New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

Stakeholders in Ruimtelijke Projecten

InternshipDeventer, the Netherlands
Posted

Degree level

Master

Job function

Project management

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 1 years

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Wil jij onderzoek doen op het middelpunt waar praktijk en wetenschap bij elkaar komt op het gebied van omgevingsmanagement?

De projecten van onze opdrachtgevers staan niet op zichzelf maar spelen zich af in een omgeving. Die omgeving bestaat uit onder meer overheden, burgers en belangenorganisaties die een mening hebben over de ruimtelijke plannen die wij opstellen. Opdrachtgevers vragen steeds vaker naar stakeholderparticipatie, ofwel omgevingsmanagement, om de omgeving te betrekken bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen die wij maken. Het kan hierbij gaan om een snelwegontwerp om een verkeersprobleem op te lossen of een dijkontwerp om gebieden waterveilig te houden. Het meest voorkomende doel van het betrekken van stakeholders is het creëren draagvlak om zienswijzen te beperken en juridische aanvechting bij de Raad van State tegen te gaan. Maar hoe realiseer je draagvlak in een complex omgeving met diverse stakeholders en zijn er bepaalde factoren die van essentieel belang zijn bij het creëren van draagvlak?

Je gaat aan de slag in de product-marktcombinatie (PMC) Planstudies en procesmanagement in de sector Gebouwde omgeving. Onze ambitie in planstudies is om te komen tot zorgvuldig voorbereide besluiten. Besluiten die zich niet richten op het oplossen van één enkele opgave, maar gebiedsgericht zijn met draagvlak bij stakeholders. Wij integreren daarvoor onze technische inhoudelijke kennis van ontwerp en (milieu-) effecten met onze kennis van de te volgen procedures. In de verkenning, waarin een voorkeursalternatief wordt ontwikkeld. Of in de planuitwerking, waarin deze wordt uitgewerkt tot bijvoorbeeld een Tracébesluit, een projectplan Waterwet, een bestemmingsplan of inpassingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage. Om echt gebiedsgericht te werken, werken onze (landschaps-)architecten als integrerende ruimtelijk ontwerpers. Zij bedden onze specialistische kennis vanuit verschillende ontwerpdisciplines in krachtige en inspirerende verbeeldingen. Ons omgevingsmanagement verbinden wij met dit ontwerpproces, zodat gebiedspartijen de opgaven die er in het gebied liggen kunnen inbrengen en zo bijdragen aan het gebiedsgerichte ontwerp.

Wat wij vragen

Je bent een masterstudent met een duidelijke affiniteit voor stakeholdersparticipatie en omgevingsmanagement. Je bent daarnaast bekend met wetenschappelijke literatuur over governance, stakeholder involvement en citizen participation. We zijn vooral op zoek naar studenten die de volgende wo-opleidingen doen: planologie, bestuurskunde (met affiniteit voor ruimtelijke processen) en stedenbouwkunde. Concreet vragen we je om onderzoek te doen naar het verschil tussen inhoudelijk draagvlak (tevredenheid over de inhoud van het project, bijv. een ontwerp of onderzoek) en procesmatig draagvlak (tevredenheid over het proces waarin stakeholders participeren). Concrete vragen waaraan je kunt denken:

  • Is er bereidheid een ontwerp te accepteren wanneer stakeholders ontevredenheid zijn over de inhoud, maar wel tevreden zijn over de wijze waarop geparticipeerd kon worden?;
  • Hoe weerhouden inhoudelijk- en procesmatig draagvlak zich tot elkaar wanneer het gaat om het accepteren van genomen besluiten?;
  • Welke kwantitatieve en/of kwalitatieve variabelen zijn van invloed op inhoudelijk- en procesmatig draagvlak in ruimtelijke projecten?

Wat wij bieden

Een afstudeerstage van 6 tot 9 maanden afhankelijk van de behoefte (andere tijdsduur is in overleg mogelijk). Vanuit ons kantoor in Deventer kun je op een eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast bieden we de juiste begeleiding om ervoor te zorgen dat je onderzoek zowel toegevoegde waarde biedt voor de wetenschappelijk als de praktijk. Voor je stage ontvang je een stagevergoeding.

Bij een Witteveen+Bos afstudeerstage staat het afstuderen centraal. Wil je tijdens de stage ervaring opdoen met het organiseren en faciliteren van stakeholderparticipatie? Dan is het mogelijk om in overleg mee te draaien in projecten.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Share:
Logo Witteveen+Bos
About Witteveen+Bos
to company page

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Onze visie daarbij is dat we een bureau van topklasse willen zijn. Dit betekent: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen.

Engineering
Deventer
Active in 11 countries
1,200 employees
70% men - 30% women
Average age is 38 years

What employees are saying

Stephanie Lamerichs

Groepshoofd dynamisch modelleren

Stephanie Lamerichs

Geef aan wat je zelf wilt
Het vak van constructeur trok me enorm. Daarom heb ik bij mijn sollicitatie (2011) aangegeven dat ik constructief specialist wilde worden. Al snel werd ik ook actief in de neWBie commissie. We organiseerden veel gave activiteiten voor nieuwkomers en mijn interne netwerk...

Elmo Slump

Groepshoofd Havenontwerp

Elmo Slump

Ontwerpprocessen verbeteren
Afgelopen jaren heb ik mijzelf volop ingezet om binnen de waterbouwkundige tak het constructieve 3D- ontwerpen op de kaart te zetten. Het hielp hierbij zeker dat ik de kans kreeg om een eigen groep binnen mijn specialisatie (havenontwerp) op te zetten. Ik hou ervan om bestaande...