Discover which opportunities best fit who you are and get in touch with companies like Van Gansewinkel Groep.

Learn more
  1. About Van Gansewinkel Groep

    Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit de kiem voor de producten en goederen van morgen. Wij maken er zelfs graag iets moois van. Voor ons bestaat afval niet. Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en energieleverancier. We zamelen afval in en bewerken of verwerken afval tot grondstoffen en energie. De Benelux onze thuismarkt, maar Van Gansewinkel Groep is ook actief in Duitsland, Frankrijk, Portugal, Tsjechië, Polen en Hongarije. Zo’n 7.500 medewerkers realiseren een jaaromzet van 1,2 miljard euro. Met onze dochterbedrijven Van Gansewinkel, Coolrec, Maltha, Van Gansewinkel Minerals en AVR zijn we actief in de gehele afvalketen. Van Gansewinkel is gespecialiseerd in het inzamelen en bewerken van afval; Coolrec is gespecialiseerd in de recycling van wit- en bruingoed en is grondstoffenleverancier; Maltha is gespecialiseerd in de recycling van glas en is grondstoffenleverancier; Van Gansewinkel Minerals is gespecialiseerd in bodemsanering & grondreiniging en daarnaast leverancier van duurzame bouwstoffen; AVR is gespecialiseerd in het omzetten van afval in energie Jaarlijks geeft Van Gansewinkel Groep zo’n 77% van het afval een tweede leven als grondstof of een nuttige toepassing als groene energie. Door 58,1% van het afval een tweede leven te geven als grondstof, wordt jaarlijks de uitstoot van 1,22 miljoen ton CO2 voorkomen. Van Gansewinkel Groep houdt vast aan fundamentele principes. Zo bewaken we onze waarden en normen, want deze uitgangspunten garanderen een manier van werken die voor ons van levensbelang is. Voor ons bedrijf, voor onze medewerkers, voor onze klanten en de wereld om ons heen. Onze kernwaarden Voor de klant Wij zijn betrokken, oprecht geïnteresseerd en klantgericht. Vooruitstrevend Wij vinden dat afval niet bestaat. Dit sluit aan bij de Cradle to Cradle-filosofie. Vertrouwen in elkaar Wij staan garant voor een integere en transparante behandeling van materiaalstromen. Veiligheid voorop Wij willen dat iedereen die voor ons werkt gezond en wel weer thuiskomt. Vakmanschap ten top Wij stimuleren persoonlijke groei en samenwerking.

  2. Wat Doen Wij?

    Onze oplossingen Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en energieleverancier. We zamelen afval in en bewerken of verwerken afval tot grondstoffen en energie. Met onze bedrijven zijn we actief in de gehele afvalketen. Van Gansewinkel is gespecialiseerd in het inzamelen en bewerken van afval. Coolrec is gespecialiseerd in de recycling van koel- en vriesapparatuur, televisies, kleine huishoudelijke apparaten en ICT-apparatuur. Van Gansewinkel Minerals biedt een totaaloplossing voor alle vraagstukken op het gebied van verontreiniging. Maltha is gespecialiseerd in de recycling van glas. AVR is gespecialiseerd in het omzetten van afval in energie. Ecosmart brengt integraal afvalmanagement bij bedrijven tot stand, door ervaren afvalspecialisten te detacheren. Zij zamelen al het afval vanaf de werkplek in. Destra Totaal is ons totaalconcept voor vertrouwelijke vernietiging van alle soorten materialen. Overheidsdiensten werkt samen met gemeenten aan afval- en milieuoplossingen. Industrial Services is specialist op het gebied van industrial cleaning. Biomassa Stroomlijn is producent van biomassa voor de productie van energie Semler maakt organische afvalstromen geschikt voor compostering en vergisting

  3. Van Gansewinkel Groep Als Werkgever

    Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en energieleverancier. We zamelen afval in en bewerken of verwerken afval tot grondstoffen en energie. De Benelux is onze thuismarkt, maar we zijn ook actief in Tsjechië, Polen, Frankrijk, Hongarije en Portugal. Zo’n 5.800 medewerkers realiseren een jaaromzet van circa 1,1 miljard euro. Van Gansewinkel Groep wil in eerste instantie voorkomen dat iets afval wordt en streeft naar de meest duurzame oplossing in haar afvalstromen. De markt waarin we actief zijn, is volop in beweging. We hebben dan ook continu behoefte aan ambitieuze, innovatieve en ondernemende starters. Als trainee lever je een bijdrage aan realisatie van onze visie: afval bestaat niet. De afval- en recyclingbranche kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de strijd tegen grondstoffenschaarste en de opwarming van de aarde. Van Gansewinkel Groep speelt hierin een voortrekkersrol.

People also viewed