreeg om een eigen groep binnen mijn specialisatie (havenontwerp) op te zetten. Ik hou ervan om bestaande...