Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Stage Alternatief beoordelingskader investeringsbeslissingen

Internship Utrecht, NL
Posted 22 Nov 2020

Degree level

Master

Job function

Finance

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 2 years

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Bevind jij je in de afrondende fase van een masteropleiding finance, economie of vastgoed en ben je op zoek naar een bedrijf waar je jouw onderzoek kan combineren met het opdoen van relevante werkervaring? Lijkt het jou interessant om onderzoek te doen naar de rendementseis van woningcorporaties op nieuwbouw en verbetertrajecten? Dan is deze afstudeerstage iets voor jou.

Achtergrond van de opdracht

Woningcorporaties zijn er voor de mensen met een relatief kleine beurs. Vanuit deze functie bieden ze  woningen of woonruimten aan tegen een huur (ver) onder de huur die een marktpartij zou vragen (markthuur). Het feit dat woningcorporaties niet de markthuur vragen, maakt het realiseren van de (financiële) rendementseis bij investeringen uitdagend.

Zeker tijdens de huidige hoogconjunctuur zijn de kosten toegenomen. Hierdoor is het lastig voor woningcorporaties om de stichtingskosten terug te verdienen met de voorgenomen exploitatie. Het toetsen van een investeringsbeslissing aan een rendementseis is dan ook vaak maar beperkt of slecht toepasbaar. De Net Present Value (NPV) op het moment van investeren is veelal negatief of maar zeer marginaal positief. Een probleem, want van woningcorporaties wordt juist veel verwacht de komende jaren. De woningnood is in veel steden hoog en de woningcorporaties worden als startmotor van de verduurzaming gezien.

Wat ga je concreet doen?

Op dit moment blijven de investeringen van woningcorporaties ver achter bij de gewenste aantallen. Eén van de oorzaken is dat investeringen financieel niet aantrekkelijk zijn. Woningcorporaties hebben een alternatief afwegingskader nodig, waarin zo veel mogelijk volkshuisvestelijk of sociaal rendement wordt gehaald per geïnvesteerde euro. Tijdens deze afstudeerstage ga je aan de slag met het in kaart brengen van een alternatief beoordelingskader, waarbij gezocht wordt naar een eenduidige en objectieve manier om investeringsbesluiten bij woningcorporaties te ondersteunen. Zorg jij voor een doorbraak?

Met welke vragen ga jij aan de slag?

Met deze opdracht ga je verkennen welke mogelijkheden er bestaan om (sociale)rendementen van projecten te beoordelen. Daarnaast kijk je welke methode het beste aansluit bij de omstandigheden waar woningcorporaties mee te maken hebben.

Een aantal van de vragen waarmee je aan de slag gaat:

  • Welke methoden bestaan er om rendementseisen mee vast te stellen?
  • Hoe past dit in het verdienmodel van woningcorporaties?
  • Wat zijn alternatieve methoden om investeringen af te wegen?
  • Welke methode sluit het beste aan bij de omstandigheden waar woningcorporaties mee te maken hebben?
  • Welk effect heeft dit op de sturing van woningcorporaties?

Hoe ziet het onderzoek er in de praktijk uit?

Het onderzoek zal voornamelijk kwalitatief van aard zijn. Het zal zich focussen rondom bestaande literatuur op dit onderwerp, gecombineerd met het interviewen van stakeholders. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitbreiden van bestaande literatuur en theorieën als Economic Value Added (EVA) met componenten als sociaal rendement, of het meten van lokale welvaart in de plaats van economische bijdrage (welvaart in de plaats van bruto nationaal product). Bij stakeholders kan bijvoorbeeld gedacht worden aan mensen bij de woningcorporaties zelf, zoals bestuurders of de assetmanagers die de investeringen opstellen en beoordelen. Ook zijn er stakeholders buiten de woningcorporaties, zoals toezichthouders, brancheverenigingen, gemeenten of huurders.

Beschikbare middelen voor het onderzoek

Onze adviseurs zijn al jaren volop bezig met dit onderwerp. Die kennis en ervaring delen we graag met je samen met interne begeleiding. Daarnaast heeft Finance Ideas een uitgebreid netwerk waardoor de lijntjes met de sector kort zijn. Er is veel kennis in huis op aangrenzende thema’s, met name vanuit twee van onze collega’s:

  • dr. Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering en beleggingen aan de Universiteit Maastricht.
  • dr. Johan Conijn,  emeritushoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast het schrijven van je scriptie werk je tijdens je afstudeerstage ook mee aan andere projecten en thema’s binnen Finance Ideas. Je verrijkt daarmee niet alleen jouw kennis, maar je werkt ook in een professionele omgeving aan je persoonlijke vaardigheden.

Over Finance Ideas

Kom ons helpen om samen met woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers hun toekomstplannen op een duurzame en financieel verantwoorde wijze te realiseren. Suf en saai? Niet als je bedenkt dat er jaarlijks € 100 miljard omgaat in de zorg, woningcorporaties 2,8 miljoen woningen bezitten en de institutionele beleggers verantwoordelijk zijn voor een vermogen van meer dan € 2.000 miljard! Geld dat van jou en de rest van Nederland komt. Wij optimaliseren het financieel rendement zonder daarbij het maatschappelijk rendement uit het oog te verliezen en delen de visie: Meer impact met maatschappelijk kapitaal.

Onze adviseurs houden zich onder andere bezig met het ondersteunen van woningcorporaties bij hun verduurzamingstrategie, beoordelen van vastgoedportefeuilles, arrangeren van financiering voor zorginstellingen, inrichten van asset management voor woningcorporaties en het bedenken en implementeren van ESG beleid bij pensioenfondsen.

Onze cultuur?

Er is veel verantwoordelijkheid, maar onze adviseurs staan er niet alleen voor. Kennis delen zit diep in ons DNA. Zo organiseren we kennisdagen en lunch & learn sessies waarin collega’s en externe vakgenoten hun expertise delen. Ook hebben we voor starters een traineeprogramma. Dit programma is enerzijds gericht op inhoudelijke training – door onder andere workshops – en anderzijds op individuele ontwikkeling, door intervisie en vaardigheidstrainingen. 

Share:
Logo Finance Ideas
About Finance Ideas
to company page

Meer impact met maatschappelijk kapitaal. Daar draait het om bij Finance Ideas!
Finance Ideas is actief op het snijvlak van vastgoed en finance. Wij werken met toonaangevende ziekenhuizen, care-instellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers. Wij ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen, het waarborgen van de financiële continuïteit en het realiseren van toekomstplannen op een duurzame en financieel verantwoorde wijze.
www.finance-ideas.nl

Finance & banking
Utrecht
Active in 1 country
30 employees
70% men - 30% women
Average age is 31 years

What employees are saying

Lesley Zanen

Consultant Woningcorporaties en Zorginstellingen

Lesley Zanen

"Meer impact met maatschappelijk kapitaal. Wat betekent dit nu precies? Met woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers in onze klantenkring werken wij dagelijks met maatschappelijk kapitaal. Suf en saai? Niet als je bedenkt dat er vele miljarden in deze sectoren omgaan! Geld dat van jou, mij en de...

Stan Wetzels

Consultant

Stan Wetzels

Een stabiele pensioensector, duurzame woningcorporaties en de financiële continuïteit van zorginstellingen. Dit alles maakt deel uit van het diverse werkdomein van Stan.
“Als adviseur krijg ik bij Finance Ideas de mogelijkheid om me breed te ontwikkelen. Je leert niet alleen van de erg uiteenlopende adviestrajecten, maar ook van...