Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Senior wetenschappelijk medewerker/Empirisch onderzoeker

Job Den Haag, NL
Posted 2 May 2021

Degree level

Bachelor

Job function

Research

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

1 to 3 years

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Openbaar Ministerie (OM)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde.Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doet zij samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak verder zelf afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen.


Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten en die diversiteit vinden we belangrijk. We streven dan ook naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.


Parket-Generaal (PaG) 

Het College van procureurs-generaal vormt het landelijk bestuur van het Openbaar Ministerie (OM). Het College wordt hierin bijgestaan door een landelijke staf, het Parket-Generaal. Binnen het Parket-Generaal is een team ingericht dat is samengesteld uit medewerkers van verschillende afdelingen en dat zich structureel richt op de ontwikkeling en de toetsing van juridische kwaliteit. Voor dit team zijn we op zoek naar een senior wetenschappelijk medewerker.


Het team

Het Team Juridische Kwaliteitsontwikkeling en -toetsing verricht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de vaststelling door het College van de zogenoemde ‘strafvorderlijke kaders’ van de werkzaamheden van het OM. Het team onderzoekt vervolgens hoe binnen parketten aan deze vastgestelde kaders invulling wordt gegeven. Deze onderzoeken worden door het team landelijk uitgevoerd met hulp van een zogenaamde officierenpool waarin ieder parket door een officier van justitie vertegenwoordigd is. Het team biedt daarnaast ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van landelijke en lokale verbeterplannen op het vlak van strafvordering en monitort in hoeverre verbeterinitiatieven geïmplementeerd zijn en het gewenste effect hebben. Het team is samengesteld uit een juridisch wetenschappelijk raadadviseur die het team functioneel aanstuurt en bestaat op dit moment uit vier senior juridisch wetenschappelijk medewerker, een coördinerend juridisch medewerker/juridisch auditor en twee juridische auditors.


Ten behoeve van een onderzoek naar de bejegening van slachtoffers in zogenaamde ‘high impact’-zaken zijn we op zoek naar een tijdelijk onderzoeker om dit onderzoek te verrichten. In het kader van het onderzoek zullen naast slachtoffers ook officieren van justitie en slachtoffercoördinatoren geïnterviewd worden en zal dossieronderzoek worden verricht. De werkzaamheden zullen bestaan uit het opzetten van het onderzoek (waaronder het selecteren en benaderen van respondenten), de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van de eindrapportage. De werkzaamheden zullen verricht worden in samenwerking met de andere medewerkers van het team. Niettemin wordt in het bijzonder bij het afnemen van de interviews een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe slachtoffers de inzet van het OM waarderen. De resultaten van het onderzoek zijn enkel bedoeld voor intern gebruik en zullen worden benut om de kwaliteit van het werk van het OM verder te ontwikkelen. Het onderzoek staat onder begeleiding van een deels externe klankbordgroep. De werkzaamheden binnen het team worden verricht onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende raadadviseur. Organisatorisch wordt u ondergebracht bij het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie, onderdeel van het Parket-Generaal


De functie

Binnen het takenpakket van de senior wetenschappelijk medewerker wordt het volgende van u verwacht:

  • Opzetten en uitvoeren van een empirisch onderzoek naar de bejegening van slachtoffers van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie.
  • Het rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek zodat het OM de kwaliteit van het slachtofferproces verder kan ontwikkelen.

Wat vragen we?

Om deze functie naar behoren te kunnen uitoefenen beschikt u over een afgeronde academische opleiding en heeft u ruime en relevante ervaring in het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder heeft u ervaring met het interviewen van respondenten die uiterst zorgvuldig bejegend moeten worden. U heeft aantoonbare affiniteit en ervaring met het strafrecht en in het bijzonder de positie van het slachtoffer. Een combinatie met een deelaanstelling als wetenschappelijk medewerker bij de universiteit behoort tot de mogelijkheden. 


Wat bieden we?

We bieden een tijdelijke dienstverband voor de duur van een jaar. De functie is gewaardeerd op het niveau van schaal 12 CAO Rijk. Afhankelijk van opleiding, ervaring en kennis zal de salarisschaal volgens de algemene inschalingsystematiek worden vastgesteld en vindt inschaling plaats in schaal 11 of schaal 12 CAO Rijk.

Share:
Logo Openbaar Ministerie
About Openbaar Ministerie
to company page

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het landelijk parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en bestrijdt het functioneel parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude.
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische...


Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het landelijk parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en bestrijdt het functioneel parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude.

Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, jaarlijks enkele honderdduizenden zaken. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De arrondissementsparketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van het ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging.

Legal
Den Haag
5,200 employees