Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Binnenstedelijk informatiesysteem

Internship The Hague, NL
Posted 14 Oct 2020

Degree level

Master

Job function

IT

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 1 years

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Wil jij meewerken aan het ontwerp en de realisatie van een levend informatiesysteem voor een grote binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in het centrum van Den Haag?

Wij ondersteunen de gemeente Den Haag bij het opstellen van de gebiedsvisie voor het Central Innovation District. Dit doen wij in de vorm van een integrale impact assessment waarin wij de bestuurlijke keuzes die voorliggen beoordelen op de impact voor wat betreft mobiliteit, gezondheid, klimaatadaptatie, energietransitie en inclusiviteit. Uiteraard betreffen dit prognoses vooraf. Voor dit specifieke project hebben wij de ambitie uitgesproken om verder te gaan dan het afgeven van prognoses vooraf. Wij ontwerpen een levend informatiesysteem dat aan de hand van cruciale parameters in staat is om gedurende de looptijd van de gebiedsvisie de ontwikkeling van het gebied en de effecten daarvan te monitoren. 

Je gaat aan de slag als teamlid van het projectteam. Onze ambitie is om te komen tot een levend informatiesysteem dat breed te gebruiken is voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. In de projectorganisatie kom je in contact met onze specialisten mobiliteit, bestuurlijke participatie, klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie, de projectleider en projectdirecteur. In het project integreren wij onze technische inhoudelijke kennis van ontwerp en (milieu-) effecten met onze kennis van de te volgen procedures.

Wat wij vragen

Je bent een masterstudent met een duidelijke affiniteit voor binnenstedelijke ontwikkelingen en digitale informatiesystemen. Je bent daarnaast bekend met belangrijke stedelijke thema’s als mobiliteit, gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie. We zijn vooral op zoek naar studenten die de volgende wo-opleidingen doen: ‘planologie’, ‘informatietechnologie’, ‘Geo-Information Sciences’, ‘Metropolitan Analysis, Design and Engineering’, ‘Architectural Engineering and Technology’, ‘Geographical Information Management and Application’. De volgende concrete onderzoeksvragen komen aan de orde:

  • Wat zijn de cruciale parameters voor een zinvolle monitoring van de ontwikkelingen in het gebied?;
  • Van welke openbaar beschikbare informatie kan gebruik worden gemaakt voor de monitoring?;
  • Is het zinvol meetsystemen te gebruiken of te ontwikkelen voor de monitoring van specifieke parameters?;
  • Wat is een zinvolle frequentie van monitoring en evaluatie rekening houdend met eventuele bijstuurtijden?;
  • Op welke wijze kan het levende informatiesysteem ontsloten worden via het digitale platform dat wij in het kader van dit project reeds ontwikkelen? 

Wat wij bieden

Een (afstudeer)stageplek van 6 tot 9 maanden afhankelijk van de behoefte (andere tijdsduur is in overleg mogelijk). Vanuit ons kantoor in Den Haag kun je op een eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast bieden we de juiste begeleiding om ervoor te zorgen dat je onderzoek zowel toegevoegde waarde biedt voor de wetenschap als de praktijk. Voor je stage ontvang je een stagevergoeding.

Bij een Witteveen+Bos (afstudeer)stage staat naast het afstuderen ook het opdoen van werkervaring centraal. Deze opdracht geldt dan ook als onderdeel van een van onze projecten die wij voor onze opdrachtgevers verzorgen. Je draait dus direct mee in het bestaande projectteam.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Share:
Logo Witteveen+Bos
About Witteveen+Bos
to company page

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Onze visie daarbij is dat we een bureau van topklasse willen zijn. Dit betekent: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen.

Engineering
Deventer
Active in 11 countries
1,200 employees
70% men - 30% women
Average age is 38 years

What employees are saying

Stephanie Lamerichs

Groepshoofd dynamisch modelleren

Stephanie Lamerichs

Geef aan wat je zelf wilt
Het vak van constructeur trok me enorm. Daarom heb ik bij mijn sollicitatie (2011) aangegeven dat ik constructief specialist wilde worden. Al snel werd ik ook actief in de neWBie commissie. We organiseerden veel gave activiteiten voor nieuwkomers en mijn interne netwerk...

Elmo Slump

Groepshoofd Havenontwerp

Elmo Slump

Ontwerpprocessen verbeteren
Afgelopen jaren heb ik mijzelf volop ingezet om binnen de waterbouwkundige tak het constructieve 3D- ontwerpen op de kaart te zetten. Het hielp hierbij zeker dat ik de kans kreeg om een eigen groep binnen mijn specialisatie (havenontwerp) op te zetten. Ik hou ervan om bestaande...