New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

Data-analyse emissiemetingen personenauto’s

Internship in The Hague, the Netherlands
Posted

Degree level

Master

Job function

Engineering

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 1 years

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

WAT GA JE DOEN?

Binnen de afdeling STL (Sustainable Transport & Logistics) staat de kennis over emissies (zowel luchtverontreinigende- als broeikasgasemissies) van de sector verkeer en vervoer centraal.

Er is steeds meer behoefte aan inzicht in de praktijkemissies van voertuigen, waar in het verleden vaak alleen in het laboratorium werd gemeten.

Meerdere meetcampagnes vinden plaats om op grote schaal data te vergaren van het wegverkeer. In deze opdracht zul je gaan werken aan specifieke analyses om de uitlaatgasemissies van het wegvervoer, met focus op personenauto’s, in kaart te brengen. Uitlaatgasemissies worden beïnvloed door meerdere variabelen, een multipele regressie analyse, en parameterschatting, kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de verwerking van de data, zodat oorzaken en afhankelijkheden van bijvoorbeeld momentaan hoge uitstoot achterhaald worden.. Het gaat hierbij om de verwerking van emissie meetgegevens uit het laboratorium maar ook van meetgegevens afkomstig van voertuigen op de weg. Specifiek is er aandacht voor stikstofoxiden (NOx), fijnstof en ammoniak (NH3).

Doel

  • Detailanalyse van emissiemetingen voor effecten van allerlei omstandigheden op de emissies van NOx, NH3 en fijnstof. Het inzichtelijk maken van onderliggende oorzaken en relaties.

Activiteiten

  • Verzamelen van alle beschikbaar meetgegevens.
  • Meetgegevens beoordelen op kwaliteit en fouten
  • Model opzetten voor gestandaardiseerde dataverwerking
  • Inzoomen op effecten NOx, NH3 en fijnstof
  • Resultaten visualiseren en presenteren.

Skills

  • Natuur- en/of scheikundige kennis
  • Affiniteit met modelleerwerk
  • Affiniteit met duurzaam vervoer en techniek

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

Je bent gericht op het boeken van resultaten en het hebben van invloed en impact binnen TNO. Je hebt een brede kennis van voertuigtechniek, bent maatschappelijk betrokken en hebt sterke affiniteit met dataverwerking en fysisch en chemisch modellering. Deze eigenschappen combineer je met een flinke dosis enthousiasme en creativiteit om te werken aan duurzame mobiliteit, zowel in technische als beleidsmatige zin. Je neemt eigenaarschap voor je werk en je bent een teamspeler, die het leuk vindt om samen met anderen problemen op te lossen. Daarnaast ben je gestructureerd, analytisch en kwantitatief sterk. Communicatief ben je sterk en je kunt goed "actief" luisteren.

WAT MAG JE VAN JE WERKOMGEVING VERWACHTEN?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

WAT KAN TNO JE BIEDEN?

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

Share:

Innovation with purpose: that is what TNO stands for. We develop knowledge not for its own sake, but for practical application.
TNO connects people and knowledge to create innovations that boost the competitive strength of industry and the well-being of society in a sustainable way.
Do you want to do ground-breaking work in multidisciplinary projects, seek out new knowledge? Do you want...

Other
The Hague
3,300 employees

What employees are saying

Thymen Wabeke

Innovator

Thymen Wabeke

“At TNO, you'll never do the same thing twice.”
Innovator Thymen Wabeke has found that, at TNO, every project is different. Plenty of opportunities to find out what you are good at, and to identify areas for further personal development.
“At Data Science, we develop smart computer programs that...

Michiel van den Baar

Trainee

Michiel van den Baar

“Together, we want to make the world a bit better”
Michiel van den Baar started his traineeship in a sustainable chemistry department. He is convinced that TNO can really make a difference in this area.
“My fascination with the energy transition dates back to my studies in Mechanical Engineering....