New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

Toezichthouder milieu

Job in the Netherlands
Posted

Degree level

Bachelor

Job function

Management

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

5 to 7 years

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 170 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor de afdeling Toezicht zoeken wij een

Toezichthouder milieu m/v

36 uur per week

Wie je bent en wat je in huis hebt

Je bent…

  • Klantgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Flexibiel
  • Besluitvaardig
  • Gedreven

Als toezichthouder milieu B voer je zelfstandig integrale milieucontroles uit en controleer je of bedrijven uit het bovenste segment (complexe industrie), voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Om  een  inschatting  van  de  juiste  inspectiefrequentie  te  bepalen stel je per risicobedrijf een meerjaren toezichtplan  op. Daarnaast voer je aspectcontroles uit voor de activiteiten lozingen, geluid, energie, lucht en afval. Naast reguliere controles voer je ook diepgaand administratief toezicht uit voor E-PRTR, ketentoezicht, EEP en andere voorkomende administraties.

Tevens wordt inzet verwacht op projecten waarbij met externe samenwerkingspartners wordt overlegd en interne werkgroepen moeten worden aangestuurd.

Je vervult een voortrekkersrol bij toezicht- en handhavingsprojecten en begrijpt de behoeften van de klant. Met betrekking tot projecten ben je allereerst verantwoordelijk en verzorg je de voorbereiding van projecten en begeleid je de uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het budget en werkt samen met je collega’s aan een goed eindresultaat.

In de uitvoering van deze toezichtstaken ben je in staat om mogelijke risico’s, afwijkingen en overtredingen te signaleren en te rapporteren. In dergelijke gevallen adviseer je betrokkenen over de te nemen maatregelen en beoordeel je samen met de juridisch handhavers de relevantie en haalbaarheid van een te nemen handhavingsbesluit. Bij geconstateerde overtredingen stel je een constateringsrapport en constateringsbrief op. Je adviseert en informeert betrokken partijen over regelgeving en procedures. In de uitvoering van toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving werk je nauw samen met andere disciplines. Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van je bevindingen en draagt zorg voor een complete registratie en dossieropbouw. Je signaleert vakinhoudelijke ontwikkelingen en levert input voor operationele beleidsuitgangspunten en processen. Je kunt goed samenwerken en vervult een coachende rol naar minder ervaren medewerkers.

Het behandelen van klachten en meldingen is een belangrijk onderdeel van de functie. Daarnaast heeft ODR een 24/7 incidentendienst voor bouwen en milieu. Je draait samen met je collega’s  als incidentcoördinator periodiek een incidentendienst. Daarbij moet je snel beschikbaar kunnen zijn buiten werktijden. Tijdens de incidentendienst maak je gebruik van onze dienstauto.

Je hebt…

  • Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van milieu
  • Bij voorkeur vijf jaar ervaring
  • Een aanvullende opleiding op het gebied van PGS richtlijnen, NER, BBT, IPPC, EV, Bevi, Revi, PRTR, afvalverwerking (pre)
  • Kennis van omgevingsrecht, bestuursrecht, (diepgaand) administratief toezicht, toetsingstechnieken en auditing
  • Rijbewijs B en in bezit van eigen vervoer

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge organisatie. Een prima arbeidsvoorwaar­denpakket en goede ontwikkelingsmogelijkheden. Veel flexibiliteit in werktijden en werklocaties. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring schaal 10 van de CAR-UWO. Toekennen van een arbeidsmarkttoelage hoort tot de mogelijkheden.

Share:
Logo Provincie Gelderland
About Provincie Gelderland
to company page

In februari 2019 starten we voor de 4e keer met ons traineeship. Hiervan kan jij onderdeel uitmaken! In een periode van 2 jaar ga je aan de slag met diverse en bijzondere maatschappelijke vraagstukken. En je leert de overheid als werkgever kennen. Maar bovenal ben je de hoofdrolspeler in jouw zoektocht naar en verdieping van je talenten.
Hoe ziet het...

Government
Arnhem
1,800 employees