Discover which opportunities best fit who you are and get in touch with companies like Traineepool MRA.

Learn more
 1. About Traineepool MRA

  About Traineepool MRA

  De traineepool MRA is ontstaan uit het unieke samenwerkingsverband tussen verschillende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de randstad. Samen hebben zij een uniek traineeshipprogramma opgezet met als doel:

  - Een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jong hoogopgeleid talent.
  - Jong talent een mooie start van hun carrière te bieden en op te leiden naar allround inzetbare ambtenaren voor de metropooloregio Amsterdam.
  - De kennisdeling, samenwerking en mobiliteit tussen de deelnemende overheidsorganisaties te stimuleren.

  De deelnemende organisatie zijn: Almere, Amsterdam, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland), Purmerend, Zaanstad, Lelystad, Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.

  Ga naar onze site voor meer informatie: traineepoolmra.nl

 2. Over het Traineeship

  Over het Traineeship

  Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma, aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de randstad. Het traineeship bestaat uit een combinatie van werken en leren, waarbij de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de trainee centraal staat.

  Het traineeship kent drie pijlers:

  Kennisdeling – delen van kennis onderling
  Verbinding – versterken van de verbinding en onderlinge samenwerking
  Mobiliteit – stimuleren van mobiliteit van werknemers
  Als trainee maak je kennis met de vele gezichten van de deelnemende overheidsorganisaties en werk je direct mee aan de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Je krijgt een contract voor 36 uur per week voor een periode van 2 jaar. Ruim voldoende tijd om brede ervaring op te doen met het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren van projecten binnen de MRA. Door de gevarieerde opbouw van het traineeship leer je snel de organisaties in al haar dimensies kennen en krijg je inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Bovendien bouw je een fantastisch netwerk op, dat heel nuttig kan zijn in je verdere carrière.

 3. Trainingen

  Trainingen

  Trainingen die in het traineeprogramma worden gegeven zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, jezelf beter leren kennen en ontwikkelen van vaardigheden die voor het uitoefen van je functie van belang zijn. Dit zijn trainingen in vaardigheden rondom projectmatig werken, communicatie, leiderschap en advies. Er is dan ook ruimte om zelf of samen met andere trainees je trainingswensen door te geven.

 4. Detacheren

  Detacheren

  Je werkt niet alleen bij de organisatie waar je een contract mee hebt. In overleg met deze organisatie ga je twee keer een aantal maanden detacheren bij een andere deelnemende overheidsorganisatie.

 5. Organisatieprestaties

  Om de deelnemende overheidsorganisaties beter te leren kennen, organiseren de trainees organisatiepresentaties. Trainees verzorgen deze presentaties voor o.a. de medetrainees. Ze stellen een interessant programma op om een goed beeld te geven wat de organisatie doet.

 6. Poolopdrachten

  De traineepool voert ieder kwartaal een regionaalbrede opdracht uit. Deze poolopdrachten zijn projectopdrachten in directe opdracht van een directeur of wethouder die een actueel thema binnen de MRA betreft.

  Een stuurgroep, bestaande uit een aantal trainees, werft deze regionaalbrede opdracht, geeft leiding aan de traineepool voor de concrete uitwerking hiervan, bewaakt de uitvoering van het project en onderhoudt het contact met de opdrachtgever.

  De opdrachten starten en eindigen altijd met een pooldag. Dit zijn dagen waarop de stuurgroep de opdracht aan de traineepool kenbaar maakt en de resultaten aan het einde aan de opdrachtgever presenteert. Elke trainee heeft een keer plaatsgenomen in de stuurgroep en heeft succesvol een regionaalbrede opdracht uitgevoerd. Zo leveren de trainees niet alleen een bijdrage op de eigen werkplek maar ook aan de gehele metropoolregio Amsterdam.

  Benieuwd naar de resultaten? Bekijk dan snel de poolopdrachten.

  Kortom, het MRA traineeship biedt jou een leerzame werkomgeving met ontzettend veel mogelijkheden en kansen. Tel daar een aantrekkelijk aanvangssalaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden bij op en dan hebben we een traineeship waar wij als MRA trots op kunnen zijn!

People also viewed