Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up
Logo SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep, is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Dat betekent dat we, naast afvalpreventie, maximaal inzetten om van afval weer grondstoffen te maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen.
Vanuit ruim veertig vestigingen, verspreid over het land, adviseren we opdrachtgevers over hun afvalmanagement en...


SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep, is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Dat betekent dat we, naast afvalpreventie, maximaal inzetten om van afval weer grondstoffen te maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen.

Vanuit ruim veertig vestigingen, verspreid over het land, adviseren we opdrachtgevers over hun afvalmanagement en dragen we zorg voor preventie, inzameling, op- en overslag en vervolgens hergebruik, recycling en (energetische) verwerking van afvalstromen. Wij doen dat voor circa 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en andere organisaties. Bij SUEZ in Nederland werken ruim 2000 medewerkers. Wereldwijd werken er 85.000 medewerkers bij SUEZ die 70 landen over vijf continenten van diensten voorzien.

Logistics
Arnhem, NL
2,100 employees

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep, is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Dat betekent dat we, naast afvalpreventie, maximaal inzetten om van afval weer grondstoffen te maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen.
Vanuit ruim veertig vestigingen, verspreid over het land, adviseren we opdrachtgevers over hun afvalmanagement en...


SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, onderdeel van de wereldwijde SUEZ Groep, is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie. Dat betekent dat we, naast afvalpreventie, maximaal inzetten om van afval weer grondstoffen te maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen.

Vanuit ruim veertig vestigingen, verspreid over het land, adviseren we opdrachtgevers over hun afvalmanagement en dragen we zorg voor preventie, inzameling, op- en overslag en vervolgens hergebruik, recycling en (energetische) verwerking van afvalstromen. Wij doen dat voor circa 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en andere organisaties. Bij SUEZ in Nederland werken ruim 2000 medewerkers. Wereldwijd werken er 85.000 medewerkers bij SUEZ die 70 landen over vijf continenten van diensten voorzien.

Logistics
Arnhem, NL
2,100 employees
Share:
Share:

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Opportunities

What employees are saying

Hugo Brunsman

Management Trainee 2014-2016

Hugo Brunsman

juli 2015:
Het eerste jaar van mijn traineeship is bijna achter de rug, en nog steeds ben ik érg blij dat ik de keuze voor SITA heb gemaakt. Ten eerste is de wereld van afval en grondstoffen volop in beweging, en als management trainee bij SITA sta je...

Tim Augustijn

Afstudeerder (2015)

Tim Augustijn

juli 2015:
De afgelopen vijf maanden heb ik bij SITA mijn afstudeeropdracht uitgevoerd. Gedurende deze periode heb ik het bedrijf goed leren kennen. De dynamiek en de kansen binnen dit bedrijf hebben mij enorm positief verrast. De betrokkenheid vanuit de medewerkers was erg hoog en er heerst een...

Heleen van Baal

3de jaars CE- Stagiair (2015-2016)

Heleen van Baal

januari 2016:
"Ik had me geen warmer welkom kunnen wensen dan dat ik kreeg toen ik begon als stagiaire bij SITA. Je spreekt elkaar hier gewoon met de voornaam aan en je kunt hier je ei kwijt. Ik heb de tijd gekregen om het bedrijf en mijn...

Interesting to know

De voormalige naam SITA stond oorspronkelijk voor Société Industrielle des Transports Automobiles. Oftewel, de eerste gemotoriseerde huisvuilwagens in de geschiedenis. Een ontwikkeling die rond 1919 ontstond in de grote steden in Frankrijk. En voortkwam uit meer behoefte aan hygiëne en snellere afvalverwijdering.
SITA werd in 1971 overgenomen door de Societe Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage en werd zo in 1997...


De voormalige naam SITA stond oorspronkelijk voor Société Industrielle des Transports Automobiles. Oftewel, de eerste gemotoriseerde huisvuilwagens in de geschiedenis. Een ontwikkeling die rond 1919 ontstond in de grote steden in Frankrijk. En voortkwam uit meer behoefte aan hygiëne en snellere afvalverwijdering.

SITA werd in 1971 overgenomen door de Societe Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage en werd zo in 1997 een deel van de SUEZ-groep. Na de fusie van SUEZ met Gaz de France, werden de milieu-activiteiten (afvalverwerking en waterzuivering) afgesplitst naar het nieuwe bedrijf Suez Environnement. Aldus werd SITA een onderdeel van Suez Environnement. De elektriciteitsproductie bleef onder GDF Suez, later hernoemd naar Engie.

SUEZ -anno nu- is in Nederland specialist op het gebied van:

Inzameling, transport en verwerking van regulier (bedrijfs)afval;
- gescheiden 'monostromen': glas, hout, metaal, plastic, folie, papier
- difuse stromen: restafval, algemeen bedrijfsafval en huisvuil
Inzameling, transport en verwerking van speciale afvalsoorten;
- gevaarlijk afval
- betrouwbare documenten en dossiers
- afval uit de medische sector
- bouw- en sloopafval
Onderhoud en beheer van rioleringen en vetputten;
Bodemsanering;


De voormalige naam SITA stond oorspronkelijk voor Société Industrielle des Transports Automobiles. Oftewel, de eerste gemotoriseerde huisvuilwagens in de geschiedenis. Een ontwikkeling die rond 1919 ontstond in de grote steden in Frankrijk. En voortkwam uit meer behoefte aan hygiëne en snellere afvalverwijdering.

SITA werd in 1971 overgenomen door de Societe Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage en werd zo in 1997 een deel van de SUEZ-groep. Na de fusie van SUEZ met Gaz de France, werden de milieu-activiteiten (afvalverwerking en waterzuivering) afgesplitst naar het nieuwe bedrijf Suez Environnement. Aldus werd SITA een onderdeel van Suez Environnement. De elektriciteitsproductie bleef onder GDF Suez, later hernoemd naar Engie.

SUEZ -anno nu- is in Nederland specialist op het gebied van:

Inzameling, transport en verwerking van regulier (bedrijfs)afval;
- gescheiden 'monostromen': glas, hout, metaal, plastic, folie, papier
- difuse stromen: restafval, algemeen bedrijfsafval en huisvuil
Inzameling, transport en verwerking van speciale afvalsoorten;
- gevaarlijk afval
- betrouwbare documenten en dossiers
- afval uit de medische sector
- bouw- en sloopafval
Onderhoud en beheer van rioleringen en vetputten;
Bodemsanering;


Wij van SUEZ Nederland beseffen dat het belangrijk is om de ideale verhouding tussen ervaren en startende medewerkers te realiseren. Op deze manier kunnen onze medewerkers elkaar versterken. Enerzijds met het overbrengen van veel kennis, anderzijds met het geven van nieuwe inzichten op belangrijke aspecten binnen SUEZ.


Als trainee bij SUEZ Nederland ben je gedurende twee jaar werkzaam in functies en projecten waarin je een actieve en ondernemende rol hebt binnen de organisatie. Deze functies en projecten hebben als doel je een volledig beeld te geven van de verschillende activiteiten binnen SUEZ: waaronder sales, operations, recycling & treatment en waste flow management. Tevens neem je deel aan activiteiten & trainingen samen met je collega-trainees binnen SUEZ Nederland.

Gedurende het management trainee programma bieden wij je een ontwikkelprogramma, gericht op het bekleden van jouw toekomstige functie binnen de organisatie. Jouw ontwikkeling borgen wij door een intensieve begeleiding en diverse evaluatiemomenten gedurende het volledige traject.


Een stage bij SUEZ Nederland betekent een uitdagende en leerzame werkervaring. SUEZ biedt stages aan in veel verschillende richtingen, gezien de diversiteit van onze dienstverlening. Wij bieden twee verschillende soorten stages; een meewerkstage en afstudeerstage.

Tijdens een meewerkstage bij SUEZ ben je volop aanwezig in het uitvoerende proces, naast de ruimte die wij bieden om de opdrachten vanuit je opleiding te voltooien. Aan de andere kant bieden wij ook mogelijkheden tot een afstudeerstage, waarbij jij onderzoek gaat doen naar een concrete oplossing op een vraagstuk binnen SUEZ.

Wil jij je kennis maken met zeer diverse werkzaamheden binnen een grote dynamische, internationale organisatie? Dan is een stageplaats bij SUEZ iets voor jou!


"Ik had me geen warmer welkom kunnen wensen dan dat ik kreeg toen ik begon als stagiaire bij SUEZ. Je spreekt elkaar hier gewoon met de voornaam aan en je kunt hier je ei kwijt. Ik heb de tijd gekregen om het bedrijf en mijn collega’s te leren kennen en ik werd vanaf dag 1 meegenomen in het reilen en zeilen van het bedrijf”

Heleen van Baal, 3e jaar CE-stagiair

“During the tenure of 2 years as a Management Trainee you will have ample of opportunities to take detailed look at various departments and processes within the organization. Trainee’s will receive approximately four individual projects that helps them to gain a better understanding of the organization and its industry. Trainee’s are highly wanted and sought after by most departments of SUEZ as they bring a fresh pair of eyes, new idea’s and different perspectives. The aim of the program is to train Trainee’s for management or expert positions throughout the organization.”

Jeroen Schot, Management Trainee

“Afval is inmiddels zoveel meer dan een 'end-of-life product' voor mij. Om afval te gaan zien als een grondstof vergt een nieuwe manier van denken en handelen. Deze 'out of the box' mentaliteit past in de transitie van SUEZ naar een grondstoffenleverancier. Dit was ook te merken op Schiphol waar zij ook de urgentie van een circulaire economie zien. Hierdoor wordt er een bewuster materiaalgebruik, hergebruik en recyclen van afval verwacht. Dit is dan ook een dynamisch project waarin allerlei mogelijkheden liggen.”

Teun Smidt, Afstudeerder


In Arnhem is het holdingkantoor van SUEZ Nederland gevestigd. Hier bevinden zich o.a. de afdelingen: Finance, Marketing / Communcatie, Human Resources, HSE (Health, Safety and Environment), Inkoop / Facilitaire Zaken en Juridische Zaken.

Wat direct opvalt aan het pand, is de openheid. Hier werken we niet met de deuren dicht, maar in transparante ruimten. Door de open ruimte weten we beter van elkaar waar we aan werken. Dat bevordert samenwerking en kennisdeling. Zo kunnen we nog beter met elkaar het beste resultaat neerzetten voor onze klant.

Natuurlijk biedt de werkruimte ook voldoende privacy. Er zijn afgesloten stilteplekken en overlegruimten, waarin je afgesloten kan werken omdat je bijvoorbeeld werkt aan een klus die extra aandacht vraagt of belt over gevoelige informatie. We respecteren elkaars rust en concentratie in de open ruimte, bijvoorbeeld door gedempt te praten.


Bouwen, slopen, renoveren, inzameling van papier en plastic bij bedrijven en huishoudens; het leidt in Nederland tot tientallen miljoenen tonnen recyclebare stoffen. SUEZ verwerkt en sorteert deze recyclebare stoffen in speciale installaties, zodat ze omgezet worden tot bruikbare rest- of grondstoffen.

Een van deze speciale installaties is de kunststof sorteerinstallatie in Rotterdam. Hier worden plastic, blik en drankkartons verwerkt, met als doel deze te hergebruiken in nieuwe producten. Zo werkt SUEZ verder aan de circulaire economie.

Logo SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

Interested in working at SUEZ Recycling and Recovery Netherlands?

When you connect, your chance of being approached for an opportunity at this company is 3 times higher.