Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Manager Zorg & Behandeling justitiële jeugdinrichting

Job Den Haag, NL
Posted 10 Nov 2020

Degree level

Bachelor

Job function

Healthcare

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

3 to 7 years

Salary

Up to €6,444 per month

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Leeuwendaal zoekt voor Pluryn locatie JJI Lelystad een Manager Zorg & Behandeling

Bij de JJI Lelystad wordt uitvoering gegeven aan de voorlopige hechtenis, jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jongeren (PIJ-maatregel). De JJI kent zowel een pedagogisch doel als het doelgericht werken aan voorkoming van recidive. Er wordt hieraan gewerkt door het bieden van passende behandeling, maar ook onderwijs, arbeidstoeleiding en begeleiding naar buiten. De doelgroep kenmerkt zich door een variëteit aan problemen, zoals een problematische opvoedsituatie, gedrags- en/of ontwikkelproblemen, psychiatrische problematiek en problemen rond middelengebruik. De meeste jongeren verblijven er meestal voor een langere tijd gezien de ernst van hun delict en de duur van de behandeling. JJI Lelystad is expert op het gebied van Licht Verstandelijke Beperkte (LVB-) jongeren met complexe psychische en psychiatrische stoornissen. Zo zijn er afdelingen waar intensieve zorg wordt geboden, evenals een Individuele Traject Afdeling. In JJI Lelystad worden alle jongeren voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Elk traject wordt afgesloten met intensieve nazorg. JJI Lelystad maakt deel uit van de Pluryn organisatie.

Wat biedt Pluryn?

De functie van hoofd behandeling is binnen de CAO Jeugdzorg ingeschaald in schaal 13 (maximaal € 6.443,60) bruto per maand, afhankelijk van opleiding en aantal jaren werkervaring). Overige arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een flexibel meerkeuzesysteem en een goede pensioenregeling, conform genoemde cao. Het betreft vooralsnog een vacature voor bepaalde tijd (12 maanden) met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde periode.

Wat ga je doen?

Als Manager Zorg en Behandeling ben jij verantwoordelijk voor de behandeling, het behandelbeleid en kwaliteit en (door)ontwikkeling van behandelprogramma’s. Jij draagt zorg voor de ontwikkeling van het behandelbeleid en de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk, binnen de kaders die worden geboden vanuit het Ministerie voor Justitie en Veiligheid. Dit doe je door een passend aanbod van diagnostiek en behandeling af te stemmen op de doelgroep en oog te blijven houden voor huidige ontwikkelingen. Tevens onderhoud je contact met belangrijke (regionale) ketenpartners. Je geeft leiding aan de behandelstaf waaronder (GZ) psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, systeem therapeutisch werkers, medische dienst en para medici. Hierbij heb je oog voor persoonlijke ontwikkeling, onderlinge samenwerking, strategische koers en een gezond werkklimaat.

Je bent duaal partner met de directeur – manager en samen integraal verantwoordelijk voor de locatie. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur en werkt nauw samen met de collegae Managers Zorg en Behandeling van de overige JJI’s, de directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie en overige Managers Zorg en Behandeling binnen Pluryn. Tevens draag je bij aan Pluryn als opleidingsinstituut en geef je werkbegeleiding c.q. supervisie aan GZ-Psychologen (in opleiding).

Wie ben jij?

Voor deze veelzijdige en verantwoordelijke functie zoeken wij een stevige en doortastende manager met ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals. Als leidinggevende motiveer en stimuleer je de medewerkers en voed jij hen met kennis er ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling. Je bent ondernemend, resultaatgericht en creatief. Uitstekende communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar. Jij hebt oog voor de balans tussen het behandelbeleid en langere termijn visie en de dagelijkse gebeurtenissen. Voor deze functie is een registratie als klinisch psycholoog, psychiater of GZ-psycholoog vereist. Daarnaast heb je aantoonbare managementkwaliteiten. Ervaring binnen het forensische werkveld is een pré.

Share:
Logo Leeuwendaal
About Leeuwendaal
to company page

Mensen die verbondenheid ervaren in hun werk, presteren beter en krijgen energie van wat ze doen. Ze werken aandachtiger, blijven de organisatie langer trouw en hebben een aanzuigende werking op talent. Leeuwendaal versterkt de verbondenheid in organisaties en verbetert daarmee de prestaties.

Management consulting
Den Haag
Active in 1 country
160 employees
30% men - 70% women
Average age is 42 years