New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

Opkomende Stoffen in Bodem en Water

JobDeventer, the Netherlands
Posted

Degree level

Bachelor

Job function

Engineering

Required languages

Dutch (Fluent)
English (Fluent)

Work experience

0 to 2 years

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Draag jij jouw steentje bij aan een actueel, maatschappelijk vraagstuk over hoe wij moeten omgaan met stoffen die (op)nieuw in de bodem en het water komen?

Bijna dagelijks worden nieuwe stoffen toegepast in producten voor de consumptie of industriële processen. Denk hierbij aan medicijnen, shampoos, bestrijdingsmiddelen, halffabricaten of toeslagstoffen die producten specifieke eigenschappen geven (bv waterafstotend maken). De stoffen komen op deze wijze in het afvalwater terecht en/of via luchtemissies of op andere manieren in ons milieu. Van sommige stoffen weten we dat ze voor ons of voor het milieu schadelijk zijn. Wat we niet goed weten is op welke manier we hiermee om moeten gaan. Wat doen we als we deze ‘nieuwe’ stoffen tegenkomen in de bodem of het (grond)water? Of wat kunnen wij doen als we nieuwe inzichten krijgen en van bestaande als toegepaste stoffen, constateren dat deze meer schadelijk zijn dan vooraf gedacht? Afgelopen jaar is de hierboven geschetste problematiek diverse keren in het nieuws geweest, bijvoorbeeld als PFOA en GenX in de regio Drechtsteden of als Fipronil in eieren of Chroom-6 in verf. Deze stoffen zijn toegepast en door het gebruik of door productieprocessen, afvalwater of luchtdepositie in het milieu terecht zijn gekomen. Maatschappelijk is grote behoefte aan duidelijke en praktische kaders hoe hiermee om te gaan. Bedrijven, het Rijk en de regionale en lokale overheden (zoals provincies, gemeenten en waterschappen) willen graag geholpen worden bij dit vraagstuk. Witteveen+Bos helpt deze partijen met het bedenken en uitwerken van oplossingen.

In deze projecten werken we in teams samen met onze klanten en partners aan oplossingen voor de verschillende vragen die aan ons gesteld worden. Hiervoor analyseren wij de probleemstellingen, ontwikkelen wij strategische en operationele kaders en aanpakken of voeren we (pilot)projecten. Onze adviezen rapporteren wij en presenteren wij aan onze klanten.Tijdens deze unieke stage krijg je de mogelijkheid om niet alleen een kijkje te nemen in de keuken van Witteveen+Bos, maar ook zien en ervaren wat onze partners op dit gebied doen. De huidige projecten waarop je kan meedraaien lopen tot en met de zomer van 2020.

Wat wij vragen

  • Je volgt een hbo/wo opleiding in de richting van milieukunde, milieutechniek, land- en waterbeheer, milieuhygiëne, bestuurskunde, bodemkunde, ecologie, (geo)hydrologie;
  • Je draagt graag bij aan een maatschappelijk vraagstuk;
  • Je werkt graag in een team;
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (Engels niet noodzakelijk). Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je graag aan de slag bij Witteveen+Bos? Solliciteer dan direct en maak kans op deze unieke ervaring!

Wat wij bieden

Er zijn diverse mogelijkheden en onderwerpen voor een afstudeerproject.

Voorbeelden zijn:

  • Meelopen in een pilotproject. Dit zijn concrete projecten waarbij we voor een gemeente, provincie of omgevingsdienst een project uitvoeren rondom het thema ‘opkomende stoffen’. Hierbij kan je denken aan het uitwerken en evalueren van het vergunningsproces voor bedrijven die werken met schadelijke stoffen. Maar ook kan je aan de hand van een uitgevoerd project of opgelost probleem processen evalueren en aanbevelingen voorstellen;
  • Afstudeerstage gericht op een specifieke vraag of onderwerp, waarbij je ook de kans krijgt mee te werken in een project als projectingenieur. In dit project lever jij een bijdrage aan onze adviesdiensten. Je gaat aan de slag met een onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld naar de herkomst en effecten vaan een opkomende stof. Jouw bevindingen rapporteer jij aan de opdrachtgever en deel je met jonge professionals tijdens bijeenkomsten en symposia die wij organiseren.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Share:
Logo Witteveen+Bos
About Witteveen+Bos
to company page

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Onze visie daarbij is dat we een bureau van topklasse willen zijn. Dit betekent: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen.

Engineering
Deventer
Active in 11 countries
1,200 employees
70% men - 30% women
Average age is 38 years

What employees are saying

Stephanie Lamerichs

Groepshoofd dynamisch modelleren

Stephanie Lamerichs

Geef aan wat je zelf wilt
Het vak van constructeur trok me enorm. Daarom heb ik bij mijn sollicitatie (2011) aangegeven dat ik constructief specialist wilde worden. Al snel werd ik ook actief in de neWBie commissie. We organiseerden veel gave activiteiten voor nieuwkomers en mijn interne netwerk...

Elmo Slump

Groepshoofd Havenontwerp

Elmo Slump

Ontwerpprocessen verbeteren
Afgelopen jaren heb ik mijzelf volop ingezet om binnen de waterbouwkundige tak het constructieve 3D- ontwerpen op de kaart te zetten. Het hielp hierbij zeker dat ik de kans kreeg om een eigen groep binnen mijn specialisatie (havenontwerp) op te zetten. Ik hou ervan om bestaande...